PSP ŽIVA je delniški globalni sklad in je namenjena vlagateljem, ki so za večji donos pripravljeni prevzeti večje tveganje.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
3. 11. 1999
Skrbnik sklada
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
Revizor
REALINEA, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Grosuplje
TRR sklada
1010 0003 5504 129

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Datum razvrstitve
27. 7. 2005
Upravljalčeva ocena tveganja
5/7
Priporočena doba vlaganja
5 let ali več
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
PSP ŽIVA – delniški sklad 20,7700 EUR 2019-07-22 0,02 -1,88 7,94 18,53

10 Najpomembnejših naložb

Ime naložbe Delež v %
SILVER WHEATON CORP: 4,23%
NETEASE.COM INC.: 4,07%
NOVARTIS AG: 4,06%
SOHU.COM.INC: 3,40%
SGL CARBON: 3,17%
SPECTRIS PLC: 3,14%
MEARS GROUP: 3,13%
KRKA NOVO MESTO: 3,07%
CRODA INTERNATIONAL: 2,93%
LUXOTTICA GROUP SPA: 2,89%

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 2,30%

  • pri rednem obročnem varčevanju vlagatelj plača 9,00% vstopnih stroškov od vseh vplačil v prvih 12 mesecih, kasneje pa vplačuje brez vstopnih stroškov
Izstopna provizija

največ 1,00%

  • 1,00% za enote, ki še niso stare pet let
  • brez provizije za enote, ki so že stare pet let (ali po vsaj petletnem varčevalnem načrtu)
Provizija ob prestopu
V primeru prehoda med podskladi krovnega sklada znašajo najvišji izstopni oziroma vstopni stroški, do katerih je upravičena družba za upravljanje, 0,50% od vrednosti investicijskega kupona, ob pogoju prehoda med podskladi enkrat letno. Pri večkratnih prehodih se stroški prehoda zaračunavajo pod pogoji, ki veljajo za izplačila in enkratna vplačila investicijskih kuponov.
Upravljalska provizija
1,800%
Skrbniška provizija
0,12 %
Celotni stroški
2,09% (01.07.08 - 30.06.09)

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni:
ena točka, za redno varčevanje pa 250,38 EUR v enem letu
nadaljni:
ena točka, za redno varčevanje pa 250,38 EUR v enem letu
Obračun
nakupa do 24:00 T
prodaje do 24:00 T

PSP ŽIVA je delniški globalni sklad in je namenjena vlagateljem, ki so za večji donos pripravljeni prevzeti večje tveganje ter svojega denarja ne nameravajo dvigniti v obdobju, krajšem od 5 let. Zbrana sredstva podsklada PSP ŽIVA so naložena predvsem v domače in tuje delnice, le manjši del pa v kratkoročne vrednostne papirje. Dne 17.12.2018 je bil k podskladu pripojen vzajemni sklad Diversified Growth Fund.