Sklad KD Vitalnost je mešanica zdravstva, farmacije in potrošnih dobrin.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Skrbnik sklada
Abanka Vipa d.d.
Revizor
Ernest & Young d.o.o., Ljubljana
Upravljalec premoženja
KD BPD d.o.o.
TRR sklada
SI56 0510 0801 2164 180

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Datum razvrstitve
14. 11. 2006
Upravljalčeva ocena tveganja
6
Priporočena doba vlaganja
3-5 let in več
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
KD Vitalnost 2,4500 EUR 2019-07-18 0,54 11,61 16,94 51,22

10 Najpomembnejših naložb

UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D. - DEPOZIT 8,28%
AMAZON.COM INC - NAVAD. DELNICA 6,33%
PFIZER INC - NAVAD. DELNICA 5,97%
JOHNSON & JOHNSON - NAVAD. DELNICA 4,88%
MERCK & CO. INC - NAVAD. DELNICA 4,64%
DB X-TRACK MSCI EM HEALTHCARE INDEX ETF - SKLAD 3,99%
STRYKER CORP - NAVAD. DELNICA 3,90%
BIOGEN IDEC INC - NAVAD. DELNICA 3,77%
ABBOTT LABORATORIES - NAVAD. DELNICA 3,62%
GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD - NAVAD. DELNICA 3,33%

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 3,00%

  • 3,00% za enkratna vplačila do 1.999,99 EUR
  • 2,50% za 2.000,00 do 3.999,99 EUR
  • 2,00% za 4.000 do 12.499,99 EUR
  • 1,50% za 12.500,00 do 29.999,99 EUR
  • 1,25% za 30.000,00 do 39.999,99 EUR
  • 1,00% za 40.000,00 do 99.999,99 EUR
  • 0,75% za 100.000,00 do 199.999,99 EUR
  • 0,50% za 200.000,00 EUR in več
  • pri obročnem vplačevanju se provizija določi glede na celotni predvideni znesek vplačil v obdobju varčevanja - preberite prospekt!
Izstopna provizija

največ 2,50%

Provizija ob prestopu
Ni provizije, če vlagatelj prehaja iz drugega podsklada istega krovnega sklada, ki ima vstopno provizijo. Prehod med podskladi krovnega sklada KD Krovni sklad NI obdavčen.
Upravljalska provizija
1,890% letno
Skrbniška provizija
0,05 %
Celotni stroški
2,44% (01.07.08 - 30.06.09)

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni:
ena točka; pri obročnem varčevanju pa obrok krat število obrokov v letu - najmanj 500 EU
nadaljni:
ena točka; pri obročnem varčevanju najmanj 40 EUR za mesečna, 125 za četrtletna, 250 za polletna, 500 EUR za letna vplačila
Obračun
nakupa do 07:00 T
prodaje do 07:00 T

Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Dosegali jo bomo z aktivnim upravljanjem delniških naložb s področja proizvodnje in storitev, povezanih s podaljševanjem življenjske dobe in izboljševanjem kvalitete življenja. Sklad ima najmanj 85 % sredstev naloženih v delnicah, vsaj 80 % pa v delnicah iz sektorjev zdravstva ter trajnih in osnovnih potrošnih dobrin. Manj kot 10 % sredstev je naloženih v enote drugih skladov. Za varovanje premoženja sklada pred padci vrednosti lahko uporabljamo izvedene finančne instrumente (prodajne opcije). Njihova uporaba praviloma zmanjša tveganje, zmanjša pa tudi donos sklada. Sklad mogoče ni ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar prej kot v petih letih.