Kadar je v vašem podjetju več solastnikov tako imenovan lastniški delež večih lastnikov, boste v primeru smrti enega izmed lastnikov podjetja dolžni izplačati dediče po trenutni vrednosti podjetja. Zaradi smrtnega primera katerega izmed lastnikov je pogosto ogroženo nadaljnje poslovanje podjetja.

Problem nastane, če v podjetju ni likvidnih sredstev, ki bi vam omogočala izplačilo lastniških deležev. Istočasno pa je potrebno pokrivati še vse kreditne in druge tekoče obveznosti ter davke podjetja.

Podjetje ima dva solastnika, vsak je 50% lastnik podjetja. Podjetje je po 10 letih uspešnega poslovanja vredno 3 milijone eurov. Vrednost podjetja določajo ne samo letni prihodki, ampak pretekli ustvarjeni dobički, ime podjetja, utečen posel, stalni kupci in dobavitelji…

Vsak ima svojo družino. Eden izmed solastnikov umre. Njegov delež v podjetju dedujejo njegovi dediči, žena in otroci. Njegovi dediči so tako upravičeni do izplačila 1,5 milijona eurov po očetu. Ker se solastnika nista zaščitila za primer smrti, preživeli lastnik in podjetje nimata denarja, da se družino izplača. Kredita ne dobi, saj je podjetje že predhodno delno zakreditirano zaradi nakupa poslovnih prostorov in za financiranje širitve poslovanja.

Tako lastniku podjetja ne preostane drugega, kot da v podjetje sprejme dediče, ki pa ne razmišljajo enako, kot prej njegov družabnik. Dediči vidijo le denar in izplačevanje dobičkov. Preživeli lastnik pa želi dobičke investirati nazaj v poslovanje podjetja.

Tako prihaja med njimi do trenj in sporov ter na koncu privede do zaprtja podjetja.

Rešitev je zaščita solastniškega deleža in s pomočjo tega denarja izplačati dediče. Če ne pride do smrtnega primera, se sredstva lahko namenijo v druge namene.

LASTNIŠKI DELEŽ: REŠITEV

V večosebnih družbah se lastniški deleži primerno finančno zaščitijo.

Podjetje je tako upravičeno do odškodnine, s katero lahko izplača dediče, morebitne upnike, pa tudi kreditne in davčne obveznosti.

Jure in Miha sta se pred 11 leti odločila za samostojno poslovno pot in ustanovila podjetje. Vsak je 50% lastnik podjetja. Vmes sta se oba poročila, rodili so se jima otroci. Podjetje je kljub krizi, ki je 7 let nazaj uničila precej slovenskega gospodarstva, dobro poslovalo in danes zaposluje več kot 10 ljudi. Sprašujeta nas, ali obstaja kakšna možnost, da bi zaščitila drug drugega v primeru, če kateri izmed njiju umre. Zanima ju, kakšne posledice lahko sledijo v primeru smrti družbenika.

V podanem primeru smrti solastnikov, polovico podjetja podeduje žena in otroci. Po navadi se dediči odločijo za izplačilo deležev, sploh če niso vpeti v poslovanje podjetja. Običajno najamejo odvetnike in na podlagi ocene vrednosti podjetja zahtevajo izplačilo podedovanega deleža.

Preživeli solastnik bo potreboval toliko gotovine, kolikor je vredno podjetje. Vsi pa vemo, da je bilanca nekaj, realno stanje gotovine na računu pa čisto nekaj drugega. Navadno podjetniki zelo težko zagotovijo toliko gotovine, da bi izplačali dediče. Lahko sledijo tožbe in blokada podjetniškega TRR. Poslovanje podjetja postane zelo oteženo.

JE LAHKO DRUGAČE?

Seveda se lahko obvarujeta in skleneta managersko zaščito solastniških deležev. Letni znesek je davčno priznan odhodek. V primeru smrti kateregakoli izmed solastnikov bo zavarovalnica podjetju izplačala gotovino, ki jo imate na voljo za odkup poslovnega deleža. Na tak način veliko lažje izplačate solastnikovo ženo oz. njegove dediče.

POSKRBITE ZA SVOJE PODJETJE IN GA NE PREPUSTITE NAKLJUČJEM.

Kako pritegniti več denarja in povečati prihodke?

  • Si tudi vi želite več denarja? Višjo plačo?
  • Živite iz meseca v mesec, od plače do plače?
  • Ne morete nič prihraniti, ker so mesečni stroški previsoki, plača pa prenizka in obremenjena s krediti?

Prenesite si svojo eKNJIGO.