K podskladu KD Novi trgi, delniški, se je 14. 1. 2013 pripojil KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Skrbnik sklada
Abanka Vipa d.d.
Revizor
Ernest & Young d.o.o., Ljubljana
Upravljalec premoženja
KD BPD d.o.o.
TRR sklada
SI56 0510 0801 2144 780

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Datum razvrstitve
14. 3. 2006
Upravljalčeva ocena tveganja
7
Priporočena doba vlaganja
5 let in več
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
KD Novi trgi 7,2100 EUR 2019-07-22 -0,39 2,62 18,47 25,16

10 Najpomembnejših naložb

TATA MOTORS LTD - NAVAD. DELNICA 5,09%
PING AN INSURANCE GROUP COMPANY - NAVAD. DELNICA 5,05%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - NAVAD. DELNICA 4,71%
ICICI BANK LTD - NAVAD. DELNICA 4,28%
ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPED FUND - SKLAD 4,07%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA - NAVAD. DELNICA 3,86%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - NAVAD. DELNICA 3,76%
BAIDU INC - NAVAD. DELNICA 3,66%
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD - NAVAD. DELNICA 3,57%
CHINA CONSTRUCTION BANK - NAVAD. DELNICA 3,48%

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 3,00%

  • 3,00% za enkratna vplačila do 1.999,99 EUR
  • 2,50% za 2.000,00 do 3.999,99 EUR
  • 2,00% za 4.000 do 12.499,99 EUR
  • 1,50% za 12.500,00 do 29.999,99 EUR
  • 1,25% za 30.000,00 do 39.999,99 EUR
  • 1,00% za 40.000,00 do 99.999,99 EUR
  • 0,75% za 100.000,00 do 199.999,99 EUR
  • 0,00% za 200.000,00 EUR in več
  • pri obročnem vplačevanju se provizija določi glede na celotni predvideni znesek vplačil v obdobju varčevanja - preberite prospekt!
Izstopna provizija

največ 2,50%

Provizija ob prestopu
Ni provizije, če vlagatelj prehaja iz drugega podsklada istega krovnega sklada, ki ima vstopno provizijo. Prehod med podskladi krovnega sklada KD Krovni sklad NI obdavčen.
Upravljalska provizija
2,000% letno
Skrbniška provizija
2,12%
Celotni stroški
2,16%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni:
ena točka; pri obročnem varčevanju pa obrok krat število obrokov v letu - najmanj 120.000 SIT
nadaljni:
ena točka; pri obročnem varčevanju najmanj 10.000 SIT za mesečna, 30.000 za četrtletna, 60.000 za polletna, 120.000 SIT za letna vplačila
Obračun
nakupa do 00:01 T
prodaje do 00:01 T

Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Dosegali jo bomo z aktivnim upravljanjem delniških naložb v državah v razvoju. Sklad ima najmanj 85 % sredstev naloženih v delnicah, vsaj 80 % pa v delnicah s trgov v razvoju Azije, Latinske Amerike, Vzhodne in Srednje Evrope ter Afrike. Mednje so vključena tudi gospodarstva članic EU, kot so Češka, Madžarska, Poljska, Slovaška in Slovenija. Manj kot 10 % sredstev je naloženih v enote drugih skladov. Za varovanje premoženja sklada pred padci vrednosti lahko uporabljamo izvedene finančne instrumente (prodajne opcije). Njihova uporaba praviloma zmanjša tveganje, zmanjša pa tudi donos sklada. Sklad mogoče ni ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar prej kot v petih letih.