Sklad ima naložbe usmerjene v panogo Informacijske tehnologije in Telekomunikacij.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Skrbnik sklada
Abanka Vipa d.d.
Revizor
Ernest & Young d.o.o., Ljubljana
Upravljalec premoženja
KD BPD d.o.o.
TRR sklada
SI56 0510 0801 2164 180

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Datum razvrstitve
1. 6. 2006
Upravljalčeva ocena tveganja
5
Priporočena doba vlaganja
najmanj 5 let
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
KD Tehnologija 15,0700 EUR 2019-07-16 -0,28 13,62 58,82 108,65

10 Najpomembnejših naložb

AMAZON.COM INC - NAVAD. DELNICA 9,80%
APPLE INC - NAVAD. DELNICA 9,50%
TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND - SKLAD 9,15%
GOOGLE INC - NAVAD. DELNICA 8,15%
EBAY INC - NAVAD. DELNICA 6,48%
FACEBOOK INC-A - NAVAD. DELNICA 4,54%
BAIDU INC - NAVAD. DELNICA 4,47%
MICROSOFT CORPORATION - NAVAD. DELNICA 4,45%
TELEKOM SLOVENIJE D.D. - NAVAD. DELNICA 4,26%
INTEL CORPORATION - NAVAD. DELNICA 4,22%

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 3,00%

  • 3,00% za enkratna vplačila do 1.999,99 EUR
  • 2,50% za 2.000,00 do 3.999,99 EUR
  • 2,00% za 4.000 do 12.499,99 EUR
  • 1,50% za 12.500,00 do 29.999,99 EUR
  • 1,25% za 30.000,00 do 39.999,99 EUR
  • 1,00% za 40.000,00 do 99.999,99 EUR
  • 0,75% za 100.000,00 do 199.999,99 EUR
  • 0,50% za 200.000,00 EUR in več
  • pri obročnem vplačevanju se provizija določi glede na celotni predvideni znesek vplačil v obdobju varčevanja - preberite prospekt!
Izstopna provizija

največ 2,50%

Provizija ob prestopu
Ni provizije, če vlagatelj prehaja iz drugega podsklada istega krovnega sklada, ki ima vstopno provizijo. Prehod med podskladi krovnega sklada KD Krovni sklad NI obdavčen.
Upravljalska provizija
1,890% letno
Skrbniška provizija
0,05 %
Celotni stroški
2,44% (01.07.08 - 30.06.09)

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni:
ena točka; pri obročnem varčevanju pa obrok krat število obrokov v letu - najmanj 500 EUR
nadaljni:
ena točka; pri obročnem varčevanju najmanj 40 EUR za mesečna, 125 za četrtletna, 250 za polletna, 500 EUR za letna vplačila
Obračun
nakupa do 07:00 T
prodaje do 07:00 T

Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Dosegali jo bomo z aktivnim upravljanjem delniških naložb s področja tehnologije. Sklad ima najmanj 85 % sredstev naloženih v delnicah, vsaj 80 % pa v delnicah iz sektorjev informacijske tehnologije in telekomunikacij. Manj kot 10 % sredstev je naloženih v enote drugih skladov. Za varovanje premoženja sklada pred padci vrednosti lahko uporabljamo izvedene finančne instrumente (prodajne opcije). Njihova uporaba praviloma zmanjša tveganje, zmanjša pa tudi donos sklada. Sklad mogoče ni ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar prej kot v petih letih.