Generali Prvi izbor investira v delniške sklade in v druge izbrane investicijske sklade. Najmanj 85 % sredstev je naloženih v delniške sklade, regionalno pa je sklad uvrščen med globalne sklade razvitih trgov.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Datum ustanovitve
16. 5. 2005
TRR sklada
SI56 0510 0801 1973 963

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Upravljalčeva ocena tveganja
5
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Generali Prvi Izbor 13,2300 EUR 25. 9. 2023 0,15 5,65 31,30 42,06

10 Najpomembnejših naložb

SPDR S&P 500 ETF TRUST - SKLAD 9,41%
BNY MELLON GL. FUNDS S&P 500 IND.TR. - SKLAD 9,24%
AMUNDI FUNDS EQ. US REL. VALUE - SKLAD 7,40%
LYXOR UCITS ETF MSCI USA EURO - SKLAD 6,69%
INVESCO JAP VALUE EQUITY FUND - SKLAD 4,90%
ISHARES SELECT DIVIDEND ETF - SKLAD 4,70%
INVESCO UK EQUITY FUND - SKLAD 4,35%
NLB SKLADI - SLOVENIJA DELNIŠKI - SKLAD 4,05%
FRANKLIN INDIA FUND - SKLAD 3,19%
LYXOR ETF MSCI INDIA - SKLAD 3,11%

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 2,00%

  • 2,00% za enkratna vplačila do 1.999,99 EUR
  • 1,75% za 2.000,00 do 3.999,00 EUR
  • 1,50% za 4.000,00 do 12.499,99 EUR
  • 1,25% za 12.500,00 do 29.999,99 EUR
  • 1,00% za 30.000,00 do 39.999,99 EUR
  • 0,75% za 40.000,00 do 99.999,99 EUR
  • 0,50% za 100.000,00 do 199.999,99 EUR
  • 0,00% za 200.000,00 EUR in več
  • pri obročnem vplačevanju se provizija določi glede na celotni predvideni znesek vplačil v obdobju varčevanja - preberite prospekt!
Izstopna provizija

0%

Provizija ob prestopu
0%
Upravljalska provizija
0,85%
Celotni stroški
0,92%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni:
ena točka; pri obročnem varčevanju pa obrok krat število obrokov v letu - najmanj 500 EUR
nadaljni:
ena točka; pri obročnem varčevanju najmanj 40 EUR za mesečna, 125 za četrtletna, 250 za polletna, 500 EUR za letna vplačila
Obračun
nakupa do 00:01 T
prodaje do 00:01 T

Naložite svoj denar v sklad z najširšo razpršitvijo naložb in posledično z manjšim tveganjem. Sklad ima sredstva naložena v druge sklade, ki jih upravljajo najboljši svetovni upravljavci. Sklad ima zelo široko razpršitev naložb in je zaradi tega lahko prvi izbor posameznega vlagatelja kot tudi prava izbira za vse, ki v sklade investirate prvič.

Naložbeni cilj sklada skladov je dolgoročna kapitalska rast. Dosegali jo bomo z nalaganjem v druge sklade, ki jih upravljajo najboljši svetovni upravljavci in ki jih izbiramo po naložbeni politiki in ciljih, pretekli uspešnosti, stroških poslovanja, vstopnih in izstopnih stroških. Ker je najmanj 85 % sredstev naloženih v delniške sklade in s tem posredno v delnice, je sklad po naložbeni politiki delniški. Po regionalnem kriteriju se razvršča med globalne sklade razvitih trgov.

Za varovanje premoženja sklada pred padci vrednosti lahko uporabljamo izvedene finančne instrumente (opcije in standardizirane terminske pogodbe). Njihova uporaba praviloma zmanjša tveganje, lahko pa zmanjša tudi donos sklada. Prihodek iz dividend ponovno vložimo.

Sklad mogoče ni ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar prej kot v petih letih.