David Fister, dne 8. 6. 2021


Slovenci smo v času korone še povečali svoje prihranke na bankah. Depozitov je tako že več kot 23 mrd EUR, kar pomeni, da je banka še vedno najljubljše parkirišče denarja Slovencev.

Slaba novica za vse varčevalce je sicer dejstvo, da banke zelo na glas obljubljajo in uvajajajo ležarnine za denar, kar pomeni, da bomo za prihranke na bankah morali plačevati mesečno nadomestilo. TAko fizične osebe kakor pravne osebe že plačujejo dlje časa..


Če poenostavimo stvari je očitno prišel čas, ko bomo mi morali plačevati bankam za hrambo denarja in ne obratno, ko so banke nam plačevale obresti na depozit. 


Poleg ležarnin je vse pogosteje slišati, da prihaja višja inflacija, ki smo jo v resnici lahko vsi močno začutili pri podražitvah hrane v trgovinah. 


Dviguje se tudi cena nafte, dražijo se gradbeni materiali in surovine, kar pomeni, da bodo prihranki na bankah hitro kopneli, saj jih bo inflacija močno nažirala. 


Ali ima varčevalec kakšno drugo možnost?

V FINANČNI HIŠI opažamo, da se vse več ljudi odloča za preusmeritev denarja v varčevanje v vzajemnih skladih, zato smo pripravili pregled tistih, ki so v letu 2021 vlagateljem prinesli najvišji donos.

V vzajemne sklade lahko vlagajo tudi pravne osebe (podjetja).

David Fister, uni.dipl.prav., ki je nardil pregled dogajanja na trgu vzajemnih skladov.

LETOŠNJI DONOSI v PRVIH PETIH MESECIH od 1.1.2021 do 4.6.2021:

1. Infond Energy +36,81 % donos


Gre za delniški sklad, ki investira sredstva pretežno v delnice družb iz sektorja energetike.


– Rast prebivalstva in naraščajoče svetovno bogastvo povzročata neustavljivo rast porabe energije.
– Kljub izboljšanju alternativnih virov energije bosta nafta in plin v prihodnjih desetletjih še naprej prevladujoča svetovna energetska vira.
Posredno vlagate v delnice, kakršne so na primer Royal Dutch Shell, Exxon Mobil, EOG Resources, Total,… 


2. Infond Financials +18,47 % donos

Infond Financials nalaga v največjo storitveno panogo sveta, finance: banke, zavarovalnice, borze, sklade… V okolju globalne rasti in normalizacije obrestnih mer obeta nadpovprečne donose. Gre za delniški sklad.

3. Infond dividend +14,99 % donos


Infond Dividend, delniški podsklad, nalaga sredstva po vsem svetu brez geografske ali panožne omejitve. Investira v stabilna globalna podjetja, ki dosledno povečujejo svoje dividende.


– Izbira podjetja visoke kakovosti, z dolgo zgodovino dobičkov in rasti, s stabilnimi zaslužki ter vodstvenimi ekipami z vizijo.Podsklad je s to naložbeno politiko začel poslovati 15. marca 2018. Dotlej je posloval kot Infond Krekov Globalni, delniški podsklad brez geografskih in panožnih omejitev.

Posredno vlagate v delnice, kot so na primer Valero Energy, Cisco Systems, Deutsche Post, Taiwan Semiconductor, Pfizer,… 

4. Triglav hitro rastoča podjetja +14,09 % donos


Sklad Triglav Hitro rastoča podjetja uvrščamo med globalne delniške sklade. Osnovni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja. Naložbe sklada so globalno usmerjene, in sicer pretežno v perspektivna manjša, hitro rastoča svetovna podjetja.

5. PSP Živa + 14,27 % donos


Podsklad nalaga sredstva, skladno z naložbeno politiko, v lastniške vrednostne papirje, dolžniške vrednostne papirje, instrumente denarnega trga, delnice in enote ciljnih skladov, ki nalagajo v navedene finančne instrumente ter denar in denarne ustreznike.

V delnice ali v delnice in v enote delniških ciljnih skladov podsklad nalaga najmanj 85 % sredstev, pri čemer ima sredstva v delnicah izdajateljev z domicilom v vsaj dveh regijah, najmanj 20 % sredstev v državah trgov v razvoju, brez osredotočenja na eno državo, podregijo ali regijo, naložbe v posamično regijo pa ne dosegajo 80 % sredstev sklada.

6. Triglav svetovni razviti trgi + 13,75 % donos


Sklad Triglav Svetovni razviti trgi uvrščamo med globalne delniške sklade. Osnovni cilj sklada je zagotavljanje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja z naložbami v delnice največjih svetovnih podjetij.

Naložbe sklada so globalno usmerjene, in sicer pretežno v delnice podjetij in investicijske sklade, ki imajo sedež na razvitih kapitalskih trgih Severne Amerike, Evrope, Azije in Pacifika.

Vlagateljem svetujemo razpršitev naložb, pri čemer postaja vedno bolj nujno, da del sredtev naložimo tudi v vzajemne sklade. 


V kolikor želite posvet s strokovnjakom si naročite svetovanje na tej povezavi: 


DISCLAIMER: Pretekli donosi niso garancija za prihodnost. Članek ni priporočilo, ponudba ali vabilo k sestavljanju ponudbe za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je izključno namenjeno informiranju. Seznanitev z vsemi oblikami tveganj je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve o naložbah v finančne instrumente in izbiri vrste storitev. Informacije v sporočilu temeljijo na javno dostopnih podatkih.  FINANČNA HIŠA d.o.o. ne odgovarja za nobeno vrsto škode, ki bi nastala z uporabo podatkov in informacij, ki so vsebovani v tem članku in si pridržuje pravico do napak. Vsi podrobni podatki so v dokumentih, ki so na razpolago na spletu.

Naložbe
eIZRAČUN

Naložbeno varčevanje

Izračunaj
eNAROČILO

Želim naložbeni načrt

Naroči

  Kako investirati, da boste zaslužili!

  Povprečen vlagatelj je v zadnjih 10 letih zaslužil le 50% tistega kar bi zaslužil, če bi…

  Izvedeli boste:

  • 10 zlatih pravil za modro investiranje.
  • Kako v 6 korakih do donosnih naložb.
  • Kdaj je pravi čas za investiranje.

  Prenesite si svojo eKNJIGO.

  Prijavite se na FINANČNA HIŠA eNOVICE:

  da bodo vaše finance v koraku s časom.  Uspešno ste se prijavili na novice.