Združene države Amerike so center ekonomske moči, njihov delniški trg pa sinonim za delniške naložbe z največjo tržno kapitalizacijo na svetu.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Datum ustanovitve
25. 11. 2013

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
6
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
NLB Skladi - ZDA delniški 13,9906 EUR 25. 9. 2023 0,44 11,75 54,38 71,72

10 Najpomembnejših naložb

/

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 3,00%

Izstopna provizija

največ 1,00%

Upravljalska provizija
1,75%
Celotni stroški
1,80%

Nakup in prodaja

Dinamično gospodarstvo Združenih držav je še vedno najpomembnejše na svetu in lokomotiva svetovne gospodarske rasti. Nosilci ekonomskih politik so že večkrat dokazali, da so sposobni ohranjati to pomembno vlogo. Vse našteto se odraža tudi na gibanju tečajev delnic.

Sklad je namenjen vlagateljem, ki želijo premoženje naložiti v delnice izdajateljev s sedežem v ZDA ter so obenem pripravljeni sprejeti višje do visoko tveganje z namenom ustvarjanja nadpovprečne pričakovane donosnosti. Sklad je prav tako zanimiv dodatek vlagateljem, ki že varčujejo v podskladih, ki jih uvrščamo v temeljno ali dopolnilno raven.