Veliko ljudi ne pozna posledic nepravilno zavarovanega kredita. Poskrbite, da se finančno breme ne bo preneslo na druge.  Pogosto se ljudje namreč ne zavedajo, da tudi njihovi mladoletni otroci po Zakonu o dedovanju podedujejo  vse njihove dolgove.

Želja vsakega kreditojemalca je, da svojcem ne zapusti dolgov in da je njegov kredit dobro in predvsem v celoti zavarovan. Nihče si ne želi, da bi njegove kredite morali odplačevati lastni otroci.

Vsi si želimo vedeti, da banka v primeru najhujšega ne bo prodala naše nepremičnine in nam na silo odvzela doma.

Vsi si želimo nemoteno odplačevati svoje obveznosti, četudi se plača zniža, izpade dohodek zaradi nesreč, bolezni ali poškodb. Dobro zavarovan kredit nam omogoča, da mirno spimo.

Nastal bi velik problem, če bi moral za dlje časa v bolniški stalež, saj bi se s tem moj mesečni prihodek znižal, odplačevanje kredita pa postalo skoraj nemogoče.

Ne znam si predstavljati, kako bi odplačeval kredit, če postanem delovno nezmožen z minimalnim dohodkom.

Ne želimo si, da se nam standard zniža, če ne bomo zmožni hoditi v službo in služiti denarja.

Prijatelja niso uspeli prepričati, da bi svoj kredit zavaroval. Po nesreči, ki jo je preživel, sta morala z ženo prodati celo hišo, da lahko preživita.

Zakaj je torej dobro zavarovati kredit?

  • V primeru smrti kreditojemalca lahko postane poplačilo kredita za družino zelo velik problem. Zelo enostavno pade plačevanje kredita po smrti staršev na ramena mladoletnih otrok in tako otroci hitro postanejo žrtve nezaščitenega kredita.
  • V primeru, da se nam kaj zgodi, da ne bomo mogli delati. Dohodek se zmanjša, mi pa ne moremo odplačevati kredita.

Pri bankah je v večini primerov kredit zavarovan zgolj samo za primer smrti kreditojemalca. Kaj pa, če huje zbolim ali se hudo poškodujem? V primeru prejemanja bolniškega nadomestila je kreditno obveznost težko odplačevati.

Večina ljudi ne ve, da lahko zaščitijo kredit za vsa tveganja, ki jim onemogočijo odplačevanje njihovega kredita.

Družina Šušteršič je kot vsaka običajna slovenska mlada družina najela stanovanjski kredit v višini 150.000 EUR za nakup hiše. Pri banki so jim ob najetju kredita vsilili tudi zavarovanje kredita. Mesečno sta za kredit odplačevala 1.000 EUR. Seveda sta kredit zavarovala. V dobri veri, da imajo dobro zavarovan kredit, je družina  lepo živela 5 let. Otroka sta pravkar nastopila v prvi in drugi razred osnovne šole.

NEPRIČAKOVAN PREOBRAT

Niti približno niso slutili kaj bo sledilo… In nekega dne se je zgodilo… Mož se je na službeni poti iz Primorske hudo poškodoval v prometni nesreči, ki je ni povzročil sam. Star pregovor pravi, da nesreča nikoli ne počiva…

Po dolgotrajnem zdravljenju v rehabilitacijskem inštitutu Soča je komisija Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje odločila, da je delovno nezmožen in so mu izdali pravnomočno odločbo o invalidnosti. Tako je postal invalid s 300 EUR mesečne invalidske pokojnine. Gospod Šušteršič je tako rekoč čez noč postal invalidski upokojenec, kar pa ima za vso družino tudi velike finančne posledice. Prej je prejemal z vsemi dodatki 1.500 EUR mesečne plače, z ženo sta skupaj zaslužila 2.800 EUR, sedaj, po nesreči pa je v družinski proračun pritekalo zgolj 1.600 EUR mesečno.

Kredita nista zmogla več odplačevati in sta bila  svoj dom prisiljena prodati. Štiri članska družina se je morala preseliti v najemniško enosobno stanovanje izven mesta, saj je bila najemnina tam ugodnejša. Življenjski slog se jim je popolnoma spremenil. Standard jim je padel čez noč. 

REŠITEV – ZAVAROVANJE KREDITA

Če bi družina Šušteršič v celoti zaščitila svoj kredit, bi bil kredit zavarovan tudi za primer nesreče in poškodb kreditojemalca. Ob prometni nesreči bi družina prejela celoten znesek za odplačilo kredita. Kredit bi odplačali v enkratnem znesku. Banka bi izbrisala hipoteko iz zemljiške knjige. Kljub temu, da se je mesečni dohodek družine prepolovil, bi svoj dom obdržali in mirno živeli naprej v svoji hiši.

eIZRAČUN

Izvedite koliko vas stane popolno kreditno zavarovanje!

Izračunaj

Zavarovanje je sodelovanje, a kako? Preprosto!

Prenesite si svojo eKNJIGO.