Zaščita podjetnika – Podjetniki, zaščitite sebe in svet, ki ste ga ustvarili, saj je poslovanje vašega podjetja odvisno od tega, da dejansko vsak dan pridete na delovno mesto. Predstavljajte si, kaj se zgodi z vašim podjetjem, če na delovnem mestu niste osebno prisotni 6 mesecev?

Vaša dlje časa trajajoča odsotnost iz delovnega mesta povzroči upad prihodkov podjetja, izgubo naročnikov, kupcev, dobaviteljev. Na koncu to privede do zaprtja podjetja.

Najbolj ogroženi ste tisti, ki ste edini zaposleni v podjetju, ali zaposlujete le nekaj sodelavcev, po večini le izvajalce, operativce, zaledne službe.

Posle navadno vodi in sklepa lastnik podjetja. To so odvetniki, računovodje, lepotni saloni, frizerji, arhitekturni biroji, svetovalna podjetja, itd.

Če kot podjetnik izgubite začasno delovno zmožnost (zaradi bolezni, poškodb), ste, ne glede na upravičeno odsotnost, primorani svoje podjetje zapreti, izplačati delavcem odpravnine, poplačati banke in FURS ter druge odprte obveznosti.

Mesečni prihodek vam zelo upade, saj tedaj prejemate zgolj bolniško nadomestilo, ki pa je lahko nižje tudi 50% ali več od vaših prejšnjih mesečnih prilivov. Vaš standard je ogrožen.

eIZRAČUN

Zaščitna obleka po navadi ni prav privlačna. Enako pa zagotovo ne velja za zaščito delovne sposobnosti!

Izračunaj

Zavarovanje je sodelovanje, a kako? Preprosto! Prenesite našo eKNJIGO!

Zavarovanje je sodelovanje, a kako?
Preprosto! Prenesite si svojo eKNJIGO!

Vsi podatki bodo uporabljeni izključno za namene posredovanja želenih informacij. Podatke bomo obravnavali in varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. List RS, št. 86/2004).