Družba:
Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d. Pristaniška 12, 6000 Koper
Država:
Slovenija
Datum vpisa družbe:
1994-03-11
Telefon:
05 663 31 50
Družba za upravljanje PRIMORSKI SKLADI, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper je organizirana kot delniška družba. Pravna podlaga za njeno delovanje je Zakon o gospodarskih družbah in Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje. Družba upravlja podsklade PSP ŽIVA - delniški sklad, PSP PIKA - mešani sklad razvitih trgov, PSP MODRA LINIJA - delniški sklad razvitih trgov in PSP OPTIMA - mešani sklad, sklad skladov.
empty

Primorski skladi ePRISTOP

SkladVEPValutaDatum obračunaDanes %1-letna %3-letna %5-letna %Pristop
LILLYWHITE 7 ROCK – mešani fleksibilni globalni sklad87,2500EUR15. 11. 2018-0,31-9,510,000,00
FT QUANT – mešani fleksibilni globalni sklad116,6500EUR15. 11. 2018-0,390,1416,060,00
DIVERSIFIED GROWTH FUND – mešani fleksibilni globalni sklad117,0900EUR15. 11. 20180,20-5,650,250,00
PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov5,9000EUR15. 11. 2018-0,060,6710,2626,61
PSP PIKA mešani sklad razvitih trgov25,4400EUR15. 11. 20180,09-0,241,9510,95
PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov1,8000EUR15. 11. 20180,040,727,4816,00
PSP ŽIVA – delniški sklad19,0200EUR15. 11. 20180,27-10,361,1615,97