V poplavi vseh vrst zavarovanj se nam včasih zdi, da je nemogoče izbrati med vsemi opcijami, ki se pojavljajo na trgu.

K sreči je riziko življenjsko zavarovanje eno tistih, ki ga je najbolj preprosto pojasniti.

Do izplačila zavarovalne vsote pride le v primeru, če zavarovana oseba umre. Takrat dediči, oziroma upravičenci prejmejo izplačan dogovorjeni znesek na zavarovalni polici. V kolikor zavarovanec do izteka zavarovanja ostane živ, dediči, oziroma upravičenci ne dobijo ničesar.

Kdo potrebuje riziko življenjsko zavarovanje?

Najihitrejši odgovor na to vprašanje je tisti, ki imate posojila in dolgove in tisti, ki imate vzdrževane družinske člane.

Prav tako je zavarovanje smiselno v primeru, da eden od partnerjev prejema višji dohodek od drugega partnerja in bi smrt tistega, ki prejema višji dohodek povzročila eksistenčne težave za drugega partnerja.

Enako velja za upokojence, kjer bi smrt partnerja povzročila finančne težave.

Riziko življenjsko zavarovanje priporočamo tudi podjetjem in podjetnikom, ki se želijo izogniti stroškom in težavam povezanimi s smrtjo ključnega kadra. Kadar nekoga zavarujemo za primer smrti  to delamo z razlogom, da se zaščiti tistega, ki je od zavarovanca in njegovih dohodkov odvisen.

Z riziko življenjskim zavarovanjem lahko za majhno premijo dobimo visoko zavarovalno kritje.

Kdaj riziko življenjskega zavarovanja ne potrebujete?

To, da imate posojilo in osebe, ki so odvisne od vašega dohodka še ne pomeni avotmatično, da riziko življenjsko zavarovanje potrebujete.

V kolikor spadate med bolj premožne in bodo vaši dediči preskrbljeni z likvidnim denarjem tudi v primeru vaše smrti, potem zavarovanja ne potrebujete.

Prav tako to zavarovanje ne potrebujete, če ste mladi in samski ter brez dolgov, brez odvisnih družinskih članov.

Kakšna naj bo zavarovalna vsota za smrt?

Zavarovalno vsoto za samsko osebo najlažje izračunate tako, da preverite znesek vaših dolgov in se za toliko tudi zavarujete. Tako bodo v primeru vaše smrti izplačana zavarovalnina pokrila vaše dolgove.

V kolikor imate družino, oziroma osebe, ki so odvisne od vašega prihodka za izračun zavarovalne vsote seštejte vaš (in partnerjev) letni dohodek in ga pomnožite x 3. K temu znesku dodajte vaše dolgove.

Zakaj je v primeru odvisnih članov potrebna toliko višja zavarovalna vsota?

V primeru družinskega člana se po prihodek družine zmanjšal za znesek umrlega partnerja. Stroški življenja se drastično ne bodo zmanjšali in zavarovalnina mora zadostovati tudi za normalno življenje.

Nikakor si ne smete dovoliti, da bi v primeru vaše smrti dedičem ostali vaši dolgovi, to naj bo vaše osnovno vodilo.

Ali se je smiselno zavarovati s padajočo zavarovalno vsoto?

Riziko življenjsko zavarovanje za primer smrti s padajočo zavarovalno vsoto je zavarovanje, kjer se zavarovalna vsota vsako leto zniža. 

Primer: Zavarovalna vsota: 100.000 eur, trajanje 10 let. Drugo leto bo zavarovalna vsota 90.000 eur, tretje leto 80.000 eur,…do zadnjega leta, ko bo zavarovalna vsota znašala 10.000 eur.

Kaj je prednost tega zavarovanja?

Ta tip življenjskega zavarovanja je cenejši od zavarovanja s konstantno zavarovalno vsoto.

Hkrati je pri nekaterih zavarovalnicah doba plačila premije krajša od dobe trajanja zavarovanja (trajanje 10 let, premija se plačuje 7 let).

Takšna oblika življenjskega zavarovanja je primerna predvsem za osebe, ki so najele kredit, saj je tekom odplačevanja kredita potrebna zavarovalna vsota za primer smrti vsako leto nižja.  S odplačevanjem kredita, smo vedno manj dolžni in zato je tudi potreba po zavarovanju za smrt vsako leto nižja.

Pozor, zavarovanje kredita na banki ni enako kot riziko življenjsko zavarovanje

Riziko življenjskega zavarovanja ne smete zamenjati za zavarovanje, ki ga sklene banka, da se zavaruje pred vašim neplačilom. V tem primeru gre le zavarovanje banke. V kolikor posojila ne boste odplačevali vas bo terjala zavarovalnica.

Riziko življenjsko zavarovanje je zavarovanje, ki varuje vaše dediče, je pa priporočljivo, da v primeru posojila naredite vinkulacijo v korist banke, saj bo na takšen način zavarovalnica zavarovalnino v višini kredita nakazala direktno banki, morebitno razliko, pa bo nakazala dedičem, oziroma upravičencem.

Ali s sklenitvijo riziko življenjskega zavarovanja lahko dobim ugodnejšo posojilo?

Banke več ne smejo pogojevati najem kredita s sklenitvijo zavarovanja, a se rade poslužujejo ugodnosti v obliki nižjih obresti v kolikor se odločite za sklenitev riziko življenjskega zavarovanja ali kakšne druge oblike naložbenega varčevanja.

Svetujemo vam, da preverite konkurenčno ponudbo, saj nima smisla, da prihranek pri obrestni meri preplačate z dragim zavarovanjem. 

Ali je za sklenitev zavarovanja potrebno izpolniti zdravstveni vprašalnik?

Da, za sklenitev zavarovanja je zelo pomembno, da navedete pravilne podatke, predvsem o vaši višini, teži, ali ste kadilec in morebitno tveganje pri opravljanju poklical, ali pri ukvarjanju s športom. Zavarovalnice vse naveden parametre upoštevajo pri izračunu rizika, saj je oseba s prekomerno težo, ali kadilec, oziroma oseba, ki se ukvarja s tveganim pokličem, ali adrenalinskim športom bistveno večji riziko in posledično se premija zviša.

V kolikor boste v želji po nižji premiji katerega od zgoraj navedenih podatkov zamolčali, ali ne boste navedli morebitne pretekle zdravstvene težave in zdravila, ki jih jemljete tvegate, da bo zavarovalnica samo izplačilo močno znižala, ali celo zavrnila in vaši dediči lahko ostanejo brez prepotrebnega denarja.

Članek napisal David Fister, uni.dipl.prav, izvršni direktor, zaposlen v FINANČNI HIŠI že od l. 2014
KreditiZavarovanje
eIZRAČUN

Zavarovanje hudih bolezni

Izračunaj