Ali ste vedeli, da  dediči ne dobijo le pravice na stvareh ali premoženjskih pravicah, ampak odgovarjajo tudi za zapustnikove dolgove? 

Skladno s 142. členom Zakona o dedovanju  je dedič odgovoren za zapustnikove dolgove do višine vrednosti podedovanega premoženja.

To pomeni, da bodo dediči podedovali tudi naše neodplačane kredite. Pogledali smo kako se lahko temu izognemo in naše dediče razbremenimo. Ob tem pa ne pozabimo, da so dediči lahko tudi naši mladoletni ali še nepreskrbljeni otroci.

Ena izmed možnosti, da ne prevzamejo naših dolgov je ta, da se odpovejo dediščini. Kar pa se v resnici le malokdaj pripeti, ker bi to pomenilo, da se odrečejo tudi družinski hiši, stanovanju, vikendu, avtomobilu, itd.

Kaj pa zavarovanje kredita pri banki?

Po drugi strani ne zamenjujmo običajnega zavarovanja kredita pri banki. Z običajnim zavarovanjem kredita pri banki še nismo obvarovali dedičev pred  poplačilom neporavnanih obveznosti do banke. Običajno zavarovanje kredita pomeni le, da se banka zavaruje pred morebitnimi neplačili.

Zavarovalnica pa bo vložila regresni zahtevek do kreditojemalca. Hipoteka na nepremičnino ni jamstvo za družino, ampak je zavarovanje za banko.

V kolikor se kredit ne odplačuje, smo ob nepremičnino.  Banka bo predala terjatev kot odškodninski zahtevek, nato pa se bo izvedla sodna izvršba nad zastavljenim predmetom in boste vi ali dediči v primeru smrti kreditojemalca ostali brez strehe nad glavo.

Kako zavarovati dediče?

Če želimo zaščiti svoje dediče, je pravilna rešitev rizično zavarovanje oziroma zavarovanje za primer smrti v višini dolga.

Rizična življenjska zavarovanja so namenjena zaščiti družinskih članov, ki bi bili v primeru smrti zavarovane osebe, v času trajanja zavarovanja obremenjeni s pokritjem raznih finančnih obveznosti.

Med najpogostejše finančne obveznosti spadajo prav naši najeti še neizplačani krediti. Če potrebujemo visoka kritja, so primernejša in marsikomu lažje dostopna rizična življenjska zavarovanja, saj so letne premije razmeroma nizke nasproti klasičnim življenjskim zavarovanjem z doživetjem.

Izpostavimo prednosti zavarovanja kredita:

•    nizka premija,
•    visoko zavarovalno kritje,
•    zagotovitev finančne varnosti družine in ostalih najbližjih ob nepredvidenih dogodkih,
•    tudi zavarovanje poslovanja podjetja,
•    najugodnejše zavarovanje bančnega posojila,
•   pri posameznih zavarovalnicah so možne tudi razne kombinacije in priključitev dodatnih zavarovanj: nezgodno zavarovanje, trajna invalidnost, kritične bolezni, itd.

Obstajajo rizična zavarovanja z enkratnim ali obročnim odplačevanjem. Na našem trgu ponujajo obročna življenjska zavarovanja za primer smrti številne zavarovalnice. Ločijo se po cenah, možnosti priključevanja drugih nezgodnih zavarovanj, po določilih maksimalne možne meje za kritje za smrt, kjer vam še ni potrebno opravljati zdravniških pregledov.

Zakaj skleniti kreditno zavarovanje?

Konkretno si predstavljajmo primer mlade družine, ki najame stanovanjski kredit z dobo odplačevanja 25 let. Pripeti se nepredvideni dogodek, v katerem umre eden izmed partnerjev (mož ali žena).

Obveznosti umrlega do banke bo moral preživeli član poravnati, kar pogosto privede lahko celo do prodaje hiše oz. stanovanja, v katerem smo si želeli urediti dom in življenje.

Velikokrat se zgodi, da se finančno stanje preživelih zelo poslabša, življenjski standard družine se zniža, saj so ljudje primorani svoje premoženje v celoti ali delno razprodati, da poravnajo obveznosti od banke.

Da bi se izognili nastali situaciji, je najprimernejša rešitev rizično življenjsko zavarovanje, saj omogoča lažje poplačilo kreditov in nadomesti določen del izpada dohodka.

Kakšno zavarovanje za kredit je najprimernejše?

V primeru, če želimo zavarovati kredit, predlagamo, da se sklene rizično zavarovanje, kjer se zavarovalna vsota za smrt skozi obdobje znižuje. Razlog za zniževanje je predpostavka, da skozi kreditno obdobje kreditojemalec svoj dolg do banke počasi obročno odplačuje. Dolg je vedno nižji.

Če zavarovana oseba pred iztekom zavarovalne dobe umre, zavarovalnica upravičencu – banki takoj izplača dogovorjeno vsoto – VREDNOST NEODPLAČANEGA KREDITA.

Ta zavarovanja se lahko vinkulirajo v korist banke in se v primeru smrti kreditojemalca  dolg neposredno poravna.

Koliko stane zavarovanje za kredit?

Cena tovrstnega zavarovanja je odvisna od letnice rojstva, zdravstvenega stanja, višine in dobe zavarovanja.

Torej, če ste mlajši, bo zavarovanje cenejše kot za nekoga, ki je 15 let starejši.

Torej, če boste najeli kredit kasneje, vas to zavarovanje stane več.

Pa poglejmo primer informativnega izračuna za primer smrti kreditojemalca, starega 30 let za obdobje 20 let, za znesek kredita v višini 100.000 EUR:

Letno plačilo zavarovanja za primer smrti kjer se kritje vsako leto pada za 5.000 EUR, znaša samo 80,70 EUR.

Koliko se plača davka v primeru smrti kreditojemalca?

V primeru smrti kreditojemalca oziroma zavarovanca, ko se izplača dohodek iz življenjskega zavarovanja, izplačilo ni obdavčeno.

Prav tako izplačila, na podlagi nezgodnega zavarovanja za primer poškodbe ali invalidnosti, hudih bolezni, ki jih prejme fizična oseba, niso obdavčena.

KreditiZavarovanje
eIZRAČUN

Izračun po vaših željah!

Izračunaj