Komu je sklad namenjen?
Vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj delniškega ali uravnoteženega portfelja, v katerem podsklad predstavlja le del celotnega portfelja. Ocenjujemo, da je primeren za dopolnitev portfelja. Namenjen je dolgoročnemu varčevanju 5 let in več.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
1. 8. 2007
Skrbnik sklada
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
Revizor
Dinamic d.o.o.
TRR sklada
SI56 1010 0005 6547 018

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
5/7
Priporočena doba vlaganja
5 let in več
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Infond Select 15,4040 EUR 2019-07-18 0,08 9,86 39,18 73,95

10 Najpomembnejših naložb

MICROSOFT 5,24%
NEXT FUNDS JPX NIKKEI 400 5,02%
ALPHABET 4,76%
BNP PARIBAS 4,70%
ING GROEP 4,51%
AMAZON 4,45%
RIO TINTO 4,25%
JPMORGAN CHASE 3,85%
APPLE 3,84%
INTESA SANPAOLO 3,71%

Stroški sklada

Vstopna provizija

Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v podsklad oziroma več podskladov krovnega sklada. Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov

 • Do 4.000,00 EUR 3.00 %
 • od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50 %
 • od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00 %
 • od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50 %
 • od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1.00 %
 • od vklj. 200.000,00 EUR do vklj. 400.000,00 EUR 0,50 %
 • nad 400.000,00 EUR 0,25 %
Izstopna provizija

0,00 %

Provizija ob prestopu
ni provizije, če vlagatelj denar prenaša iz drugega sklada istega upravljalca
Upravljalska provizija
2,00% letno
Skrbniška provizija
0,05 %
Celotni stroški
2,20% (01.07.08 - 30.06.09)

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: 50 EUR
nadaljni: 50 EUR
Obračun
nakupa do 07:00 T
prodaje do 07:00 T
Infond Select je globalni delniški podsklad razvitih trgov. Njegove naložbe so usmerjene 25 do 40 visokokakovostnih podjetij, ki imajo vzdržne konkurenčne prednosti in nadpovprečen potencial rasti.
 • Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb.
 • Sklad je opredeljen kot delniški globalni sklad razvitih trgov.
 • Najmanj 85% sredstev sklada je naloženih v delnicah ali v delnicah in enotah delniških ciljnih skladov.
 • Sklad ima sredstva v delnicah izdajateljev z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov, brez osredotočanja na eno državo ali podregijo. Izpostavljenost do globalne regije razvitih trgov je najmanj 80%, naložbe v posamično podregijo pa ne dosegajo 80% sredstev sklada.
 • Sklad ne bo izplačeval dividend, temveč bo dobiček v celoti reinvestiral.
 • S sredstvi sklada se upravlja aktivno.

Do 15. marca 2018 je podsklad posloval kot Infond WorldStox Developed, delniški podsklad razvitih trgov.