Ker si želim vstopiti na svetovni investicijski trg!

Ker hočem fleksibilno zavarovanje!

Ker želim zaščititi svoje najdražje v primeru najhujšega!

KAJ JE ALLIANZ GLOBAL?

Allianz Global je življenjsko naložbeno zavarovanje, ki vam omogoča vstop na svetovni investicijski trg že s 50 EUR mesečno in hkrati nudi zaščito vaših najdražjih v primeru najhujšega.

KOMU JE NAMENJEN?

Namenjen je vsem, ki želijo varčevati in si želijo izkoristiti prednosti obročnih naložb v naložbene sklade in se obenem zavedajo, da z varčevanjem v investicijskih skladih prevzemajo naložbeno tveganje.

Zavarovalno premijo lahko plačujete najmanj 10 pa vse do 30 let, s tem da lahko vaše naložbe ostanejo aktivne na finančnem trgu tudi po izteku obdobja plačevanja premije.

VARNOST CELOTNE DRUŽINE

V osnovi Allianz Global krije primer smrti zavarovanca. Zavarovalnica v tem primeru upravičencu zavarovanja izplača pogodbeni znesek v višini dvakratne letne premije ali tržno vrednost zavarovalne police, če je ta višja.

Poleg tega omogoča celovito zavarovanjez možnostjo priključitve edinstvenih dodatnih zavarovanj, kot so: nezgodno zavarovanje za vas in otroke, zavarovanje rentnega izplačila za primer 50- ali več-odstotne invalidnosti zaradi nezgode, zavarovanje zlomov kosti in pojav hude bolezni.

KAKO SE SKLENE

Ob sklenitvi zavarovanja izberete eno od treh košaric naložbenih skladov z različnimi strategijami vlaganja (Aktivna, Uravnotežena, Konzervativna) glede na svoja pričakovanja in stopnjo tveganja, ki ste jo pripravljeni prevzeti. Allianz vam bo zagotovil strokovno upravljanje vaših sredstev in dostop do privlačnih svetovnih naložbenih instrumentov. Na spletnih straneh Allianz Slovenija, podružnice, vam je vedno omogočen vpogled v gibanje vrednostienot premoženja (VEP) košaric skladov v ponudbi Allianz Slovenija, podružnice.

Odločite se še, koliko časa želite plačevati premijo in katera dodatna zavarovanja so najbolj primerna za zaščito vas in vaših bližnjih. In to je to.

ALI LAHKO KASNEJE KAJ SPREMENIM

Allianz Global je fleksibilen zavarovalni produkt, ki zavarovalcu omogoča spremembe po polici glede na trenutno finančno stanje. Na primer, če zavarovalec ne more plačevati premije, lahko zavarovanje kapitalizira in ga kasneje obnovi. Po drugi strani lahko na polico vplača dodatne zneske in s tem poveča svoje vložke na kapitalskem trgu. Po poteku tretjega leta zavarovanja lahko spreminja tudi višino dogovorjene obročne premije. Kar dvakrat na leto lahko zamenjate tudi košarico skladov.

KAKO SE ZAKLJUČI

Po poteku 2. leta zavarovanja sami odločate, kdaj boste zahtevali izplačilo odkupne vrednosti zavarovanja. Že po devetem letu zavarovanja, pa je odkup mogoč brez izstopnih stroškov.

logo allianz
Naložbe
eIZRAČUN

Naložbeno varčevanje

Izračunaj