Družba:
KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana
Država:
Slovenija
Datum vpisa družbe:
1994-03-11
Telefon:
01 582 67 80
Spletna stran
KD Skladi je ena vodilnih in najstarejših slovenskih družb za upravljanje. Upravlja KD Krovni sklad s 14 podskladi. Denar vlagateljev investirajo v različne vrste vrednostnih papirjev (delnice, obveznice, depoziti), na različne svetovne kapitalske trge in v različne panoge.
empty

KD Skladi

Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna % Pristop
KD Corporate Bonds 1,0100 EUR 22. 11. 2017 -0,02 0,00 0,00 0,00
KD Amerika 1,1800 EUR 22. 11. 2017 -0,36 5,23 0,00 0,00
KD Dividendni, delniški 9,2900 EUR 22. 11. 2017 -0,08 9,49 14,39 61,85
KD Latinska Amerika 1,3400 EUR 22. 11. 2017 0,53 4,91 -1,09 -0,70
KD Indija-Kitajska 2,4000 EUR 22. 11. 2017 0,37 26,90 29,71 71,67
KD Vzhodna Evropa 1,2100 EUR 22. 11. 2017 0,32 10,24 6,35 1,98
KD Tehnologija 12,2000 EUR 22. 11. 2017 -0,34 18,26 53,85 101,75
KD Vitalnost 2,1000 EUR 22. 11. 2017 -0,37 4,35 15,61 67,94
KD Prvi Izbor 8,9300 EUR 22. 11. 2017 -0,27 10,08 27,22 69,76
KD Rastko 29,5100 EUR 22. 11. 2017 -0,42 23,81 23,99 84,16
KD Surovine in energija 4,6400 EUR 22. 11. 2017 0,25 -0,72 -3,83 4,53
KD Galileo 11,7800 EUR 22. 11. 2017 -0,08 8,85 13,89 53,55
KD MM 54,1500 EUR 22. 11. 2017 0,00 -0,13 -0,05 3,20
KD Novi trgi 7,5200 EUR 22. 11. 2017 0,15 20,15 21,96 45,04
KD Balkan 2,6000 EUR 22. 11. 2017 -0,28 -4,55 -3,10 49,69
KD Bond 18,4200 EUR 22. 11. 2017 0,02 4,09 9,71 25,72