Družba:
Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d. Pristaniška 12, 6000 Koper
Država:
Slovenija
Datum vpisa družbe:
1994-03-11
Telefon:
05 663 31 50
Družba za upravljanje PRIMORSKI SKLADI, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper je organizirana kot delniška družba. Pravna podlaga za njeno delovanje je Zakon o gospodarskih družbah in Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje. Družba upravlja podsklade PSP ŽIVA - delniški sklad, PSP PIKA - mešani sklad razvitih trgov, PSP MODRA LINIJA - delniški sklad razvitih trgov in PSP OPTIMA - mešani sklad, sklad skladov.
empty

Primorski skladi

Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna % Pristop
PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov 5,9700 EUR 22. 11. 2017 -0,29 11,08 18,16 40,19
PSP PIKA mešani sklad razvitih trgov 25,6000 EUR 22. 11. 2017 -0,03 0,42 6,07 5,84
PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov 1,8100 EUR 22. 11. 2017 -0,24 9,95 4,19 29,25
PSP ŽIVA – delniški sklad 21,8400 EUR 22. 11. 2017 -0,06 15,22 29,17 53,86