Trenutno se nahajamo v enem tistih obdobij, v katerih večina ljudi zaradi globalne situacije na gospodarskem in političnem področju občuti veliko mero negotovosti. V takih obdobjih določena mera previdnosti seveda ni odveč, nikakor pa to ni razlog, da ne bi izkoristili priložnosti za plemenitenje naših razpoložljivih denarnih sredstev.

Zgodovina nas namreč uči, da vsako tako obdobje prej ko slej mine, hkrati pa nam ravno ta obdobja prinašajo priložnost za dolgoročno nadpovprečne donose.

Že Warren Buffet je glede vlaganj na kapitalskih trgih dejal: » Be fearful when everybody is greedy and be greedy when everybody is fearful.«

Pri enkratnih vložkih je potrebno nekoliko več previdnosti, a ob dobro razpršenem portfelju prav tako ni razloga z skrb, da na dolgi rok ne bomo realizirali donosov, ki bodo ne zgolj ohranjali realno vrednost našega denarja, ampak nam prinesli tudi določen dobiček nad inflacijo, ki pa je seveda odvisen od izbora naše naložbe.

Za večino vlagateljev so v obdobjih v kakršnem se nahajamo danes, najprimernejša oblika vlaganj dobro razpršeni vzajemni skladi, saj pri tej obliki vlaganja vemo, da smo svoj denar zaupali vrhunskim strokovnjakom, ki se ukvarjajo izključno z analizami najboljših tržnih priložnosti za vlaganje sredstev sklada – v okviru tega tudi naših.

Moj predlog je, da del sredstev namenimo plemenitenju v skladih svetovno znanih upraviteljev premoženja, načeloma v okviru dobre naložbene police preko katere od renomiranih zavarovalnic – pri čemer je tudi izbira le-teh seveda zelo pomembna in priporočam posvet z izkušenim finančnim svetovalcem.

Del sredstev pa zaradi večje likvidnosti lahko plasiramo v sklade katere izmed slovenskih družb za upravljanje.

Koliko so vlagatelji zaslužili?

Pa si poglejmo kakšne donose so nekateri od skladov dosegali v preteklih obdobjih (pretekli donosi niso jamstvo prihodnjih, so pa vendarle nek kazalnik tega, kaj lahko od take naložbe pričakujemo na dolgi rok):

  • Pictec-Global Megatrend Selection, povprečni letni donos v zadnjih 5-ih letih 9,06% (kumulativni 5 letni donos 54,26%, 10 letni 187,20%), od ustanovitve leta 2008 pa kar 11,41% povprečni letni donos (kumulativno 320%)
  • Fidelity Fund – World Fund, povprečni letni donos v zadnjih 5-ih letih 9,69% (kumulativni 5 letni donos 58,83%, 10 letni 235,07%)
  • DWS Akkumula LC, povprečni letni donos v zadnjih 5-ih letih 10,51% (kumulativni 5 letni donos 64,81%, 10 letni 199,46%)
  • JP Morgan US Small Cap Growth Fund, povprečni letni donos v zadnjih 5-ih letih 12,60% (kumulativni 5 letni donos 80,98%, 10 letni 240,51%), sklad je bil ustanovljen že leta 1984
  • BlackRock Global Funds – US Flexible Equity Fund,  povprečni letni donos v zadnjih 5-ih letih 11,76% (kumulativni 5 letni donos 74,33%, 10 letni 261,03%)

Vsekakor nam bo dobra kombinacija skladov, ki se ne gibljejo popolnoma korelirano, zelo verjetno zagotavljala nek donos tudi v obdobju medvedjega trenda na kapitalskih trgih. 

V te naložbe lahko dostopate preko tega naložbenega varčevanja: VEČ…

Želte BREZPLAČNI INFO IZRAČUN?

IZRAČUN
mag. Aleksandra Šiftar, višja finančna svetovaka


DISCLAIMER: Donosi na dan 27.2.2022. Pretekli donosi niso garancija za prihodnost. Članek ni priporočilo, ponudba ali vabilo k sestavljanju ponudbe za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je izključno namenjeno informiranju. Seznanitev z vsemi oblikami tveganj je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve o naložbah v finančne instrumente in izbiri vrste storitev. Informacije v sporočilu temeljijo na javno dostopnih podatkih.  FINANČNA HIŠA d.o.o. ne odgovarja za nobeno vrsto škode, ki bi nastala z uporabo podatkov in informacij, ki so vsebovani v tem članku in si pridržuje pravico do napak. Vsi podrobni podatki so v dokumentih, ki so na razpolago na spletu.

NaložbeVarčevanje
eIZRAČUN

Varčevanje za pokojnino

Izračunaj