POLITIKA ZASEBNOSTI

Kot uporabnike našega spletnega portala vas želimo seznaniti, da bomo izključno za potrebe komuniciranja z vami uporabljali vse od vas pridobljene informacije ali gradivo in da vašega imena in drugih osebnih podatkov ne bomo uporabljali v nasprotju z vašo voljo. Vaše osebne podatke bomo začeli obdelovati v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov le na podlagi vašega posebnega dovoljenja preko spletnega portala. Obdelava pomeni zbiranje, shranjevanje ali združevanje podatkov v zbirkah osebnih podatkov, spreminjanje, uporabo ali sporočanje, vključno s prenosom, iskanjem, blokiranjem in brisanjem. Vaši osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena.
Na podlagi vaše privolitve na tem spletnem portalu bomo vaše osebne podatke uporabljali za potrebe trženja in vas preko različnih komunikacijskih sredstev seznanjali z novostmi naše ponudbe.
V zvezi z varstvom osebnih podatkov vam zagotavljamo, da tako glede njihovega varstva, zavarovanja, vodenja katalogov podatkov in drugih pravic in obveznosti, ki jih naša družba kot upravnik zbirke osebnih podatkov ima, v celoti spoštujemo zakonske določbe.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Spletni portal je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na tem naslovu. Vir tečajnice je Finančna točka. Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v ta Spletni portal je družba FINANČNA HIŠA d.o.o. in FINANČNA HIŠA NALOŽBE d.o.o. Znaki (logotip) FINANČNE HIŠE in FINANČNE HIŠE NALOŽBE, so varovani kot storitvene oziroma blagovne znamke in jih je brez pisnega dovoljenja prepovedano kakorkoli uporabljati.

AVTORSKE PRAVICE

Vse pravice v zvezi z vsebino in grafičnimi elementi, ilustracijami oz. drugimi predstavitvami v kakršni koli obliki na naših spletnih straneh so pridržane in se lahko reproducirajo le v nekomercialne namene in morajo ohraniti vsa opozorila o avtorski pravici in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Ekipa spletnega portala se bo trudila, da bodo podatki na Spletni strani pravilni in a?urni, vendar družba FINANČNA HIŠA d.o.o. in FINANČNA HIŠA NALOŽBE d.o.o. niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi Spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah Spletne strani ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe Spletne strani ali nezmožnosti uporabe le-te. FINANČNA HIŠA d.o.o. in FINANČNA HIŠA NALOŽBE d.o.o. se bo trudil za nemoteno delovanje Spletne strani, vendar ne more biti odgovoren za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja Spletne strani. FINANČNA HIŠA d.o.o. in FINANČNA HIŠA NALOŽBE d.o.o. lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni Spletno stran. Objavljene vsebine v nobenem primeru ne predstavljajo priporočila, ponudbe ali vabila k ponudbi v smislu sklepanja pogodb za nakup ali prodajo investicijskih kuponov vzajemnih skladov.

OMEJITEV UPORABE INFORMACIJ IN GRADIV

Informacije in gradiva, ki so prikazana na spletnem portalu, lahko uporabnik naloži z mreže za svojo osebno domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa tega spletnega portala za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.
Ne odgovarjamo za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s tem spletnim mestom. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost družbe FINANČNA HIŠA d.o.o. za vse primere izključena.

SPLOŠNO

Z uporabo Spletne strani uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja. Vsebina na tem spletnem mestu je zgolj informativne narave. FINANČNA HIŠA d.o.o. in FINANČNA HIŠA NALOŽBE d.o.o. ne prevzemata nobene odgovornosti za morebitne napake do katerih je prišlo iz kakršnegakoli vzroka. Vsebine, ki so objavljene lahko vsebujejo netočnosti ali tipografske napake. FINANČNA HIŠA d.o.o. in FINANČNA HIŠA NALOŽBE d.o.o. izrecno izključuje lastno odgovornost za netočnosti ali napake. Izključno odgovornost za verodostojnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij prevzamejo uporabniki spletnega portala. Za povezane spletne strani FINANČNA HIŠA d.o.o. in FINANČNA HIŠA NALOŽBE d.o.o. izključujeta kakršno koli lastno odgovornost.

