Namenjen vlagateljem, ki sprejemajo zmerno do visoko tveganje.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
21. 12. 2005
Skrbnik sklada
Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Revizor
REALINEA, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Grosuplje
TRR sklada
10100-0035372888

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Datum razvrstitve
21. 12. 2005
Upravljalčeva ocena tveganja
5/7
Priporočena doba vlaganja
5 let in več
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov 1,9000 EUR 2019-07-18 0,16 -1,86 15,66 12,16

10 Najpomembnejših naložb

Ime naložbe Delež v %
KRKA NOVO MESTO: 6,57%
KB1909: 3,58%
HELIOS DOMŽALE: 3,46%
MERCATOR D.D.: 3,24%
HENKEL AG AND CO KGAA: 2,99%
KD, FINANČNA DRUŽBA, D.D.: 2,86%
TELEKOM SLOVENIJE P.O.: 2,48%
LANXESS AG: 2,47%
CINKARNA CELJE: 2,32%
SGL CARBON: 2,16%

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 2,30%

  • pri rednem obročnem varčevanju vlagatelj plača 9,00% vstopnih stroškov od vseh vplačil v prvih 12 mesecih, kasneje pa vplačuje brez vstopnih stroškov
Izstopna provizija

največ 1%

  • največ 1,00 % za enote, ki jih je vlagatelj držal v podskladu manj kot pet let
  • 0,00 % za enote, ki jih je vlagatelj držal v podskladu najmanj pet let
  • 0,00 %, če je vlagatelj skladno z varčevalnim načrtom redno varčeval v podskladu najmanj pet let
Provizija ob prestopu
V primeru prehoda med podskladi krovnega sklada znašajo najvišji izstopni oziroma vstopni stroški, do katerih je upravičena družba za upravljanje, 0,50% od vrednosti investicijskega kupona, ob pogoju prehoda med podskladi enkrat letno. Pri večkratnih prehodih se stroški prehoda zaračunavajo pod pogoji, ki veljajo za izplačila in enkratna vplačila investicijskih kuponov.
Upravljalska provizija
2,25%
Skrbniška provizija
0,12 %
Celotni stroški
1,65% (01.07.08 - 30.06.09)

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni:
ena točka, za redno varčevanje pa 250,38 EUR v enem letu
nadaljni:
ena točka, za redno varčevanje pa 250,38 EUR v enem letu
Obračun
nakupa do 24:00 T
prodaje do 24:00 T

PSP MODRA LINIJA je delniški globalni sklad razvitih trgov, ki je nastala s preoblikovanjem posebne investicijske družbe Modra linija, d.d., Koper, na podlagi 192/2 clena ZISDU, in je namenjena vlagateljem, ki so za večji donos pripravljeni prevzeti večje tveganje ter svojega denarja ne nameravajo dvigniti v obdobju, krajšem od 5 let. Zbrana sredstva podsklada PSP MODRA LINIJA so naložena predvsem v domače in tuje tržne delnice, le manjši del pa v kratkoročne vrednostne papirje.