Družba:
Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d. Pristaniška 12, 6000 Koper
Država:
Slovenija
Datum vpisa družbe:
1994-03-11
Telefon:
05 663 31 50
Družba za upravljanje PRIMORSKI SKLADI, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper je organizirana kot delniška družba. Pravna podlaga za njeno delovanje je Zakon o gospodarskih družbah in Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje. Družba upravlja podsklade PSP ŽIVA - delniški sklad, PSP PIKA - mešani sklad razvitih trgov, PSP MODRA LINIJA - delniški sklad razvitih trgov in PSP OPTIMA - mešani sklad, sklad skladov.
empty

Primorski skladi ePRISTOP

SkladVEPValutaDatum obračunaDanes %1-letna %3-letna %5-letna %Pristop
PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov6,1800EUR17. 8. 20180,048,2211,8038,88
PSP PIKA mešani sklad razvitih trgov25,7500EUR17. 8. 2018-0,04-0,012,587,03
PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov1,9200EUR17. 8. 20180,179,4910,0828,97
PSP ŽIVA – delniški sklad19,9700EUR17. 8. 2018-0,32-3,534,8924,53