Imam 150.000 eur kredita in dva mladoletna otroka. Kako naj zavarujem svoj kredit?

 

Stanovanjski krediti so večinoma hipotekarni in ljudje zmotno mislijo, da so s tem zavarovali kredit. V resnici pa se je s tem zavarovala le banka, ki bo v primeru nezmožnosti odplačevanja kredita zasegla nepremičnino, vas oz. vašo družino pa postavila na cesto.

Banke pogosto od kreditojemalca zahtevajo tudi sklenitev življenjskega zavarovanja za primer smrti, večinoma pa imajo sklenjeno pogodbo samo z enim ponudnikom, ki ni nujno najugodnejši. Predlagam, da se pozanimate še pri ostalih ponudnikih in izberete najugodnejšega.

Z zavarovanjem za primer smrti bomo zaščitili družinske člane, ki po zakonu dedujejo tudi dolgove, čeprav so mladoletni. Vse prepogosto pa se dogaja, da pozabimo na zavarovanje za primer težjih bolezni in invalidnosti, ki nam otežijo ali celo onemogočijo delo, hkrati pa prinesejo še precej stroškov zdravljenja in prilagajanja življenjskega prostora. Pametno je, da se v tem primeru izognemo še finančnemu stresu, ki bi ga prinesla nezmožnost odplačevanja kredita in znižani življenjski standard.

Koliko zavarovanja za smrt?

Priporočena višina zavarovanja za primer smrti je enaka višini dolgov, povišana za 3 letne plače, saj v primeru smrti ni dovolj, da se samo poplača kredit. Družina potrebuje dodatna sredstva, kajti vse stroške kar naenkrat plačuje samo eden od partnerjev.

V primeru, da ima gospod 1.500 eur neto plače, je primerna zavarovalna vsota za primer smrti

204.000 eur ( 150.000 kredita + 3 x 18.000 eur plače).

Nekatere zavarovalnice ponujajo tudi zavarovanje s padajočo zavarovalno vsoto, ki je vsako leto nižja za znesek že odplačanega kredita, s tem pa se precej zniža tudi premija, ki jo je potrebno plačevati, a se je potrebno zavedati, da s padajočo zavarovalno vsoto poskrbimo le za poplačilo kredita, ne pa za izpad dohodka, ki prizadene družino.

Nezgodna invalidnost

K temu znesku je smiselno dodati še 150.000 eur zavarovalne vsote za nezgodno invalidnost,

vsekakor pa ne nižje od 6 letnih plač, torej v našem primeru minimalno 108.000eur. Ob trajni

poškodbi se izplača odstotek zavarovalne vsote glede na priznani odstotek invalidnosti. Tovrstna zavarovanja so pogosto progresivna, npr. nad 50% invalidnostjo se izplača dvojni znesek, pri 100% invalidnosti pa 300% zavarovalne vsote. Ta znesek bo namenjen prilagoditvi življenjske situacije (nakup druge nepremičnine, ali prilagoditev te v kateri bivamo, nakup vozila,…).

To mesečno izplačilo je zelo pomembno

Vsekakor pa ne smemo pozabiti tudi na nezgodno rento. Nezgodne rente se izplačujejo mesečno v primeru določene stopnje invalidnosti (25 %, 50 %,…) in so namenjene kritju mesečnih/tekočih stroškov življenja v primeru invalidnosti. Zgodi se namreč, da naši prihodki v primeru hujše poškodbe drastično upadejo, morebitna invalidska pokojnina, pa znaša v Slovenjji v povprečju 400 eur, kar pogosto ne pokrije niti stroška kredita, kaj šele stroškov življenja. Mesečna nezgodna renta naj pokrije razliko med plačo in invalidsko pokojnino. Svetujem, da v vašem primeru ta znaša vsaj 1000 eur mesečno. Hkrati predlagam, da se nezgodna renta izplačuje doživljenjsko.

Kaj pa, če nastopi rak, kap, srčni infarkt? Kaj bo s kreditom?

Tudi zavarovalna vsota za težje bolezni predlagam, da je enaka višini vseh dolgov, vsekakor pa ne nižja od štirih letnih plač. V vašem primeru torej predlagam, da se zaščitite za primer hudih bolezni za vsaj 72.000 eur. V času okrevanja bomo namreč morali odplačevati kredit in se preživljati. Zdravljenje težjih bolezni lahko traja tudi več kot 2 leti, pa tudi po vrnitvi na delo velikokrat traja še nekaj časa, da se prihodki vrnejo na raven pred boleznijo.

 

Predlagam, da si izdelate e-izračun na naši strani in tako pridobite ustrezne ponudbe. Izračun si lahko izdelate TUKAJ.

 

(Odgovor je podal finančni svetovalec z licenco AZN,  Andraž Lavtižar)

 

 

Krediti
eIZRAČUN

Zavarovanje kredita

Izračunaj
eNAROČILO

Želim dober načrt zavarovanj

Naroči