Družba:
Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d. Pristaniška 12, 6000 Koper
Država:
Slovenija
Datum vpisa družbe:
1994-03-11
Telefon:
05 663 31 50
Družba za upravljanje PRIMORSKI SKLADI, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper je organizirana kot delniška družba. Pravna podlaga za njeno delovanje je Zakon o gospodarskih družbah in Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje. Družba upravlja podsklade PSP ŽIVA - delniški sklad, PSP PIKA - mešani sklad razvitih trgov, PSP MODRA LINIJA - delniški sklad razvitih trgov in PSP OPTIMA - mešani sklad, sklad skladov.
empty

Primorski skladi ePRISTOP

SkladVEPValutaDatum obračunaDanes %1-letna %3-letna %5-letna %Pristop
PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov6,1000EUR24. 5. 2018-0,363,744,8633,37
PSP PIKA mešani sklad razvitih trgov25,7600EUR24. 5. 20180,090,300,907,62
PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov1,8900EUR24. 5. 2018-0,364,95-0,3528,61
PSP ŽIVA – delniški sklad21,5900EUR24. 5. 2018-0,260,674,5438,97