Vlagatelj ima na razpolago 25.000 EUR In nas sprašuje kam jih naj naloži v letošnjem letu.

Glede na vaš znesek 25.000 EUR bi razdelil na 2 dela in sicer v 2 vzajemna sklada: Triglav Top Brands ter Triglav Azija.

V Triglav Top Brands bi vložil 15.000 EUR

Sklad Triglav Top Brands sredstva investira v delnice podjetij, ki upravljajo z najmočnejšimi blagovnimi znamkami na svetu.

Predstavlja pravo izbiro za vse, ki iščete izpostavljenost delnicam podjetij z vrhunskim poslovnim modelom in stabilnim poslovanjem. Predvsem pa ima v skladu največ delnic kjer trenutno zelo dobro delajo in sicer spletni trgovci ter tehnološka podjetja. Poleg tega pa je v skladu tudi 30 % naložb v potrošne dobrine. Največje naložbe v skladu so delnice:

  • AMAZON
  • APPLE     
  • ALIBABA
  • MICROSOFT

RAZVRSTITEV IN OCENA TVEGANJA

Tip sklada Delniški

Geografska usmeritev Globalni razviti kapitalski trgi

Upravljalčeva ocena tveganja 6/7

Priporočena doba vlaganja več kot 5 let

Donosnost sklada v 1 letu +14,55%

V Triglav Azijo 10.000 EUR

Sklad Triglav Azija sredstva investira v delnice najzanimivejših azijskih podjetij in omogoča naložbo v najobetavnejše svetovno gospodarsko območje. Prava izbira za vse, ki želite del privarčevanih sredstev investirati v geografsko omejene, specializirane naložbe. Kitajsko je koronakriza zelo malo prizadela ali skorajda nič zato je tudi kot regija najbolj stabilna.

Donosnost sklada 1 leto: +32,66%

Vsekakor je sedaj pravi čas za naložbo. Kljub temu, da so trgi še niso čisto stabilni, določene delnice delajo nadpovprečno.

Več o tem skladu si lahko preberete tukaj: VEČ

Predvsem bodo v letu 2021 v ospredju 3 donosne panoge: spletni trgovci, informacijska tehnologija, ter potrošne dobrine.

Aleš Dobrovoljc je izbral dva delniška sklada, ki bi jih predlagal za leto 2021

Kaj pa davki?

Ko boste prihranke dvignili, plačate dohodnino in sicer od ugotovljene davčne osnove se za odsvojitve izračuna in plača davek na kapitalski dobiček po stopnji 27,5 %.

Stopnja davka se znižuje vsakih pet let imetništva investicijskega kupona in znaša po dopolnjenih:

  • petih letih imetništva investicijskega kupona: 20 %,
  • letih imetništva investicijskega kupona: 15 %,
  • petnajstih letih imetništva investicijskega kupona: 10 %,
  • po dvajsetih letih imetništva investicijskega kupona je vlagatelj oproščen plačila dohodnine od dobička iz kapitala.

DISCLAIMER: Pretekli donosi niso garancija za prihodnost. Članek ni priporočilo, ponudba ali vabilo k sestavljanju ponudbe za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je izključno namenjeno informiranju. Seznanitev z vsemi oblikami tveganj je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve o naložbah v finančne instrumente in izbiri vrste storitev. Informacije v sporočilu temeljijo na javno dostopnih podatkih.  FINANČNA HIŠA d.o.o. ne odgovarja za nobeno vrsto škode, ki bi nastala z uporabo podatkov in informacij, ki so vsebovani v tem članku in si pridržuje pravico do napak. Vsi podrobni podatki so v dokumentih, ki so na razpolago na spletu.

Naložbe
eIZRAČUN

Izračun pokojnine

Izračunaj