Obdobje nizkih obrestnih mer je dodatno povečalo zadolževanje. Ostaja pa dilema ali se izplača najeti posojilo s fiksno ali variabilno mero.

Naj opozorimo, da je še vedno velika večina posojilojemalcev prepričanih, da je fiksna obrestna mera zares fiksna za celotno obdobje. Kar pa najpogosteje sploh ne drži. Posojilojemalec mora biti pozoren predvsem na splošne pogoje, ki so sestavni del posojilne pogodbe, kjer si lahko banka pridržuje pravico do prilagoditve fiksne obrestne mere, v kolikor se razmere na trgu spremenijo. Recimo v primeru, če po določenem obdobju pride do večjih sprememb v višini obrestnih mer na trgu, recimo za dva odstotka, lahko prvotno določeno fiksno obrestno mero poviša oz. prilagodi.

Če bi bila fiksna obrestna mera res fiksna za celotno obdobje dolgoročnega najetja posojila, recimo za 10 ali 15 let, bi predlagala najem posojila s fiksno obrestno mero.  V tem primeru ste zares zavarovani pred prihodnjo podražitvijo posojil.  V začetku bi sicer plačevali višji obrok anuitete, a v prihodnosti, ko bi se variabilna obrestna mera povišala, bi plačevali nižje obroke.  Recimo, če bi najeli posojilo 100.000 EUR za obdobje 15 let in bi imeli fiksno obrestno mero, bi obrok znašal cca 717 EUR. Obrok z variabilno obrestno mero pa bi znašal  70 EUR manj, torej 647 EUR mesečno. V kolikor pa je v pogodbi določeno, da se lahko fiksna obrestna mera prilagodi razmeram na trgu, kar pomeni, da jo bodo povišali, pa je zgodba drugačna, saj se bo tudi vaše posojilo podražilo.

Marsikatera banka sploh ne ponuja možnosti fiksne obrestne mere za dolgoročne kredite. Če bi želeli najeti posojilo za 15 let, vam veliko bank tega sploh ne bo odobrilo, razen z variabilno obrestno mero. Npr. DBS, Delavska hranilnica in Sberbank vam nudi možnost fiksne obrestne mere  zgolj do 10 let.

Predlagala bi, da se za kratkoročna posojila zadolžujete z ugodnejšo variabilno obrestno mero, saj nekega večjega povišanja obrestnih mer v kratkem ni za pričakovati.

Ko primerjate obrestne mere, primerjajte efektivne obrestne mere (EOM),  kjer so zajeti vsi stroški kredita. Samo ta primerjava med posojili bo realna.

Naj še opozorim, da vam morajo banke ponuditi dva paketa:

  • eno ponudbo brez dodatnih izsiljevanj s sklenitvijo zavarovalnih produktov pri njih in brez odprtja TRR,
  • drugo pa z dodatnimi storitvami.

Tako lahko primerjate koliko vas dejansko stane kredit brez nakupa drugih produktov in koliko z nakupom dodatnih produktov pri njih.

Preberite še: Banka vam ne sme vsiljevati življenjskega zavarovanja. Več…

Krediti
eIZRAČUN

Zavarovanje kredita

Izračunaj