Podsklad poskuša doseči dolgoročno kapitalsko rast s tem, da najmanj 75 % čistih sredstev vloži v izbor delnic družb, ki imajo sedež v evroobmočju in tam kotirajo na organiziranem trgu.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Datum ustanovitve
24. 6. 2011
Skrbnik sklada
CACEIS Bank Luxembourg, 5 alée Scheffer, L-2520 Luksemburg
Revizor
PricewaterhouseCoopers S.a.r.l Luxembourg

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
6
Priporočena doba vlaganja
najmanj 5 let
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Amundi Funds Euroland Equity Small Cap 197,2100 EUR 25. 5. 2023 -2,57 5,38 -3,01 14,02

10 Najpomembnejših naložb

AMUNDI ETF EUR STOXX SMALL CAP: 3,57%
WIRECARD AG: 2,91%
AURUBIS AG: 2,79%
SKY DEUTSCHLAND AG: 2,67%
NUTRECO NV: 2,31%
VALEO SA: 2,20%
NEXITY SA: 2,20%
TODS SPA: 2,17%
SCHOELLER BLECKMAN OILFIELD: 2,14%
AMAG AUSTRIA METALL AG: 2,12%

Stroški sklada

Vstopna provizija

4,50%

Izstopna provizija

0,00 %

Provizija ob prestopu
1,00%
Upravljalska provizija
1,60%
Celotni stroški
1,95%

Dokumenti sklada

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
ni določeno
Obračun
nakupa T+2
prodaje T+2

Podsklad vlaga vsaj 75 % neto sredstev v vrednostne papirje podjetij, ki imajo sedež v državah evroobmočja in katerih delnice kotirajo na evroobmočju. Vsaj 51 % neto sredstev vlaga v vrednostne papirje, katerih tržna vrednost ne dosega najvišje tržne vrednosti primerjalnega indeksa. Vlaga lahko tudi v druge države članice Evropske unije in pri tem upošteva, od katerih držav je mogoče pričakovati, da bodo sčasoma postale članice evroobmočja. Podsklad z izvedenimi finančnimi instrumenti zmanjšuje različna tveganja in učinkovito upravlja portfelj.