Dejstva so sledeča: Ko najamete kredit in ga zavarujete preko banke, ste zavarovali banko in ne sebe ter svoje družine. Po naših zakonih pa se dedujejo tudi dolgovi. Zakon v tem primeru ne izključuje naših mladoletnih otrok. Seveda pa se da poskrbeti, da v primeru naše smrti naši dediči dobijo zdravo podjetje, ki nima dolgov.

Samostojni podjetniki jamčijo za vse svoje dolgove s svojim osebnim premoženjem.

To velja tudi za dolgove, ki so jih nabrali skozi svoje poslovanje. Njihove poslovne odločitve imajo neposredne posledice za njihovo družino tudi na dolgi rok, v kolikor ne bodo uspeli poravnati svojih dolgov.

V večosebnih družbah,  kjer sta na primer dva solastnika družbe, mora v primeru smrti enega izmed lastnikov drug preživeli solastnik izplačati dedičem lastniški delež družbe po trenutni vrednosti podjetja in istočasno odplačevati kreditne obveznosti. Za te primere obstajajo ustrezna poslovna zavarovanja, s katerimi se zaščitijo solastniki pred morebitnimi katastrofalnimi finančnimi posledicami.

Mnogokrat smo si primorani vzeti kredite, saj v nasprotnem primeru našemu podjetju grozi propad. Včasih sklenemo te kredite pod nemogočimi pogoji in naš podjetniški kredit je kaj hitro zavarovan z lastnimi nepremičninami: s hišami, v katerih se vsako jutro prebujajo naši otroci. Če kreditov ne odplačamo, banka unovči hipoteko, zaradi česar naši otroci lahko izgubijo streho nad glavo in toplo posteljo.

Poglejmo primer:

Če tridesetletni direktor najame kredit za 100.000 evrov na 10 let, ga bo na letni ravni zaščita za primer naravne ali nezgodne smrti bila 100 evrov. Ste vedeli, da lahko milijonske zneske kredita zavarujete le za nekaj sto evrov na leto? Istega podjetnika bi zaščita kredita v višini 1,000.000 evrov stala le 497,30 evrov na leto.

Letna premija se knjiži med davčno priznane odhodke, kar je dodatna davčna korist in ugodnost za podjetjeKaj s tem pridobite? V primeru smrti glavnega nosilca dejavnosti, dediči obdržijo vse nepremičnine, ker se banka ne bo polastila hipotek, saj se bo kredit izplačal iz te zavarovalne police. S tem ste razbremenili hipoteke in prepustili zdravo podjetje brez dolgov.

Podjetniki lahko hkrati zavarujemo odplačevanje kredita tudi za primer invalidnosti. Mesečno lahko prejmemo tudi do 7.500 evrov nezgodne rente in iz tega dohodka odplačujemo dele svojih obveznosti. Dejstvo je, da je potrebno poskrbeti, da smo v teh nepredvidenih situacijah zaščiteni, saj DURS in banka ne bosta čakali z reakcijami, četudi se vam zgodi kaj hudega.

Kombinacij za zaščito podjetij in podjetnikov je ogromno in prilagoditi jih je možno glede na potrebe posameznih podjetij. Tako je možno zaščititi kredite v primeru hude bolezni; možno je zaščititi ključni kader podjetja, kjer se podjetju izplačuje zavarovalna vsota za obolelega. Vsote iz naslova teh zavarovanj lahko podjetje nameni odplačilu kreditnih obveznosti in razbremeni hipoteko.

Naš tridesetletni podjetnik, ki smo ga opisali zgoraj, bi za kritje kredita v višini 100.000 evrov za 10 let v primeru hudih bolezni plačal le 207 evrov letno. To pa je več kot ugodna poslovna kreditna zaščita.

Kot lahko vidimo, so stroški takšne oblike varnosti zares zanemarljivo nizki. Poskrbite torej za varnost vašega podjetja, predvsem pa vašo dragoceno družino v tistih najtežjih trenutkih, ki jih nemalokrat prinese življenje.

Podjetniki
eIZRAČUN

Izpad dohodka

Izračunaj