mag. Karmen Darvaš, dne 29. 10. 2021

Ni pomembno, ali imate dve, tri življenjska zavarovanja in več nezgodnih zavarovanj.

Pomembno je, ali ste po policah dovolj in ustrezno tudi zavarovani.

” Zavarujemo se vedno zaradi tistih, ki jih imamo najrajši. Da jih obvarujemo finančnih težav, če se nam kaj zgodi. Da jim nismo v finančno breme.

Izračunajte, ali ste ustrezno zavarovani za primer invalidnosti in smrti:

Zavarovanje za invalidnost:

Mesečna plača:__________ ×  12 × 6  =______________EUR

Ali ste dovolj zavarovani za primer smrti?

Po priporočilu Zveze potrošnikov Slovenije naj bi bili zavarovani vsaj v višini 3 letnih plač.

K tej vsoti prištejte dolgove, kredite.


Zavarovanje za smrt:

 3 × letna plača__________ + višina kreditov______________=__________EUR

  • Ali ste zavarovani za hude bolezni (rak, kap, srčni infarkt) vsaj v višini 100.000 EUR?

  • Ali imate sklenjeno dosmrtno mesečno nezgodno rento za primer invalidnosti?

Optimizirajte svoja zavarovanja

Vedno več ljudi se odloča za pregled svojih starih zavarovalnih in naložbenih polic. Zakaj bi plačevali za življenjska in nezgodna zavarovanja več, kot je potrebno?

Strokovnjaki vaše zavarovalne, naložbene police pregledajo, analizirajo, podajo drugo strokovno mnenje in znižajo stroške zavarovanj.

Posodobljena nova življenjska zavarovanja vam namreč omogočajo, da za nižje mesečne zneske dobite višja zavarovalna kritja.

Veliko lahko prihranimo, če se le pravilno lotimo prave izbire zavarovanj in to ne na račun zniževanja in izključevanja pomembnih zavarovalnih rizikov.

Večina pozablja, da se življenjski  slog slehernega posameznika sčasoma spreminja, zato je potrebno zavarovalne police osebnih zavarovanj in naložb skozi čas obvezno revidirati.

Ko enkrat sklenemo življenjsko, naložbeno, nezgodno zavarovanje, še zdaleč ni dovolj, da to področje pustimo za sabo in se slepimo, da imamo vse urejeno.

Zaradi finančne nepismenosti je danes večina Slovencev  podzavarovanih, pa se tega sploh ne zaveda.

Ni prav, da imamo življenjsko zavarovanje, pa ne vemo, katero vrsto, koliko naložbenega tveganja prevzemamo, koliko premije odpade na nezgodni del, koliko dejansko bomo privarčevali na obstoječem življenjskem ali naložbenem zavarovanju, ali smo sploh dovolj zavarovali svoje življenje, ali imamo polno zaščitene svoje kredite.

Rezervirajte svoj termin s svetovalcem

Pregledamo zavarovalne police, po potrebi optimiziramo, izdelamo zavarovalni načrt za vas in vašo družino.

Največje napake pri sklepanju življenjskih zavarovanj

Slovenci se osebno navežejo na svojega zavarovalnega zastopnika, ki jih vsako leto osebno obišče in jim ponudi tudi osebna zavarovanja. To privede do tega, da imajo ljudje sklenjena 3 ali 4 ista zavarovanja pri isti zavarovalnici.

Nobene razpršitve, nezadostne zavarovalne vsote. 

K anarhiji na tem področju v zadnjem času prispevajo dodatno še banke, kjer bančniki ob najetju kredita komitentu dobesedno vsilijo še naložbeno življenjsko zavarovanje, pa s tem v zadostni meri ne zavarujejo kredita.

Komitent pa živi v dobri veri, da je zaščitil svojce pred dedovanjem lastnih dolgov.

Zato je dandanes še toliko bolj pomembno, da ima vsak posameznik poleg svojega bančnika in zavarovalnega zastopnika še odličnega izkušenega neodvisnega svetovalca, ki pregleda zavarovalne police in ga opozori na pomanjkljivosti.

Posledice nepravilno sklenjenih zavarovanj imajo lahko veliko večje neugodne finančne katastrofalne posledice kot pa minimalni finančni vložek, ki ga namenimo pregledu in optimizaciji svojih zavarovanj.

” Finančni svetovalci že dolgo niso več privilegij bogatih! Kdaj bomo to dokončno dojeli?

Največje neumnosti

Sklenemo naložbeno življenjsko zavarovanje, pa sploh ne vemo, da glavnica ni zajamčena.

Kje in kako to piše na polici?

Če želimo tvegati in potencialno več zaslužiti, zakaj ne vlagamo direktno v vzajemne sklade ali delnice?

Zakaj potrebujemo skomercializirane hibridne finančne produkte?

Mesečno varčujemo 50 EUR, pa mislimo, da bomo iz tega črpali zadostno dodatno pokojnino. Zgrozimo se ob dejstvu, da bo dodatna renta iz tega naslova morda znašala le 65 EUR?

Imamo sklenjeno življenjsko zavarovanje, pa menimo, da imamo nezgodno zavarovanje. Nezgodnega zavarovanja pa sploh nimamo priključenega na polico.

Ali sploh vemo, da lahko poskrbimo tudi za redni mesečni dohodek od 1.000 EUR navzgor v primeru invalidnosti?

Ljudje ne upajo zavarovati visokih kreditov (npr. 100.000 EUR ali več), ker mislijo, da je predrago in se začudijo, ko ugotovijo, da je premija zelo nizka (npr. 10 eur mesečno) v primerjavi s katastrofalnimi posledicami, če kredit ni zavarovan v primeru smrti, obolelosti za boleznimi ali invalidnosti.

Povežite se z nami na daljavo

Preko videokonference ali telefona lahko opravimo svetovanje, pregled polic, izdelamo zavarovalni načrt.

Zavarovanje
eIZRAČUN

Izpad dohodka

Izračunaj
KNJIGA Postani kreator svojih financ!

Postani kreator svojih financ!

Oplemenitite svoje finančno znanje na zabaven in enostaven način! Povečajte svoje prihodke!


VEČ O KNJIGI

Zavarovanje je sodelovanje, a kako? Preprosto!

Prenesite si svojo eKNJIGO.

Prijavite se na FINANČNA HIŠA eNOVICE:

da bodo vaše finance v koraku s časom.Uspešno ste se prijavili na novice.