Poslovna kosila, potovanja, golf, lepa oblačila … Je to biti direktor ali lastnik podjetja? Ali pa so tukaj že gospodarska kriza, huda finančna bremena in včasih nuja najema kredita?

Vsak izmed nas želi svoje podjetje zaščititi in tako zavarujemo tudi kredit, ki smo ga bili primorani vzeti. A s tem zavarovanjem poskrbimo le za banko in ne za svoj posel. Hkrati s tem ne zaščitite svojih dedičev, torej tudi mladoletnih otrok: če se vam kaj zgodi, bodo podedovali tudi vaše dolgove. Samostojni podjetniki na svojih ramenih nosijo vse dolgove: osebne in poslovne, lastniki d.o.o-jev pa pri najemu kreditov marsikdaj podpišejo osebne menice.

Kaj bo storila vaša družina v primeru, da se kaj hudega zgodi vam?

Enako velja za solastništvo družbe. V primeru smrti enega izmed lastnikov pade breme izplačila lastniškega deleža dedičem po trenutni vrednosti podjetja, skupaj s poplačilom kredita, na pleča preživelega solastnika.

Kreditne zaščite pa so po drugi strani izjemno poceni. Zato ni razloga, da si čim prej ne bi uredili kreditne zaščite.

Če ponazorimo v praksi: 30-letni direktor je najel kredit v višini 100.000 evrov za 10 let. Cena zaščite za njegov kredit bi bila 100 evrov. Letno! Hkrati pa se letna premija knjiži med davčno priznane odhodke in je to le dodana vrednost za podjetje. Na tak način bodo dediči direktorja iz našega primera, če se mu zgodi najhujše, obdržali vse nepremičnine (banka se namreč ne bo polastila hipotek), saj se bo kredit izplačal iz te zavarovalne police. Hipoteke bodo tako razbremenjene in del zapuščine bo zdravo podjetje, brez dolgov.

Odplačevanje kredita pa se lahko zavaruje tudi za primer invalidnosti. V tem primeru je možno mesečno izplačilo nezgodne rente do konca življenja do 2.000 evrov (za 1.000 evrov nezgodne mesečne rente znaša cena 7,8 evrov), podjetniki pa iz tega dohodka odplačujejo del svojih obveznosti. Nepričakovane situacije se zgodijo hitro, DURS in banka pa nas ne bodo čakali pri zahtevah za odplačilo obveznosti.

Kako pa je v praksi?

Če ste vi ključni kader ali imate zaposlenega enega ali več ljudi, od katerih je odvisno nemoteno delovanje družbe (komercialist, projektant, arhitekt, finančnik in podobno), je pomembno, da ta delovna mesta zavarujete. V primeru smrti ali invalidnosti človeka na teh delovnih mestih se lahko zgodi, da pride do zaprtja podjetja ali pa je delo zelo oteženo. V tem primeru obstajajo zavarovanja IZPADA DOHODKA. V primeru bolniške odsotnosti zaradi poškodb ali bolezni, bo podjetje prejemalo dohodek, ki bo predstavljal nadomestilo plače.

Časi so takšni, da se najde kaj za vsakega in prav to velja za potrebe podjetij: na trgu so možne razne kombinacije, ki jih je možno prilagoditi. Dodaten plus pa je, da lahko podjetniki, v kolikor se ne pripeti nobeden od zgoraj navedenih primerov, podjetniki iz teh virov črpajo dodaten vir pokojnine. Ena izmed možnosti je namreč, da podjetje mesečno ali letno odvaja poljuben znesek na zajamčeno managersko polico, ki direktorju ali lastniku v prihodnosti predstavlja vir dodatne zajamčene likvidne pokojnine. Za mesečno premijo trenutno ni davčne ugodnosti (knjiži se med naložbe), gre pa tukaj predvsem za finančne ugodnosti. Če na primer podjetje mesečno odvaja 200 evrov za ta namen, lahko podjetnik, ki je danes star 40 let, po odbitku vseh stroškov in davkov, z upoštevanjem inflacije, pričakuje 700 evrov desetletne mesečne dodatne pokojnine ali 350 EUR doživljenjske mesečne rente pri 65. letu starosti.

Vidimo lahko, da so stroški takšnega varovala smešno nizki v primerjavi s posledicami, s katerimi se lahko soočamo mi ali naši najbližji, če se nam zgodi kaj nepredvidljivega.

PodjetnikiZavarovanje
eIZRAČUN

Zavarovanje hudih bolezni

Izračunaj
eNAROČILO

Želim dober načrt zavarovanj

Naroči