Karmen Darvaš Fister, dne 23. 3. 2021

Ali ste kdaj pomislili, da če zbolimo in dlje časa ne moremo opravljati dela, da se nam mesečni dohodek zniža? Velikokrat je ta izpad dohodka lahko kar visok.

Znesek našega kredita pa seveda ostaja še naprej na isti mesečni finančni obveznosti do banke.

Vsak kreditojemalec bi moral poiskati rešitev, kako bo odplačeval kredit, če zboli.

Kako zavarovati kredit?

Finančni problem

Ostaja dilema, kako ne zapasti v finančne težave. Če se zaradi bolniškega nadomestila mesečni prihodek zniža, kreditna obveznost pa ostane ista, kaj lahko storimo, da ne doživimo še stresa, ki ga povzročajo finančne skrbi? V času bolezni si ne moremo privoščiti še dodatnega stresa, saj le-to samo še poslabša zdravstveno stanje posameznika, kar privede še do daljšega zdravljenja in daljše bolniške odsotnosti. In tako se vrtimo v začaranem krogu.

Obstaja finančna rešitev

Svetujem, da se zavarujemo za  bolezni v najmanj takšni višini, kolikor znaša višina kredita. Tako bi v primeru obolelosti za kritičnimi boleznimi prejeli vsoto, s katero bi svoj kredit v celoti odplačali in se finančno razbremenili. Tovrstno riziko zavarovanje je mogoče skleniti ne le iz svoje plače, ampak tudi preko podjetniškega računa (s. p. ali d. o. o.)  in se letna premija knjiži med davčno priznane odhodke. Tako boste lahko kredit odplačali, če zbolite.

Kakšna doba bi bila priporočljiva?

Na banki vam bodo svetovali, da se zavarujete za isto obdobje kot znaša odplačilna doba kredita. Sama vidim v tem veliko težavo. Predvsem se na dolgi rok izkaže, da je takšno sklepanje veliko dražje, kot če se zavarujete za tako dolgo, kolikor je to le možno.

Po mojem mnenju bi to zavarovanje moralo biti t. i. vseživljenjsko zavarovanje brez določitve roka trajanja. Podobno je temu, ko odprete bančni račun na banki in vas ne vprašajo, kako dolgo boste imeli TRR pri njih. Ko vam kaj ni všeč, imate svobodno izbiro kadarkoli ta račun zapreti. Seveda zavarovalnice tega ne bodo ponudile, ker se jim ne izplača. Za zavarovalnico je veliko bolje, da vsakih 10 let sklepate novo zavarovanje, saj je vsako nadaljnje zavarovanje čez vrsto let, ki ga na novo sklenete, za vas dražje, one pa vam  lahko vedno več zaračunajo.

Po drugi strani pa za vas obstaja riziko, da vmes zbolite in vas po poteku obstoječega zavarovanja zavarovalnica odkloni oziroma vas ne bo želela zavarovati zaradi poslabšanega zdravstvenega stanja ali pa vam bo premijo občutno povišala.

Zavarovalnica vedno profitira.

Ali želite vi profitirati?

To je zelo enostavno. 

Sklenete riziko zavarovanja do izteka vašega 65. leta starosti in ste celotno to obdobje do 65. leta najceneje zavarovani. Če želite, lahko seveda to zavarovanje kadarkoli brez stroškov enostavno prekinete. Torej nimate česa izgubiti, če zavarovanje sklenete na daljše, za vas optimalno obdobje. Običajno po odplačilu kredita najamemo drugi kredit in imamo spet obveznosti do banke. Takrat vam ne bo potrebno sklepati novega, dražjega zavarovanja.

Socialni transferji

Če ste sklenili 10-letno zavarovanje, ko ste stari 30 let, boste plačevali za 30.000 EUR kritja, 6,68 EUR mesečno, po 10 letih vas to zavarovanje stane 10,84 EUR*.  Ampak  samo in izključno le ob pogoju, da ste ostali popolnoma zdravi.

Obstaja pa riziko, da bomo čez 10 let imeli povišan krvni pritisk, povečano težo, povišano raven holesterola ter druge novodobne za nas ne pomembne bolezni, a za zavarovalnico še kako pomembne. Zavarovalnica hitro začne zaračunavati spremembo našega zdravstvenega stanja.

Drugo tveganje, ki smo ga lahko deležni, so tudi spremenjeni pogoji in ceniki. Zavarovalnice tako rekoč vsako leto za nove zavarovance svoje pogoje zavarovanj zaostrujejo in zavarovanja dražijo.

Veliko ljudi ne pozna posledic nepravilno zavarovanega kredita. Zato večina ljudi nima primerno zavarovanega kredita in tvegajo, da ne bodo zmogli odplačevanja kredita v primeru izpada dohodka.

  • V primeru smrti kreditojemalca lahko postane poplačilo kredita za družino zelo velik problem. Zelo enostavno pade plačevanje kredita po smrti staršev na ramena mladoletnih otrok in tako otroci hitro postanejo žrtve nezaščitenega kredita.
  • Banke neizprosno izterjajo poplačilo kredita, otroci pa mnogokrat pristanejo na cesti.
  • Pri bankah je v večini primerov kredit zavarovan zgolj samo za primer smrti kreditojemalca. Prav tako je slabo, če huje zbolimo ali se poškodujemo.
  • V primeru prejemanja bolniškega nadomestila je kreditno obveznost težko odplačevati.
  • Večina ljudi ne ve, da lahko zaščitijo kredit za vsa tveganja, ki jim onemogočijo odplačevanje njihovega kredita.

Želja vsakega kreditojemalca je, da svojcem ne zapusti dolgov in da je njegov kredit dobro in predvsem v celoti zavarovan. Nihče si ne želi, da bi njegove kredite morali odplačevati lastni otroci.

Vsi si želimo vedeti, da banka v primeru najhujšega ne bo prodala naše nepremičnine in nam na silo odvzela doma.

Vsi si želimo nemoteno odplačevati svoje obveznosti, četudi se plača zniža, izpade dohodek zaradi nesreč, bolezni ali poškodb. Dobro zavarovan kredit nam omogoča, da mirno spimo.

Nastal bi velik problem, če bi moral za dlje časa v bolniški stalež, saj bi se s tem moj mesečni prihodek znižal, odplačevanje kredita pa postalo skoraj nemogoče. Ne želimo si, da se nam standard zniža, če ne bomo zmožni hoditi v službo in služiti denarja.

Iz knjige Postani kreator svojih Financ

KreditiZavarovanje
eIZRAČUN

Zavarovanje hudih bolezni

Izračunaj
KNJIGA Postani kreator svojih financ!

Postani kreator svojih financ!

Oplemenitite svoje finančno znanje na zabaven in enostaven način! Povečajte svoje prihodke!


VEČ O KNJIGI

Prijavite se na FINANČNA HIŠA eNOVICE:

da bodo vaše finance v koraku s časom.Uspešno ste se prijavili na novice.