Družba:
Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d. Pristaniška 12, 6000 Koper
Država:
Slovenija
Datum vpisa družbe:
1994-03-11
Telefon:
05 663 31 50
Družba za upravljanje PRIMORSKI SKLADI, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper je organizirana kot delniška družba. Pravna podlaga za njeno delovanje je Zakon o gospodarskih družbah in Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje. Družba upravlja podsklade PSP ŽIVA - delniški sklad, PSP PIKA - mešani sklad razvitih trgov, PSP MODRA LINIJA - delniški sklad razvitih trgov in PSP OPTIMA - mešani sklad, sklad skladov.
empty

Primorski skladi ePRISTOP

SkladVEPValutaDatum obračunaDanes %1-letna %3-letna %5-letna %Pristop
PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov5,8600EUR22. 2. 2018-0,050,626,3332,79
PSP PIKA mešani sklad razvitih trgov25,4600EUR22. 2. 2018-0,20-1,042,453,16
PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov1,8100EUR22. 2. 20180,131,27-0,4823,31
PSP ŽIVA – delniški sklad20,9500EUR22. 2. 20180,35-0,8312,6639,71