Izpostavite del prihrankov energijski zgodbi.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Skrbnik sklada
Abanka Vipa d.d.
Revizor
Ernest & Young d.o.o., Ljubljana
Upravljalec premoženja
KD BPD d.o.o.
TRR sklada
SI56 0510 0801 2163 986

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Datum razvrstitve
8. 5. 2006
Upravljalčeva ocena tveganja
7
Priporočena doba vlaganja
najmanj 5 let
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
KD Surovine in energija 4,6800 EUR 2019-07-16 -0,30 -6,58 7,28 -7,50

10 Najpomembnejših naložb

EXXON MOBIL CORPORATION - NAVAD. DELNICA 7,97%
GUGGENHEIM TIMBER ETF - SKLAD 4,81%
MARKET VECTORS - AGRIBUSINESS ETF - SKLAD 4,59%
DOW CHEMICAL CO - NAVAD. DELNICA 3,84%
BASF SE - NAVAD. DELNICA 3,69%
SCHLUMBERGER LTD - NAVAD. DELNICA 3,62%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP - NAVAD. DELNICA 3,14%
CHEVRON CORPORATION - NAVAD. DELNICA 3,04%
ROYAL DUTCH SHELL PLC - NAVAD. DELNICA 3,01%
AIR LIQUIDE SA - NAVAD. DELNICA 3,00%

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 3,00%

  • 3,00% za enkratna vplačila do 1.999,99 EUR
  • 2,50% za 2.000,00 do 3.999,99 EUR
  • 2,00% za 4.000 do 12.499,99 EUR
  • 1,50% za 12.500,00 do 29.999,99 EUR
  • 1,25% za 30.000,00 do 39.999,99 EUR
  • 1,00% za 40.000,00 do 99.999,99 EUR
  • 0,75% za 100.000,00 do 199.999,99 EUR
  • 0,00% za 200.000,00 EUR in več
  • pri obročnem vplačevanju se provizija določi glede na celotni predvideni znesek vplačil v obdobju varčevanja - preberite prospekt!
Izstopna provizija

največ 2,50%

Provizija ob prestopu
Ni provizije, če vlagatelj prehaja iz drugega podsklada istega krovnega sklada, ki ima vstopno provizijo. Prehod med podskladi krovnega sklada KD Krovni sklad NI obdavčen.
Upravljalska provizija
1,890% letno
Skrbniška provizija
0,05 %
Celotni stroški
2,20%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni:
ena točka; pri obročnem varčevanju pa obrok krat število obrokov v letu - najmanj 500 EUR
nadaljni:
ena točka; pri obročnem varčevanju najmanj 40 EUR za mesečna, 125 za četrtletna, 250 za polletna, 500 EUR za letna vplačila
Obračun
nakupa do 00:01 T
prodaje do 00:01 T

Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Dosegali jo bomo z aktivnim upravljanjem delniških naložb s področja surovin in energije. Sklad ima najmanj 85 % sredstev naloženih v delnicah, vsaj 80 % pa v delnicah iz sektorjev surovin in predelovalne industrije ter energetike. Manj kot 10 % sredstev je naloženih v enote drugih skladov. Za varovanje premoženja sklada pred padci vrednosti lahko uporabljamo izvedene finančne instrumente (prodajne opcije). Njihova uporaba praviloma zmanjša tveganje, zmanjša pa tudi donos sklada. Sklad mogoče ni ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar prej kot v petih letih.