Obdavčitev kapitalskih dobičkov (prodaja delnic, vzajemnih skladov idr.)  se je po 01.01.2022 spremenila.

Predstavlja predvsem ugodnejšo davčno obravnavo, saj se davek znižuje iz 27,5 odstotkov na 25 odstotkov. Nižji davek na kapitalski dobiček bo vsekakor vsaj malce razbremenil lastnike kapitala.

Med dohodke iz kapitala po dohodninskem zakonu štejemo: obresti, dividende in dobiček iz kapitala. Za te vrste dohodkov plačujejo zavezanci tako imenovan davek na kapitalski dobiček.

Zavezanci moramo oddati napoved dohodnine vsako leto do konca februarja, če smo leto poprej prodali točke vzajemnega sklada ali delnice… Če ni prišlo do prodaje (odsvojitve kapitala), se napoved ne oddaja.

Napoved se ne oddaja, če je prišlo do prodaje po 15. letih imetništva, saj po 15. letih ni obdavčitve.

Stopnja obdavčitve se z leti imetništva znižuje:

Do pet let znaša 25%

Po petih letih 20%

Po desetih letih 15%

Po petnajstih letih 0%.

Davek se plačuje samo na zaslužek, torej na dobiček.

Davek od obresti in dividend ter davek od odsvojitev kapitala

Osnova za izračun osnove in davka na kapitalski dobiček so prejete obresti oziroma dividende. Pri odsvojitvi kapitala pa ustvarjen dobiček. Poleg enkratne oz dokončne obdavčitve  bodo lahko zavezanci izbrali obdavčitev po progresivni  dohodninski lestvici.  To pomeni, da se bodo na letni ravni združili vsi dohodki fizične osebe (plače, dohodki iz kapitala…) in se obdavčili sintetično. O svoji izbiri bodo zavezanci morali obvestiti davčni organ.

Naložbe
eIZRAČUN

Izračun pokojnine

Izračunaj