Soglašam in brezpogojno izjavljam, da FINANČNA HIŠA d.o.o. obdeluje in uporablja moje podatke, ki sem jih vnesel v vnosni obrazec za prenos  eIZRAČUNA   (v nadaljevanju: podatki) za namen izvedbe informativnega  izračuna, na katerega  sem se prijavil, to je za namen obdelave za potrebe izdelave eIZRAČUNA, za namen telefonskega klica in sestanka na temo izvedbe eIZRAČUNA. Z navedbo podatkov  dovoljujem uporabo le-teh za namene obveščanja in posredovanja vseh informacij povezanih s informativnim izračunom, za katerega ste zaprosili.

Podatke po izdelavi in poslanem  eIZRAČUNU se podatki ne uporabljajo in ne obdelujejo več.

Izjavljam, da sem seznanjen in soglašam s tem, da moje navedene osebne podatke upravlja in obdeluje oz. uporablja samo družba Finančna hiša d.o.o.

Izjavljam, da sem seznanjen z dejstvom, da dajem te svoje osebne podatke prostovoljno in brez posledic, če odklonim ter sem seznanjen s svojo pravico od upravljavca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik enkrat na tri mesece zahtevati, da mi omogoči vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov; da mi potrdi, ali se podatki v zvezi z mano obdelujejo ali ne; da mi omogoči vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name ter mi omogoči, da jih prepisujem ali kopiram; da mi posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name; da mi posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki z navedbo kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen; da mi da informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o meni vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave; da mi da informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem ter da mi pojasni tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo mojih osebnih podatkov. Izjavljam, da sem seznanjen s svojo pravico od upravljavca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik zahtevati, da dopolni, popravi, blokira ali izbriše moje osebne podatke, za katere dokažem, da so nepopolni, netočni, neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom ter, da o njihovi dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu obvesti vse uporabnike mojih osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, katerim je posredoval te podatke, preden so bili dopolnjeni, popravljeni, blokirani ali izbrisani.

Seznanjen sem z naslednjimi podatki o upravljavcu in uporabniku mojih osebnih podatkov:

Finančna hiša d.o.o., Ulica talcev 15, 2000 Maribor, PE Dunajska 156, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa mag. Karmen Darvaš, davčna številka SI84062835, je vpisana v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Mariboru, matična št: 1913344000.

eIZRAČUN

Naložbeno varčevanje

Izračunaj
KNJIGA Postani kreator svojih financ!

Postani kreator svojih financ!

Oplemenitite svoje finančno znanje na zabaven in enostaven način! Povečajte svoje prihodke!


VEČ O KNJIGI

    Kako pritegniti več denarja in povečati prihodke?

    • Si tudi vi želite več denarja? Višjo plačo?
    • Živite iz meseca v mesec, od plače do plače?
    • Ne morete nič prihraniti, ker so mesečni stroški previsoki, plača pa prenizka in obremenjena s krediti?

    Prenesite si svojo eKNJIGO.