Sklad bo vlagal primarno v lastniške vrednostne papirje in postransko v dolžniške instrumente (debt obligations), ki jih izdajajo podjetja ustanovljena ali z glavno poslovno dejavnostjo v, in vlade držav v razvoju ali novo nastajajocih državah.

Osnovni podatki

Datum ustanovitve
28. 2. 1991
Skrbnik sklada
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Revizor
PricewaterhouseCoopers S.a.r.l Luxembourg
Upravljalec premoženja
Templeton Asset Management Ltd. (Singapur)

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
7
Priporočena doba vlaganja
vsaj 5 let
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Templeton Emerging Markets Fund [N] 19,5200 EUR 2019-07-22 0,10 7,79 28,00 28,93

10 Najpomembnejših naložb

CIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS 10,27%
SOUZA CRUZ SA 5,53%
P T ASTRA INTERNATIONAL TBK 4,85%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD 3,85%
LUKOIL HOLDINGS 3,77%
KASIKORNBANK PCL 3,71%
PETROCHINA CO LTD 3,36%
SJM HOLDINGS LTD 3,08%
SBERBANK OF RUSSIA 2,94%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,77%

Stroški sklada

Vstopna provizija

5,25%

Izstopna provizija

Ni izstopne provizije

Upravljalska provizija
1,60%
Skrbniška provizija
0,00 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
vrednost ene točke + vstopna provizija
Obračun
nakupa do 14:00 T
prodaje do 14:00 T

Sklad bo vlagal primarno v lastniške vrednostne papirje in postransko v dolžniške instrumente (debt obligations), ki jih izdajajo podjetja ustanovljena ali z glavno poslovno dejavnostjo v, in vlade držav v razvoju ali novo nastajajocih državah. Sklad lahko prav tako vlaga v tiste družbe, ki pridobivajo pomemben del njihovih dohodkov oziroma dobicka iz novo nastajajocih gospodarstevali imajo pomemben del svojih sredstev v novo nastajajocih gospodarstvih. Sklad lahko vlaga tudi v lastniške in dolžniške vrednostne papirje izdajateljev, ki so vezane na sredstva ali valute novo nastajajocih držav.