Sklad je zaradi optimalne osnovne razpršitve naložb primeren tudi za vlagatelje, ki se s skladi srečujejo prvič – od tod tudi njegovo ime.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Skrbnik sklada
Abanka Vipa d.d.
Revizor
Ernest & Young d.o.o., Ljubljana
Upravljalec premoženja
KD BPD d.o.o.
TRR sklada
SI56 0510 0801 1973 963

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Datum razvrstitve
5. 4. 2005
Upravljalčeva ocena tveganja
6
Priporočena doba vlaganja
najmanj 5 let
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
KD Prvi Izbor 9,8600 EUR 2019-07-16 0,25 7,89 27,65 51,82

10 Najpomembnejših naložb

SPDR S&P 500 ETF TRUST - SKLAD 9,41%
BNY MELLON GL. FUNDS S&P 500 IND.TR. - SKLAD 9,24%
AMUNDI FUNDS EQ. US REL. VALUE - SKLAD 7,40%
LYXOR UCITS ETF MSCI USA EURO - SKLAD 6,69%
INVESCO JAP VALUE EQUITY FUND - SKLAD 4,90%
ISHARES SELECT DIVIDEND ETF - SKLAD 4,70%
INVESCO UK EQUITY FUND - SKLAD 4,35%
NLB SKLADI - SLOVENIJA DELNIŠKI - SKLAD 4,05%
FRANKLIN INDIA FUND - SKLAD 3,19%
LYXOR ETF MSCI INDIA - SKLAD 3,11%

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 2,00%

  • 2,00% za enkratna vplačila do 1.999,99 EUR
  • 1,75% za 2.000,00 do 3.999,00 EUR
  • 1,50% za 4.000,00 do 12.499,99 EUR
  • 1,25% za 12.500,00 do 29.999,99 EUR
  • 1,00% za 30.000,00 do 39.999,99 EUR
  • 0,75% za 40.000,00 do 99.999,99 EUR
  • 0,50% za 100.000,00 do 199.999,99 EUR
  • 0,00% za 200.000,00 EUR in več
  • pri obročnem vplačevanju se provizija določi glede na celotni predvideni znesek vplačil v obdobju varčevanja - preberite prospekt!
Izstopna provizija

največ 2,50%

Provizija ob prestopu
Ni provizije, če vlagatelj prehaja iz drugega podsklada istega krovnega sklada, ki ima vstopno provizijo. Prehod med podskladi krovnega sklada KD Krovni sklad NI obdavčen.
Upravljalska provizija
0,850% letno
Skrbniška provizija
1,10%
Celotni stroški
1,17%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni:
ena točka; pri obročnem varčevanju pa obrok krat število obrokov v letu - najmanj 500 EUR
nadaljni:
ena točka; pri obročnem varčevanju najmanj 40 EUR za mesečna, 125 za četrtletna, 250 za polletna, 500 EUR za letna vplačila
Obračun
nakupa do 00:01 T
prodaje do 00:01 T

KD Prvi izbor, sklad delniških skladov, investira v široko paleto drugih izbranih investicijskih skladov (ciljnih skladov), s katerimi se trguje na organiziranih trgih (predvsem ETF), in tako zagotavlja optimalno osnovno razpršitev naložb. Sklad je zato primeren tudi za vlagatelje, ki se s skladi srečujejo prvič – od tod tudi njegovo ime. Najmanj 70 odstotkov vseh naložb v ciljne sklade predstavljajo enote premoženja ali delnice delniških skladov, brez sektorskih ali geografskih omejitev (globalni sklad). Za varovanje premoženja podsklada pred tržnim tveganjem bodo uporabljene standardizirane tržne prodajne opcije, ki imajo za podlago tržne lastniške finančne instrumente, delniške indekse ali tržne enote premoženja (ali delnice) indeksnih skladov.

Sklad mogoče ni ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar prej kot v petih letih.