Triglav Azija sredstva investira v delnice najzanimivejših azijskih podjetij in omogoča naložbo v najobetavnejše svetovno gospodarsko območje. Prava izbira za vse, ki želite del privarčevanih sredstev investirati v geografsko omejene, specializirane naložbe.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
11. 8. 2006
Skrbnik sklada
Abanka Vipa d.d.
Revizor
PriceWaterhouseCoopers d.d.
Upravljalec premoženja
Alexandr Gutirea, mag., CFA
TRR sklada
SI56 0510 0801 2168 545

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Datum razvrstitve
2. 10. 2006
Upravljalčeva ocena tveganja
6
Priporočena doba vlaganja
5 ali več let
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Triglav Azija 4,6900 EUR 23. 2. 2024 -0,31 -17,80 -47,20 -11,39

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 3,00%

 • glede na višino vplačila:
 • pod 10.000,00 EUR: 3,00%
 • od 10.000,00 EUR do pod 30.000,00 EUR: 2,50%
 • od 30.000,00 EUR do pod 50.000,00 EUR: 2,00%
 • od 50.000,00 EUR do pod 70.000,00 EUR: 1,50%
 • od 70.000,00 EUR do pod 100.000,00 EUR: 1,00%
 • od 100.000,00 EUR in več : 0%
Izstopna provizija

0%

Provizija ob prestopu
0%
Upravljalska provizija
2,500%
Celotni stroški
2,61%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: ena točka
nadaljni: ena točka
Obračun
nakupa do 01:00 T
prodaje do 01:00 T

Opis sklada

Triglav Azija je regionalni delniški sklad, katerega osnovni cilj je zagotavljanje nadpovprečne dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja. Naložbe sklada so regionalno usmerjene, in sicer pretežno v delnice podjetij s sedežem na enem od azijskih trgov in v delnice investicijskih skladov, ki imajo svojo naložbeno politiko usmerjeno na področje Azije.

Tveganost naložb

Triglav Azija se po tveganosti uvršča med visoko tvegane vzajemne sklade. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in z razmerami na azijskih kapitalskih trgih. Sklad je zato primerna oblika investiranja za vlagatelje, ki so pripravljeni prevzemati večja naložbena tveganja. Naložbo priporočamo predvsem kot dolgoročno obliko varčevanja za obdobje, daljše od 5 let.

Komu je sklad namenjen?

Sklad je namenjen predvsem tistim vlagateljem, ki:

 • že imajo izkušnje z varčevanjem v vzajemnih skladih;
 • želijo del svojega premoženja investirati v geografsko omejene, specializirane naložbe;
 • pri svojem investiranju iščejo naložbe s potencialno višjo donosnostjo, vendar obenem sprejemajo tudi večje tveganje, povezano z višjo nihajnostjo izbranih naložb;
 • so pripravljeni varčevati dolgoročno;
 • nimajo časa slediti dogajanjem na regionalnih trgih Azije, vendar želijo biti udeleženi pri njihovi rasti.
 • jim premoženjski položaj dopušča prevzemanje večjih naložbenih tveganj.
 •  

Sklad Triglav Azija priporočamo tudi kot dopolnilo obstoječim naložbam v vzajemne sklade Triglav Skladi.