Naložbe sklada so globalno usmerjene, in sicer pretežno v delnice podjetij, ki upravljajo z najmočnejšimi blagovnimi znamkami na svetu.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
31. 10. 2012
Skrbnik sklada
Abanka Vipa d.d.
Revizor
PriceWaterhouseCoopers d.d.
TRR sklada
SI56 0510 0801 3557 294

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
6
Priporočena doba vlaganja
več kot 5 let
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Triglav Top Brands 19,3300 EUR 2019-07-16 0,07 12,01 34,38 68,99

10 Najpomembnejših naložb

NP

Stroški sklada

Vstopna provizija

največja 4,00%

Izstopna provizija

Ni izstopnih stroškov

Upravljalska provizija
2,50%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni ena točka + vstopni stroški (provizija)
nadaljni ena točka
Obračun
nakupa do 01:00 T
prodaje do 01:00 T

Opis sklada

Triglav Top Brands je globalni delniški sklad, katerega osnovni cilj je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend. Naložbe sklada so globalno usmerjene, in sicer pretežno v delnice podjetij, ki upravljajo z najmočnejšimi blagovnimi znamkami na svetu.

Tveganost naložb

Triglav Top Brands se po tveganosti uvršča med srednje tvegane vzajemne sklade. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in z razmerami na svetovnih trgih vrednostnih papirjev. Sklad je zato primerna oblika za tiste vlagatelje, ki iščejo stabilno naložbo in pri investiranju težijo k razpršenosti naložbenih tveganj. Naložbo priporočamo kot dolgoročno obliko varčevanja za obdobje, ki je daljše od 5 let.

Komu je sklad namenjen?

Sklad je namenjen predvsem tistim vlagateljem, ki:

  • še nimajo izkušnenj z varčevanjem v vzajemnih skladih;
  • pri svojem investiranju zasledujejo stabilnost naložbe in razpršenost naložbenih tveganj;
  • so pripravljeni varčevati dolgoročno;
  • nimajo časa slediti gibanjem na svetovnih kapitalskih trgih, vendar želijo z relativno nizkimi stroški razpršiti svoje premoženje med podjetja, ki upravljajo z najmočnejšimi blagovnimi znamkami na svetu.

Sklad Triglav Top Brands priporočamo kot dopolnilo obstoječim naložbam v vzajemne sklade Triglav Skladi.