mag. Karmen Darvaš, dne 22. 1. 2021

Z depoziti boste denar izgubljali še naprej tudi v letu 2021

Če boste držali letno dni 1.000 EUR na banki, bo ta tisočak čez leto dni vreden 15 EUR manj, saj je pričakovana inflacija 1,5%.

Banke nam že napovedujejo ležarine za fizične osebe. Podjetjem je to že vsakdanje, da banki plačujejo za svoj denar, ki jim leži na bančnem poslovnem računu. Ležarine znašajo povprečno okrog 0,5% letno.

Pričakovati je, da bodo letos s.p.-ji in pravne osebe plasirali svoj denar v vzajemne sklade še bolj kot doslej.

Še slabše kot na banki

Obveznice so žal premalo donosne, saj so prav tako negativne. Ob upoštevanju letne inflacije realno prinašajo oz »odnašajo« cca minus 2,1% letno.

Kam torej  z denarjem?

Ljudje že iščejo alternative, kam z denarjem, ko na banki njihov denar izgublja na vrednosti.

Če boste želeli v letu 2021 zaslužiti z denarjem, se boste morali ozreti po delniških naložbah. Delniške naložbe so zgodovinsko gledano najdonosnejše za daljši naložbeni horizont.

Če želimo do denarja dostopati kadarkoli, da je res likviden, so vzajemni skladi prava alternativa.  Treba je le paziti, da se ne odločamo za nišne sklade, panožne, ali regijsko ozko usmerjene, ampak da denar res razpršimo globalno na razvite trge.

V vzajemnih skladih imamo Slovenci največ denarja doslej.

Denar se preliva v vzajemne sklade, ker so realne obrestne mere na bančnih depozitih negativne, ker so na bankah ležarine in ker so ostale naložbe nelikvidne.

Inflacija nam dobesedno nažira prihranke na banki.

Decembra lani je bilo največ prilivov v sklade v zadnjih petih letih.

Vas je strah delniških skladov?

To verjetno zato, ker jih ne poznate. Zanimivo je to dejstvo, da se naložbeno tveganje na daljše obdobje popolnoma izniči. Torej, če nekdo vztraja v delniških vzajemnih skladih vsaj deset let, je verjetnost, da bo dosegel 0% ali manj donosa zgolj 2,2 %.

Če pa se odločimo za mešane vzajemne sklade, je ta verjetnost še nižja.

Res je, da na papirju nimamo garancije za bodoče donose in da pretekli donosi niso garancija za prihodnje donose, vendar je pa zgodovina lep pokazatelj kaj se dejansko dogaja z varčevanjem v vzajemnih skladih in kaj se lahko potencialno pričakuje.

Kateri vzajemni skladi so najboljši?

Jedro portfelja naj sestavljajo globalni delniški skladi, ki vlagajo v razvite trge, kot sta Evropa in ZDA, ki bodo dosegali konstantne donose skozi daljše časovno obdobje. V portfelju skladov moramo biti pozorni predvsem na to, da se naložbe skladov v portfelju ne podvajajo. Poleg tega je priporočljivo, da so sredstva enakomerno razporejena po posameznih panogah in državah. Če imata dva sklada podobno naložbeno strukturo, je potrebno opraviti določene prilagoditve portfelja. Tudi prevelika izpostavljenost določeni panogi, npr. farmaciji, ni priporočljiva. Kljub temu, da panoga trenutno prinaša nadpovprečne donose, vlagatelja s tem izpostavlja prevelikemu tveganju, saj je odvisen le od ene panoge. Če dodajamo v portfelj ozke specializirane sklade, le-ti ne smejo tvoriti jedra portfelja.

Sredstva je smiselno drobiti med čim manjše število različnih DZU-jev zaradi davčnega optimiziranja v prihodnosti ob morebitnem prilagajanju portfelja.

V kolikor vlagatelj izbere bolj tvegane naložbe, je potrebno s približevanjem koncu varčevanja delež naložb iz bolj tveganih delniških skladov počasi umikati v manj tvegane obvezniške vzajemne sklade.

S tem bodo sredstva zavarovana pred morebitnimi izgubami.

Priporočljivo je izbirati naložbe v evrski valuti, da se izognemu valutnemu tveganju.

Karmen Darvaš
mag. Karmen Darvaš, direktorica FINANČNE HIŠE predlaga, da se denar razprši globalno


Predlog portfelja:

80% globalni delniški skladi, od tega 50% Evropa, 50% ZDA

10% tehnološka panoga

10% farmacevtska industrija

Koliko se da zaslužiti v vzajemcih?

V enem letu več kot 40%

Nekdo, ki ima trenutno točno eno leto denar v naslednjih skladih, je zaslužil toliko:

Na dan 20.1.2021

Triglav Azija +44,67%

Infond Technology +29,04%

Triglav rastoči trgi +23,09%

LILLYWHITE 7 ROCK +15,26%

Triglav Top Brands +16,82%


DISCLAIMER: Pretekli donosi niso garancija za prihodnost. Članek ni priporočilo, ponudba ali vabilo k sestavljanju ponudbe za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je izključno namenjeno informiranju. Seznanitev z vsemi oblikami tveganj je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve o naložbah v finančne instrumente in izbiri vrste storitev. Informacije v sporočilu temeljijo na javno dostopnih podatkih.  FINANČNA HIŠA d.o.o. ne odgovarja za nobeno vrsto škode, ki bi nastala z uporabo podatkov in informacij, ki so vsebovani v tem članku in si pridržuje pravico do napak. Vsi podrobni podatki so v dokumentih, ki so na razpolago na spletu.

Naložbe
eIZRAČUN

Naložbeno varčevanje

Izračunaj
KNJIGA: Postani kreator svojih financ!

Postani kreator svojih financ!

Oplemenitite svoje finančno znanje na zabaven in enostaven način! Povečajte svoje prihodke!


VEČ O KNJIGI

Prijavite se na FINANČNA HIŠA eNOVICE:

da bodo vaše finance v koraku s časom.Uspešno ste se prijavili na novice.