Karmen Darvaš Fister, dne 16. 9. 2020

Naložbeno polico svetujemo tistim strankam, ki želijo dolgoročno mesečno varčevati in želijo dosegati potencialno višje donose v tujih, svetovno priznanih družbah za upravljanje s skladi. Sem pa strogo proti temu, da se sklene naložbena polica s slovenskimi vzajemnimi skladi, do katerih stranka lahko dostopa direktno. Direkten vstop v slovenske sklade je cenejši, z nižjimi vstopnimi stroški, denar pa na razpolago kadarkoli.

Nasvet

Če sklenete naložbeno polico z obročnim mesečnim ali letnim vplačevanjem, jo sklenite s tujimi investicijskimi skladi, do katerih ne morete direktno vstopati v Sloveniji. Recimo, da želite vstopiti v tuje sklade svetovnih družb za upravljanje s skladi, kot so: Franklin Templeton, J.PMorgan, BlackRock, Fidelity, BNP Paribas, DWS, Invesco, Vontobel,... bi bila naložbena polica sprejemljiva, saj ste tako kot vlagatelj v enakopravnem pravnem položaju in imate vse pogodbe sklenjene v slovenskem jeziku.

Nikakor pa…

Nikakor ne predlagam sklenitev naložbene police zato, da boste tudi zavarovani. Če želite zavarovanje, sklenite ločeno riziko zavarovanje za vse možne in želene situacije, od poškodb, bolezni, do smrti…

Davčno ugodno!

Naložbena polica je res davčno ugodnejša, saj je po desetih letih oproščena davka na kapitalski dobiček. Pri vzajemnih skladih je treba upoštevati tudi to, da se obdavčitev dobičkov šteje od vsakega posamičnega nakupa točk (kakor tudi delnic). Torej, če nekdo mesečno varčuje v vzajemnih skladih, se šteje rok plačila za davek od kapitalskega dobička od vsakega vplačila posebej.

Torej, če ste pred desetimi leti odprli varčevalni račun za varčevanje direktno v skladih, plačate recimo od obrokov plačanih v sedmem letu še vedno 27,5% davka na dobiček (po novi zakonodaji po 1.1.2020 se davek na kapitalski dobiček zvišuje na 27,5% za prvih pet let imetništva).  Medtem, ko pri sklenitvi naložbene police pred desetimi leti, po desetih letih ne plačate nobenega davka. Treba pa je preračunati koliko je dejanskih stroškov, saj če sklenete predrago naložbeno polico, vam lahko ti visoki stroški požrejo dobičke. Prav tako se naložbene police nikakor ne splača prekiniti pred desetimi leti zaradi visokih penalov.

Za vas smo pripravili brezplačni izračun naložbene police z mesečnim vplačevanjem od 30 EUR navzgor v tujih svetovno priznanih investicijskih skladih:

Kaj pa, če želim vplačati enkratni znesek?

Če vlagatelj razmišlja o enkratnem pologu prihrankov, ki bi jih želel oplemeniti v vzajemnih skladih, sem absolutno zagovornik, da se vplača enkratni znesek direktno v vzajemne sklade, saj so stroški  nižji, denar pa na razpolago kadarkoli. Pri zavarovalnici v okviru naložbene police pa so sredstva na razpolago šele čez deset let, saj se naložbene police sklenejo najmanj na deset let. V kolikor bi pa vlagatelj prekinil to naložbeno polico pri zavarovalnici pred desetimi leti, bi plačal na celoten znesek 8,5% davek na zavarovalne posle.

Naložbe
eIZRAČUN

Naložbeno varčevanje

Izračunaj
KNJIGA: Postani kreator svojih financ!

Postani kreator svojih financ!

Oplemenitite svoje finančno znanje na zabaven in enostaven način! Povečajte svoje prihodke!


VEČ O KNJIGI

Prijavite se na FINANČNA HIŠA eNOVICE:

da bodo vaše finance v koraku s časom.Uspešno ste se prijavili na novice.