Mojca bi varčevala za svojo pokojnino, vendar ne ve kako: »Stara sem 35 let in razmišljam, da bi pričela z varčevanjem 100 EUR za svojo pokojnino. Kaj mi svetujete kako naj varčujem, da se mi bo  izplačalo?  Koliko dodatne pokojnine si lahko sploh obetam iz varčevanja?«

FINANČNI SVETOVALCI FINANČNE HIŠE SVETUJEJO:

ALEŠ DOBROVOLJC, višji finančni svetovalec:

Ker imate do pokojnine še 30 let,  je čas res vaš zaveznik:

  • Več let boste plačevali, višji znesek boste privarčevali
  • Obrestno obrestni račun na dolgi rok res dela čudeže
  • V daljšem obdobju se naložbeno tveganje izniči

Glede na to, da so fiksne obresti že dolgo časa zelo nizke in da ni za pričakovati, da se bodo obrestne mere v bližnji  prihodnosti kaj drastično zvišale in glede na vašo starost, vam predlagam, da denar varčujete na način, da bo vezan na investicijske sklade.

osebne finance
Aleš Dobrovoljc

Če boste varčevali 100 € naslednjih 30 let, bi pri predvidenem donosu 6 % privarčevali 98.000 €.

Če bi znesek razdelili na 20 let to pomeni do vašega 85 leta bi si lahko obetali 408 € dodatne pokojnine naslednjih 20 let.

Z 100 € na mesec bi si ob upokojitvi privarčevala skoraj 100.000 € kapitala, kar pomeni, da glede na vložen kapital se vam vaš kapital skoraj potroji.

Iz sledečega izračuna se vidi in še enkrat to potrjuje, da je potrebno varčevati čim prej saj lahko z zmernim zneskom na daljše obdobje na koncu privarčuje res velik znesek.

mag. Aleksandra Šiftar, finančna svetovalka:

Za resnično kompetenten odgovor Mojci, bi potrebovala nekaj dodatnih informacij. Moj nasvet stranki je zmeraj individualen, odvisen od strankine življenjske situacije, višine in »stabilnosti« prihodkov, izdatkov, obstoječih varčevanj in premoženja ter njenega odnosa do tveganja (profil vlagatelja).

Kot primer navedimo dve opciji:

  • Če je Mojca že poskrbela za kratkoročno likvidnostno rezervo v višini ene letne plače in so njeni prihodki redni, hkrati pa si želi varno naložbo, brez prevzemanja tveganja nihanja vrednosti naložbe ob izpostavljenosti kapitalskim trgom, bi ji predlagala sklenitev rentnega varčevanja v okviru zavarovalne police (s tem se po pretečenem 10 letnem obdobju izognemo plačilu davka) v celotnem znesku 100 EUR mesečno za obdobje 30 let, torej vse do upokojitve (obrestno obrestni račun namreč »dela čudeže« na dolgi rok). Ena boljših variant za pokojninsko varčevanje je Zajamčena renta zavarovalnice Wienerstädtische, pri kateri smo lahko, vsled njene 200 letne tradicije in jamstva treh najmočnejših pozavarovalnic, glede varnosti svoje naložbe popolnoma mirni. Razen tega je to edina doživljenjska renta, ki jo lahko sklenemo danes po v naprej znani ceni (tablice smrtnosti iz leta 2005).    

V tem primeru bi v obdobju 30 let ob upoštevanju indeksacije in 2% obljubljenega donosa (0,5% zajamčena obrestna mera in 1,5% obljubljena delitev dobička zavarovalnice) Mojca privarčevala 74.992,00 EUR ali si zagotovila doživljenjsko rento v znesku 244,10 EUR.  V primeru 3% donosa (donos navzgor ni omejen, zavarovalnica pa se zavezuje za izplačilo minimalnega obljubljenega donosa) pa bi Mojca dobila izplačilo v višini 86.000,00 EUR, če bi se odločila za enkratni znesek ali bi do konca življenja prejemala rento v višini 279,93 EUR. Odločitev o načinu izplačila lahko Mojca sprejme ob izteku obdobja plačevanja.

Poleg tega je pri tem načinu varčevanja mogoče pod ugodnimi pogoji urediti tudi zaščito pred riziki nezgode in hudih bolezni. Vključitev rizikov je opcijska, riziko premija pa je transparentno ločena od varčevanja.

