Podsklad Perspektiva: WorldStox Developed je globalni delniški podsklad razvitih trgov. Njegove naložbe so usmerjene v delnice uveljavljenih družb na razvitih delniških trgih brez panožne omejitve.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Skrbnik sklada
NLB d.d.
Revizor
Dinamic d.o.o.
TRR sklada
SI56 0291 3025 6628 292

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
5/7
Priporočena doba vlaganja
5 let in več
SkladVEPValutaDatum obračunaDanes %1-letna %3-letna %5-letna %
Infond Worldstox Developed13,0122EUR2018-02-200,213,5021,0271,04

10 Najpomembnejših naložb

NEXT FUNDS JPX NIKKEI 400 5,34%
ALPHABET 4,72%
BLACKROCK 3,91%
BNP PARIBAS 3,47%
AMAZON 3,40%
JPMORGAN CHASE 3,37%
APPLE 2,92%
FACEBOOK 2,90%
SANOFI 2,81%
ING GROEP 2,74%

Stroški sklada

Vstopna provizija

Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v podsklad oziroma več podskladov krovnega sklada. Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov

  • Do 4.000,00 EUR 3.00 %
  • od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50 %
  • od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00 %
  • od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50 %
  • od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1.00 %
  • od vklj. 200.000,00 EUR do vklj. 400.000,00 EUR 0,50 %
  • nad 400.000,00 EUR 0,25 %
Izstopna provizija

0,00 %

Provizija ob prestopu
ni provizije, če vlagatelj denar prenaša iz drugega sklada istega upravljalca
Upravljalska provizija
2,00% letno
Skrbniška provizija
0,05 %
Celotni stroški
2,20% (01.07.08 - 30.06.09)

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: 50 EUR
nadaljni: 50 EUR
Obračun
nakupa do 07:00 T
prodaje do 07:00 T

Osnovni naložbeni cilj podsklada Perspektiva: WorldStox Developed (v nadaljevanju podsklad) je doseganje visokih donosov ob sprejemanju naložbenega tveganja, ki je značilen za globalne delniške sklade. Naložbeni cilj bo praviloma v večji meri dosežen na podlagi kapitalskih dobičkov, v manjši meri pa na osnovi dividend in obresti.

Naložbe podsklada niso niti geografsko niti panožno omejene.

Primeren zlasti za:

vlagatelje z srednjo do višjo nagnjenostjo k tveganju
vlagatelje z osnovnimi prihranki v manj tveganih naložbah
vlagatelje, ki želijo z eno naložbo doseči izpostavljenost do globalnih delniških trgov
doseganje dolgoročnih finančnih ciljev
nenamensko dolgoročno varčevanje
priporočljiva doba varčevanja: 5 let ali več