Generali Vitalnost investira v delniške naložbe s področja proizvodnje in storitev za podaljševanje življenjske dobe in izboljšanje kakovosti življenja. Vsaj 80 % delnic je iz sektorjev zdravstva ter trajnih in osnovnih potrošnih dobrin.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Datum ustanovitve
14. 11. 2006
TRR sklada
SI56 0510 0801 2248 861

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Upravljalčeva ocena tveganja
5
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Generali Vitalnost 3,2600 EUR 25. 9. 2023 0,29 0,41 24,07 44,07

10 Najpomembnejših naložb

UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D. - DEPOZIT 8,28%
AMAZON.COM INC - NAVAD. DELNICA 6,33%
PFIZER INC - NAVAD. DELNICA 5,97%
JOHNSON & JOHNSON - NAVAD. DELNICA 4,88%
MERCK & CO. INC - NAVAD. DELNICA 4,64%
DB X-TRACK MSCI EM HEALTHCARE INDEX ETF - SKLAD 3,99%
STRYKER CORP - NAVAD. DELNICA 3,90%
BIOGEN IDEC INC - NAVAD. DELNICA 3,77%
ABBOTT LABORATORIES - NAVAD. DELNICA 3,62%
GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD - NAVAD. DELNICA 3,33%

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 3,00%

  • 3,00% za enkratna vplačila do 1.999,99 EUR
  • 2,50% za 2.000,00 do 3.999,99 EUR
  • 2,00% za 4.000 do 12.499,99 EUR
  • 1,50% za 12.500,00 do 29.999,99 EUR
  • 1,25% za 30.000,00 do 39.999,99 EUR
  • 1,00% za 40.000,00 do 99.999,99 EUR
  • 0,75% za 100.000,00 do 199.999,99 EUR
  • 0,50% za 200.000,00 EUR in več
  • pri obročnem vplačevanju se provizija določi glede na celotni predvideni znesek vplačil v obdobju varčevanja - preberite prospekt!
Izstopna provizija

0%

Provizija ob prestopu
0%
Upravljalska provizija
1,89%
Celotni stroški
1,97%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni:
ena točka; pri obročnem varčevanju pa obrok krat število obrokov v letu - najmanj 500 EU
nadaljni:
ena točka; pri obročnem varčevanju najmanj 40 EUR za mesečna, 125 za četrtletna, 250 za polletna, 500 EUR za letna vplačila
Obračun
nakupa do 07:00 T
prodaje do 07:00 T

Vložite v sektorje, ki podaljšujejo življenjsko dobo in izboljšujejo kakovost življenja: zdravstvo ter osnovne in luksuzne dobrine! V zahodnem svetu se povpraševanje po zdravstvenih izdelkih in storitvah povečuje, hkrati pa so ta podjetja prisotna tudi na trgih v razvoju. Staranje prebivalstva, višanje kakovosti življenja in potrošnja so svetovni trendi, ki te sektorje podpirajo in skladu prinašajo uspeh.

Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Dosegali jo bomo z aktivnim upravljanjem delniških naložb s področja proizvodnje in storitev, povezanih s podaljševanjem življenjske dobe in izboljševanjem kvalitete življenja.

Sklad ima najmanj 85 % sredstev naloženih v delnicah, vsaj 80 % pa v delnicah iz sektorjev zdravstva ter trajnih in osnovnih potrošnih dobrin. Manj kot 10 % sredstev je naloženih v enote drugih skladov.

Za varovanje premoženja sklada pred padci vrednosti lahko uporabljamo izvedene finančne instrumente (opcije in standardizirane terminske pogodbe). Njihova uporaba praviloma zmanjša tveganje, lahko pa zmanjša tudi donos sklada. Prihodek iz dividend ponovno vložimo.

Sklad mogoče ni ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar prej kot v petih letih.