Soglašam in brezpogojno izjavljam, da FINANČNA HIŠA d.o.o. obdeluje in uporablja moje podatke, ki sem jih vnesel v vnosni obrazec za prijavo na e-novice (v nadaljevanju: podatki) za namene pošiljanje e-obvestil, na katere sem se prijavil, to je v namene obdelave za potrebe pošiljanja e-sporočil za namene pošiljanja ugodnosti, novosti s finančnih trgov, trženja finančnih rešitev Finančne hiše d.o.o. (npr. blogi, obveščanje o novostih s kapitalskih trgov, dogajanjih na finančnih trgih in o storitvah in finančnih rešitvah, ki jih tržijo).

Seznanjen sem, da se lahko kadarkoli odjavim od prejemanja e-sporočil, s posredovanjem pisne izjave na elektronski naslov info@financnahisa.si. Seznanjen sem, da bo Finančna hiša d.o.o. z mojo odjavo prenehala uporabljati moje osebne podatke za namen pošiljanja e-obvestil. Seznanjen sem, da se lahko od prejemanja posamezne vrste e-obvestil, poslanih s strani družbe pošiljateljice, kadarkoli odjavim s klikom na povezavo, ki je navedena na dnu vsakega prejetega e-obvestila posredovanega s strani Finančna hiša d.o.o. oz. lahko tudi s posredovanjem pisne izjave za odjavo od prejemanja e-obvestil na naslov Finančna hiša d.o.o., Ulica talcev 15, 2000 Maribor.

Od družbe Finančna hiša d.o.o. pa lahko kadarkoli pisno zahtevam, da trajno ali začasno preneha uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja. Izjavljam, da sem seznanjen in soglašam s tem, da moje navedene osebne podatke upravlja in obdeluje oz. uporablja samo družba Finančna hiša d.o.o. v svoji bazi osebnih podatkov prejemnikov e-sporočil. Izjavljam, da sem seznanjen z dejstvom, da dajem te svoje osebne podatke prostovoljno in brez posledic, če odklonim ter sem seznanjen s svojo pravico od upravljavca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik enkrat na tri mesece zahtevati, da mi omogoči vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov; da mi potrdi, ali se podatki v zvezi z mano obdelujejo ali ne; da mi omogoči vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name ter mi omogoči, da jih prepisujem ali kopiram; da mi posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name; da mi posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki z navedbo kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen; da mi da informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o meni vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave; da mi da informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem ter da mi pojasni tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo mojih osebnih podatkov. Izjavljam, da sem seznanjen s svojo pravico od upravljavca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik zahtevati, da dopolni, popravi, blokira ali izbriše moje osebne podatke, za katere dokažem, da so nepopolni, netočni, neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom ter, da o njihovi dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu obvesti vse uporabnike mojih osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, katerim je posredoval te podatke, preden so bili dopolnjeni, popravljeni, blokirani ali izbrisani.

Seznanjen sem z naslednjimi podatki o upravljavcu in uporabniku mojih osebnih podatkov: Finančna hiša d.o.o., Ulica talcev 15, 2000 Maribor, PE Dunajska 156, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa mag. Karmen Darvaš, davčna številka SI84062835, je vpisana v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Mariboru, matična št: 1913344000.