Zgodba, ki jo piše podjetniško življenje

Podjetje ima dva solastnika, vsak je 50% lastnik podjetja. Podjetje je po 10 letih uspešnega poslovanja vredno 3 milijone eurov. Vrednost podjetja določajo ne samo letni prihodki, ampak pretekli ustvarjeni dobički, ime podjetja, utečen posel, stalni kupci in dobavitelji…

Vsak ima svojo družino. Eden izmed solastnikov umre. Njegov delež v podjetju dedujejo njegovi dediči, žena in otroci. Njegovi dediči so tako upravičeni do izplačila 1,5 milijona eurov po očetu. Ker se solastnika nista zaščitila za primer smrti, preživeli lastnik in podjetje nimata denarja, da se družino izplača. Kredita ne dobi, saj je podjetje že predhodno delno zakreditirano zaradi nakupa poslovnih prostorov in za financiranje širitve poslovanja.

Tako lastniku podjetja ne preostane drugega, kot da v podjetje sprejme dediče, ki pa ne razmišljajo enako, kot prej njegov družabnik. Dediči vidijo le denar in izplačevanje dobičkov. Preživeli lastnik pa želi dobičke investirati nazaj v poslovanje podjetja.

Tako prihaja med njimi do trenj in sporov ter na koncu privede do zaprtja podjetja.

Rešitev je zaščita solastniškega deleža in s pomočjo tega denarja izplačati dediče. Če ne pride do smrtnega primera, se sredstva lahko namenijo v druge namene.

 

Podjetniki