Uspešni podjetniki slej kot prej pričnejo razmišljati o izstopu iz svojega podjetja. Razmišljajo o prodaji svojega uspešnega podjetja, lahko prenesejo svoj delež na družinske člane ob prehodu v pokoj, lahko pa se zgodi smrtni primer, ko pa lahko ta nepričakovan dogodek pahne druge lastnike v nezavidljivo in kočljivo finančno situacijo.

Če imate v podjetju družbenika in ima vsak svoj % deleža, bi bilo priporočljivo, da naredite analizo vrednosti podjetja. Vrednost podjetja določajo ne samo letni prihodki, ampak pretekli ustvarjeni in neizplačani dobički, ime podjetja, blagovna znamka, utečen posel, baza stalnih kupcev in dobaviteljev…

Vsak izmed družbenikov ima najverjetneje svojo družino. Če se zgodi smrtni slučaj enega izmed družbenikov, njegov delež v podjetju dedujejo njegovi dediči, žena, otroci oz. starši in bratje.. Dediči so tako upravičeni do izplačila vrednosti deleža. Če se solastniki niste zavarovali za primer smrti v takšni vsoti kot je podjetje dejansko vredno, preživeli lastnik in podjetje najverjetneje nimata denarja, da izplačata družino. Kredit za odkup solastniškega deleža podjetja se dobi težko, saj je podjetje po navadi že predhodno delno zakreditirano zaradi nakupa poslovnih prostorov, zalog ali za financiranje poslovanja. Tako lastniku podjetja ne preostane drugega, kot da v podjetje sprejme dediče, za katere pa ni nujno, da razmišljajo enako kot prej njegov družabnik. Dediči vidijo velikokrat le denarna sredstva in izplačilo dobičkov. Preživeli lastnik pa želi dobičke investirati nazaj v poslovanje podjetja. Tako prihaja med njimi do trenj in dragih sodnih sporov ter to na koncu lahko privede do upada letnih prihodkov, izgubo naročnikov, začasno prekinitev poslovanja ali celo do zaprtja podjetja.

Kaj se lahko zgodi s podjetjem, ki nima zaščitenih lastniških deležev v podjetju? Preberite…

 

Rešitev je zavarovalna zaščita lastniškega deleža in s pomočjo izplačila zavarovalnine za smrt  bi lahko preživeli lastnik podjetja izplačal dediče.

 

Solastniki podjetja, ki preživijo, morajo priskrbeti finančna sredstva za odkup, saj je podjetnike velikokrat strah, da se bo družina umrlega vpletala v poslovanje podjetja.

Vem, da je nehvaležno razmišljati o teh dogodkih, a vendarle podjetniki ne bi smeli takšnih dogodkov prepuščati naključju. Če podjetnik vsakodnevno odgovorno razmišlja o poslovanju podjetja, bi moral tudi o vseh možnih rizikih v prihodnosti, ki bi lahko ogrozile obstoj podjetja. V tujini velike korporacije svoj management pošteno zavarujejo, gredo celo tako daleč, da (so)managerjem ne dovoljujejo, da bi potovali skupaj na službene poti, saj so ključni za uspešno poslovanje. Če bi se eden ponesrečil, še vedno preživi drug. Takšno poslovno razmišljanje bi morala postati vsakodnevnica tudi v manjših in uspešnih slovenskih podjetij. Navsezadnje gre za prihodnji in dolgoročni uspeh podjetja ne glede na travmatične trenutke, ki nas lahko doletijo.

Zavarovanje lastnika spada med najbolj realne rešitve za financiranje odkupa solastniškega deleža, saj z zavarovanjem lastnika prenesemo riziko na zavarovalnico. Običajno je najem visokega poslovnega kredita oteženo, saj podjetniki ne more zagotoviti dovolj visokega poroštva in jamstva.

 

Koliko pa sploh stane takšno riziko zavarovanje lastnika za primer smrti?

Mesečna premija lastnika podjetja, ki je star 35 let in se zavaruje za 1 milijon evrov za primer smrti za obdobje desetih let, bi znašala 108 EUR.

Ta znesek se knjiži med davčno priznane odhodke in znižuje osnovo za plačilo davka od dobička pravnih oseb. V primeru smrti zavarovanca podjetje prejme 1 milijon evrov in s tem zneskom  izplača lastniške deleže dedičem.

Podjetnika sprašujeta kako naj zavarujeta svoje deleže. Mi odgovarjamo. Preberite…

Po drugi strani pa so ogroženi najbolj tisti, ki delajo sami preko s.p. ali pa imajo zaposlenega še enega delavca. Kako se zaščititi v tem primeru? Preberite…

ČLANEK OBJAVLJEN V REVIJI DIREKTOR

Podjetniki
eIZRAČUN

Izpad dohodka

Izračunaj