Namenjen vlagateljem, ki sprejemajo zmerno do visoko tveganje.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
21. 12. 2005
Skrbnik sklada
inte
Revizor
REALINEA, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Grosuplje
TRR sklada
10100-0035372888

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Datum razvrstitve
21. 12. 2005
Upravljalčeva ocena tveganja
5/7
Priporočena doba vlaganja
5 let in več
SkladVEPValutaDatum obračunaDanes %1-letna %3-letna %5-letna %
PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov1,7200EUR2018-12-10-1,03-4,944,8212,50

10 Najpomembnejših naložb

Ime naložbe Delež v %
KRKA NOVO MESTO: 6,57%
KB1909: 3,58%
HELIOS DOMŽALE: 3,46%
MERCATOR D.D.: 3,24%
HENKEL AG AND CO KGAA: 2,99%
KD, FINANČNA DRUŽBA, D.D.: 2,86%
TELEKOM SLOVENIJE P.O.: 2,48%
LANXESS AG: 2,47%
CINKARNA CELJE: 2,32%
SGL CARBON: 2,16%

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 2,30%

  • pri rednem obročnem varčevanju vlagatelj plača 9,00% vstopnih stroškov od vseh vplačil v prvih 12 mesecih, kasneje pa vplačuje brez vstopnih stroškov
Izstopna provizija
  • največ 1,00 % za enote, ki jih je vlagatelj držal v podskladu manj kot pet let
  • 0,00 % za enote, ki jih je vlagatelj držal v podskladu najmanj pet let
  • 0,00 %, če je vlagatelj skladno z varčevalnim načrtom redno varčeval v podskladu najmanj pet let
Provizija ob prestopu
V primeru prehoda med podskladi krovnega sklada znašajo najvišji izstopni oziroma vstopni stroški, do katerih je upravičena družba za upravljanje, 0,50% od vrednosti investicijskega kupona, ob pogoju prehoda med podskladi enkrat letno. Pri večkratnih prehodih se stroški prehoda zaračunavajo pod pogoji, ki veljajo za izplačila in enkratna vplačila investicijskih kuponov.
Upravljalska provizija
2,00%
Skrbniška provizija
0,12 %
Celotni stroški
1,65% (01.07.08 - 30.06.09)

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni:
ena točka, za redno varčevanje pa 250,38 EUR v enem letu
nadaljni:
ena točka, za redno varčevanje pa 250,38 EUR v enem letu
Obračun
nakupa do 24:00 T
prodaje do 24:00 T

Naložbeni cilj je zagotavljanje dolgoročne donosnosti sredstev, ki bo izvirala predvsem iz kapitalskih dobičkov in dividend ter deloma iz obresti, ob višjem tveganju, zlasti v daljšem časovnem obdobju. Podsklad bo sredstva nalagal predvsem v delnice. Naložbe podsklada ne bodo omejene na določeno panogo, geografsko bodo imele prednost naložbe v delnice, ki kotirajo na organiziranih trgih vrednostnih papirjev v Evropi in ZDA.

Sklad je nastal s preoblikovanjem posebne investicijske družbe Modra linija.