Imam 20.000 EUR prihrankov, ki mi ležijo na banki. Na banki ne dobim nič, a ne vem kam drugam naj vložim ta denar. Seveda pa ne želim denarja izgubiti in špekulirati z njim. Sem ziheraš po naravi. A vendar želim nekaj več za svoj denar kakor pa dobim na banki. Tega denarja zagotovo ne bom potreboval v naslednjih 10 letih. Kaj mi svetujete kam ga naj naložim? Kako je z davki, stroški?

Finančni svetovalci FINANČNE HIŠE SVETUJEJO

David Fister, uni.dipl.prav.:

Obresti na bankah so resnično slabe in kolikor je videti v prihodnjih letih ne bodo nič boljše, saj je na trgu veliko denarja.

Za večino varčevalcev je to velik problem, saj denar, zaradi inflacije, izgublja vrednost iz dneva v dan.

Možnosti, kjer bi denar danes lahko naložili “ziher” in imeli višje donose kot na banki praktično ne obstajajo.

Glede na to, da omenjate, da denarja predvidoma ne potrebujete naslednjih 10 let, bi vam svetoval naložbo v globalne delniške sklade s poudarkom na razvite trge, kot so recimo Amerika in Evropa.

Mogoče bi manjši del naložil v azijske sklade, saj tam nastajajo velika podjetja (Alibaba, Samsung, Huawei,…), ki močno konkurirajo največjim korporacijam na svetu, kot so recimo Apple in Amazon.

Poudarek naj bo torej na razvitih trgih in na največjih podjetjih na svetu (Microsoft, farmacevtska podjetja, Google,…), saj ta poslujejo dobro tudi v času globalnih recesij in kriz. V času borznih padcev ta podjetja tudi manj padejo/nihajo, kar vam je gotovo pomembno glede na to, da omenjate, da ste ziheraš po naravi.

David Fister, tržni direktor FINANČNA HIŠA
Finančno svetovanje z FINANČNO HIŠO

Kar se tiče davkov bi po 10 letih plačali na dobiček 15 % davka na zaslužek, a sem sam mnenja, da je plačilo davka dober znak, saj to pomeni, da ste zaslužili.

Vstopni stroški vzajemnih skladov se gibljejo nekje med 3 – 4 % glede na vplačilo. 

Tečajnico skladov in pretekle donose si lahko ogledate tukaj: Več…

Nekaj primerov vzajemnih skladov glede na zgoraj napisano:

Triglav svetovni razviti trgi– donosnost v zadnjih 12 mesecih = 11,31 %

Triglav Severna Amerika  – donosnost v zadnjih 12 mesecih = 12, 82 %

Triglav Azija – donosnost v zadnjih 12 mesecih = 13,67 %

(op. pretekli donosi seveda niso garancija za bodoče donose)

Barbara Rakovec Tuliak, višja finančna svetovalka:

Moj nasvet bo zelo kratek in malce nenavaden:

  • Pravite, da 10 let denarja ne boste potrebovali.
  • Znesek 20.000 eur torej  razdelite na 166,66 eur/mesečno in sklenete varčevalno/naložbeno pogodbo za dobo 10 let.
  • Na ta način denar razpršeno in postopoma in tako rekoč brez tveganja naložite za obdobje 10 let
  • Pričakujete lahko med 20-30% donos na katerega vam NE BO OBRAČUNAN davek od donosa iz naslova kapitalskih naložb
  • Kar je najboljše je to, da bo del denarja vedno dostopen na banki, torej likviden, preden ga boste vsega postopno vložili v naložbeni produkt.
Barbara Rakovec Tuliak

Vesna Podbreznik, univ. dipl. gosp. inž., višja finančna svetovalka:

Glede na trenutne razmere na bankah (povprečna obrestna mera je zgodovinsko na najnižjem dnu 0,25%) je vaše vprašanje popolnoma na mestu in razumljivo.

Glede na to, da svojega denarja ne boste potrebovali vsaj 10 let, vam predlagam naložbeni račun Hybrid, ki vam omogoča tri najpomembnejše lastnosti:

1.       Po 10ih letih neobdavčen denar, kar vam povečuje vaš prihranek.

2.       Nizke stroške v primerjavi s slovenskimi družbami za upravljanje.

3.       Največje in najboljše svetovne upravljalce na svetu, kar vam prinaša boljšo donosnost z višjo stopnjo varnosti.

Vesna Podbreznik
Naložbe
eIZRAČUN

Naložbeno varčevanje

Izračunaj