Splošni pogoji za naročilo pristopne izjave, informativnih izračunov, sklenitev zavarovanja, e-svetovanja in ostalih kontaktnih storitev:

1. Uvod:

Ti splošni pogoji za uporabo teh storitev določajo pogoje poslovanja ter medsebojne pravice in obveznosti uporabnika pri uporabi te storitve. Z ogledom spletnega mesta potrjujete, da se s splošnimi pogoji strinjate in jih v celoti sprejemate.
FINANČNA HIŠA d.o.o. kljub svojemu prizadevanju za korekten odnos do strank ne prevzema odgovornosti za morebitne napake (do katerih lahko pride zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali iz drugih razlogov) v vsebini, pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov.
Kazniv je vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja ali povzročitve neuporabnosti (trajne ali začasne) podatkov, kot tudi vsak poskus, da bi mimo spletnega mesta nepooblaščeno dostopali do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema.
Po Naročilu pristopne izjave lahko vlagatelj opravi vpisovanje pristopne izjave na vpisnem mestu sedež FINANČNA HIŠA d.o.o., Industrijska ulica 9, Maribor, če ni dogovorjeno drugače.

2. Uporaba podatkov:

S potrditvijo obveznih vnesenih podatkov v Naročilo pristopne izjave, kontaktne obrazce, sklenitve zavarovanj, e-svetovanja, itd. dovoljujete, da FINANČNA HIŠA d.o.o. in FINANČNA HIŠA NALOŽBE d.o.o. navedene podatke obdelujeta v svojih zbirkah ter jih uporablja za sledeče namene: statistične obdelave, segmentacijo strank, obveščanje strank, pošiljanje ponudb, promocijskih gradiv, voščilnic, revij in časopisov, nagradnih natečajev, nagradnih razpisov v reklamne namene in vabil na dogodke ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje. Prejete podatke iz obrazcev lahko  obdelujeta FINANČNA HIŠA d.o.o. in FINANČNA HIŠA NALOŽBE d.o.o. do pisnega preklica. Vaš naslov E-pošte lahko uporabimo za to, da vam pošiljamo elektronska obvestila o vzajemnih skladih in sporočila o vseh storitvah in ponudbi podjetja FINANČNA HIŠA d.o.o. in FINANČNA HIŠA NALOŽBE d.o.o.

3. Sprememba pogojev uporabe:

FINANČNA HIŠA d.o.o. in FINANČNA HIŠA NALOŽBE d.o.o. si pridržujeta pravico, da kadar koli spremeni ali dopolni te splošne pogoje. Z vstopom na spletno mesto potrjujete, da se z morebitnimi spremembami in dopolnitvami strinjate.

4. Kršenje pogojev uporabe

FINANČNA HIŠA d.o.o. in FINANČNA HIŠA NALOŽBE d.o.o. si pridržujeta pravico, da se v primeru kršenja teh splošnih pogojev posluži vseh pravnih sredstev in pravic, vključno z pravico blokiranja dostopa do spletnega mesta z določenega spletnega naslova. FINANČNA HIŠA d.o.o. in FINANČNA HIŠA NALOŽBE d.o.o. ne odgovarjata za motnje ali prekinitve na telekomunikacijskem omrežju ter za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskem omrežju, ali za onemogočen dostop do storitev spletnega portala, ter za morebitno škodo, izhajajočo iz prej navedenega.
Z ogledom spletnega portala, z uporabo spletnega portala, z uspešno izpolnitvijo in posredovanjem vseh kontaktnih obrazcev, vključno s prijavo v spletni portal, uporabnik-stranka izrecno izjavlja, da so ji bili Splošni pogoji za uporabo storitev spletnega portala izročeni pred izpolnitvijo obrazca spletnega portala, da je Splošne pogoje natančno pregledala in preučila in s Splošnimi pogoji v celoti soglaša.

(veljavnost od 1. 2. 2017)