Sklad Generali Rastko investira v delniške naložbe v Evropi. Najmanj 85 % sredstev je naloženih v delnice in delniške sklade, manj kot 10 % sredstev pa v enote drugih skladov.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Datum ustanovitve
23. 8. 1996
TRR sklada
SI56 0510 0801 1959 704

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
6
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Generali Rastko Evropa 35,2000 EUR 1. 2. 2024 -0,39 8,13 27,25 32,58

10 Najpomembnejših naložb

INFINEON TECHNOLOGIES AG - NAVAD. DELNICA 5,32%
CINKARNA CELJE D.D. - NAVAD. DELNICA 5,10%
POZAVAROVALNICA SAVA D.D. - NAVAD. DELNICA 5,09%
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D. - DEPOZIT 4,21%
SAP AG - NAVAD. DELNICA 3,88%
PETROL D.D. - NAVAD. DELNICA 3,80%
PIVOVARNA LAŠKO D.D. - NAVAD. DELNICA 3,40%
KRKA D.D. - NAVAD. DELNICA 3,23%
E.ON AG - NAVAD. DELNICA 3,14%
LUKA KOPER D.D. - NAVAD. DELNICA 3,13%

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 3,00%

  • 3,00% za enkratna vplačila do 1.999,99 EUR
  • 2,50% za 2.000,00 do 3.999,99 EUR
  • 2,00% za 4.000 do 12.499,99 EUR
  • 1,50% za 12.500,00 do 29.999,99 EUR
  • 1,25% za 30.000,00 do 39.999,99 EUR
  • 1,00% za 40.000,00 do 99.999,99 EUR
  • 0,75% za 100.000,00 do 199.999,99 EUR
  • 0,00% za 200.000,00 EUR in več
  • pri obročnem vplačevanju se provizija določi glede na celotni predvideni znesek vplačil v obdobju varčevanja - preberite prospekt!
Izstopna provizija

0%

Provizija ob prestopu
0%
Upravljalska provizija
1,90%
Celotni stroški
1,97%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni:
ena točka; pri obročnem varčevanju pa obrok krat število obrokov v letu - najmanj 500 EUR
nadaljni:
ena točka; pri obročnem varčevanju najmanj 40 EUR za mesečna, 125 za četrtletna, 250 za polletna, 500 EUR za letna vplačila
Obračun
nakupa do 00:01 T
prodaje do 00:01 T

Investirajte v najperspektivnejša evropska gospodarstva! Poslovanje evropskih podjetij se širi, dobički rastejo, najbolj zaželeni izdelki v svetu pa so največkrat evropski – pa naj govorimo o nemških avtomobilih, francoskih vinih, italijanski modi ali švicarskih čokoladah in urah. Vse to je del portfelja sklada evropskih delnic.

Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Dosegali jo bomo z aktivnim upravljanjem delniških naložb v Evropi.

Sklad ima najmanj 85 % sredstev naloženih v delnicah, najmanj 80 % pa v evropskih delnicah. Manj kot 10 % sredstev je naloženih v enote drugih skladov. Z

a varovanje premoženja sklada pred padci vrednosti lahko uporabljamo izvedene finančne instrumente (opcije in standardizirane terminske pogodbe). Njihova uporaba praviloma zmanjša tveganje, lahko pa zmanjša tudi donos sklada. Prihodek iz dividend ponovno vložimo.

Sklad mogoče ni ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar prej kot v petih letih.