Družba:
NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. Trg republike 3, 1000 Ljubljana
Država:
Slovenija
Datum vpisa družbe:
2003-11-21
Telefon:
01 476 52 70
Spletna stran
Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o, namerava slovenskemu trgu in trgu jugovzhodne Evrope ponuditi celotno paleto varčevalnih produktov na področju vzajemnih skladov. Družba za upravljanje namerava to doseči z razvojem lastnih produktov. Temelj poslovanja družbe NLB Skladi bo razvoj in upravljanje konkurenčnih produktov in storitev ter trženje in prodaja produktov institucionalnim komitentom (finančne institucije in velike družbe), medtem ko bo trženje in prodajo oz. distribucijo svojih produktov komitentom na drobno izvajala tudi preko pogodbenih partnerjev.
empty

NLB Skladi

        Donosnost v %  
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes 1-letna 3-letna 5-letna Pristop
NLB Skladi – Azija delniški 14,7945 14,79 EUR 18. 7. 2019 -0,24 3,33 10,74 21,75
NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški 9,3029 9,30 EUR 18. 7. 2019 -0,12 4,42 26,33 41,09
NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 5,4620 5,46 EUR 18. 7. 2019 0,32 5,94 0,00 0,00
NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški 8,9918 8,99 EUR 18. 7. 2019 0,36 4,56 10,73 38,92
NLB Skladi – Finance delniški 4,9281 4,93 EUR 18. 7. 2019 0,11 0,44 0,00 0,00
NLB Skladi – Globalni delniški 22,8439 22,84 EUR 18. 7. 2019 0,22 4,79 18,10 30,98
NLB Skladi – Globalni uravnoteženi 6,9624 6,96 EUR 18. 7. 2019 0,14 3,66 9,33 19,29
NLB Skladi – Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški 4,5719 4,57 EUR 18. 7. 2019 -0,05 9,49 33,38 23,40
NLB Skladi – Naravni viri 4,4068 4,41 EUR 18. 7. 2019 -0,32 0,91 19,33 2,86
NLB Skladi – Nepremičnine delniški 7,9980 8,00 EUR 18. 7. 2019 -0,04 12,08 8,12 42,92
NLB Skladi – Nova Evropa uravnoteženi 27,3074 27,31 EUR 18. 7. 2019 0,33 4,20 15,62 24,33
NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti 6,2308 6,23 EUR 18. 7. 2019 -0,32 4,11 5,48 21,88
NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR 6,3560 6,36 EUR 18. 7. 2019 0,01 1,26 0,28 4,88
NLB Skladi – Razvita Evropa delniški 5,8913 5,89 EUR 18. 7. 2019 -0,12 -1,16 13,38 15,13
NLB Skladi – Slovenija mešani 5,6481 5,65 EUR 18. 7. 2019 0,14 0,76 42,79 49,72
NLB Skladi – Svetovni razviti trgi delniški 8,2718 8,27 EUR 18. 7. 2019 0,16 3,77 22,49 40,67
NLB Skladi – Visoka tehnologija 11,8344 11,83 EUR 18. 7. 2019 0,62 3,13 42,45 85,62
NLB Skladi – Visoko rastoča gospodarstva 6,2600 6,26 EUR 18. 7. 2019 0,17 9,79 7,00 8,73
NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški 1,6900 1,69 EUR 18. 7. 2019 0,27 9,40 31,43 37,38
NLB Skladi – ZDA delniški 8,8701 8,87 EUR 18. 7. 2019 0,55 12,13 34,73 61,95