Družba:
Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d. Pristaniška 12, 6000 Koper
Država:
Slovenija
Datum vpisa družbe:
1994-03-11
Telefon:
05 663 31 50
Družba za upravljanje PRIMORSKI SKLADI, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper je organizirana kot delniška družba. Pravna podlaga za njeno delovanje je Zakon o gospodarskih družbah in Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje. Družba upravlja podsklade PSP ŽIVA - delniški sklad, PSP PIKA - mešani sklad razvitih trgov, PSP MODRA LINIJA - delniški sklad razvitih trgov in PSP OPTIMA - mešani sklad, sklad skladov.
empty

Primorski skladi ePRISTOP

        Donosnost v %  
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes 1-letna 3-letna 5-letna Pristop
FT QUANT – mešani fleksibilni globalni sklad 114,3500 114,35 EUR 18. 7. 2019 -0,35 -4,91 7,97 13,55
LILLYWHITE 7 ROCK – mešani fleksibilni globalni sklad 96,2200 96,22 EUR 18. 7. 2019 -0,39 0,31 0,00 0,00
PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov 1,9000 1,90 EUR 18. 7. 2019 0,16 -1,86 15,66 12,16
PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov 6,4600 6,46 EUR 18. 7. 2019 -0,15 4,28 20,33 32,27
PSP PIKA – mešani defenzivni sklad-Evropa 25,9100 25,91 EUR 18. 7. 2019 0,06 0,64 3,04 8,29
PSP ŽIVA – delniški sklad 20,7400 20,74 EUR 18. 7. 2019 0,39 -2,86 7,86 19,17