Kdaj kasneje bi se Mojca, ob morebitnem povišanju mesečno razpoložljivih sredstev, lahko odločila za dodatno, tokrat naložbeno varčevanje v okviru police UFOS (United Funds of Success), prav tako zavarovalnice Wienerstädtische, katere prednosti razkrivamo v nadaljevanju, ali pa povišala znesek mesečnih plačil na obstoječi polici (do max 2 kratnika prvotno sklenjenega zneska).

pokojnina
mag. Aleksandra Šiftar
  • Če je Mojčina finančna situacija nekoliko manj predvidljiva in nima drugih finančnih sredstev ali premoženja, ki ga je mogoče hitro spremeniti v likvidno obliko, hkrati pa je njen profil vlagatelja takšen, da je Mojca v zameno za višji pričakovani donos pripravljena sprejeti tudi nekaj tveganja nihanja vrednosti naložbe, pa bi ji raje svetovala kombinacijo zgoraj opisanega zajamčenega rentnega varčevanja in naložbenega varčevanja. V tem primeru bi ji predlagala, da sklene varčevanje 60 EUR mesečno Zajamčene rente WS pod enakimi pogoji kot navedeno v prejšnji alineji, 40 EUR mesečno pa nalaga v naložbeno polico UFOS (United Funds of Success), prav tako pri Wienerstädtische, za obdobje 20 let. Lastnosti te police so namreč nekoliko drugačne in bi lahko Mojca v primeru, da bi potrebovala nekaj denarja prej, že po desetem letu dostopala do sredstev popolnoma neobdavčeno in z zgolj 1% izstopnimi stroški. V primeru, da denarja ne bi potrebovala vmes in niti po 20 letu, pa lahko privarčevani znesek, ki bo ob 3% predvidene donosu znašal 15.333 EUR (zelo verjetno bo donos nekoliko višji), naloži v enkratnem znesku v sklade ene od slovenskih družb za upravljanje skladov (Triglav-Alta skladi, NLB Skladi…). Sredstva je priporočljivo sredstva razpršiti v več različnih skladov, saj so njihove donosnosti v različnih obdobjih različne, pri čemer naj najvišji odstotek predstavlja naložba v globalno razpršeni delniški ali kombinirani sklad. Takšna naložba je namenjena dolgoročnemu plemenitenju sredstev, hkrati pa zelo likvidna, saj vlagatelj prejme sredstva na svoj TRR najkasneje v roku 3-5 delovnih dni po vložitvi zahtevka za izplačilo (poljubnega zneska ali števila enot premoženja vzajemnega sklada) in bi ob povprečni letni donosnosti 7% (dolgoročno povprečje delniških skladov na podlagi statistik preteklih obdobij po teoriji znaša 6-8%) Mojca ob upokojitvi čez 10 let prejela 28.189 EUR. Če sredstev takrat ne bi potrebovala, jih lahko poljubno dolgo plemeniti naprej, pri čemer bi po 15-ih letih (torej pri starosti 70 let) ob predvidenem letnem donosu 7% prejela 39.537 EUR, po 20-ih letih pa 55.452 EUR.

Prikazani sta zgolj dve alternativi od mnogih. Pravo poiščem zmeraj v odvisnosti od strankine finančne situacije, njenih potreb in želja.    

Vesna Koban, dipl.ekon., višja finančna svetovalka:

Varčevanje je vsekakor individualna stvar. Mojci bi najprej svetovala, naj si  izdela pokojninski načrt, iz katerega bo izvedela:

– kolikšna je njena pokojninska verzel,

– koliko naj dejansko mesečno varčuje,

– koliko bo prejemala doživljenske pokojnine, ali enkratnega dviga ob starosti 65 let

– kateri produkt ustreza njenemu portfelju.

Vesna Koban

Svetujem ji varčevanje v zajamčeni obliki z donosom 2,5% do 3,5% skupne obrestne mere letno, v okviru tretjega stebra. Ta račun omogoča Mojci  izplačevanje doživljenske mesečne rente ali enkratnega dviga dobrih 80.000 €. Če bi Mojca varčevala 100 € v tej obliki, bi pri starosti 65. let naprej dobivala 270 € doživljenjske rente. Vsekakor ji svetujem, da ima vključeno indeksacijo, saj se ji prihranki valorizirajo z inflacijo.

Pokojnina
eIZRAČUN

Varčevanje za pokojnino

Izračunaj