Varen pristan za vaše prihranke. Za vse, ki si želijo predvsem kratkoročne naložbe.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Skrbnik sklada
Abanka Vipa d.d.
Revizor
Ernest & Young d.o.o., Ljubljana
Upravljalec premoženja
KD BPD d.o.o.
TRR sklada
SI56 0510 0801 1973 866

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Datum razvrstitve
16. 5. 2005
Upravljalčeva ocena tveganja
1
Priporočena doba vlaganja
lahko tudi krajša obdobja (manj kot 1 leto)
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
KD MM 53,8100 EUR 2019-07-18 -0,01 -0,37 -0,75 -0,44

10 Najpomembnejših naložb

BKS BANK AG - DEPOZIT 19,60%
ITALIJANSKA ZAKLADNA MENICA 14/09/2015 - INST.DEN.TRGA 13,07%
ŠPANSKA ZAKLADNA MENICA 22/1/2016 - INST.DEN.TRGA 13,06%
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D. - DEPOZIT 9,30%
ITALIJANSKA ZAKLADNA MENICA 14/10/2015 - INST.DEN.TRGA 8,71%
ITALIJANSKA ZAKLADNA MENICA 14/04/2015 - INST.DEN.TRGA 4,36%
ŠPANSKA ZAKLADNA MENICA 18/09/2015 - INST.DEN.TRGA 4,36%
ITALIJANSKA ZAKLADNA MENICA 14/05/2015 - INST.DEN.TRGA 4,36%
ŠPANSKA ZAKLADNA MENICA 18/09/2015 - INST.DEN.TRGA 4,35%
ABANKA VIPA D.D. - DEPOZIT 2,64%

Stroški sklada

Vstopna provizija

ni provizije

Izstopna provizija

brez

Provizija ob prestopu
pri prehodu iz podsklada KD MM v drugi podsklad istega krovnega sklada DZU zaračunava vstopne stroške, za prenesene enote premoženja, za katere vstopni stroški še nikoli niso bili plačani.
Upravljalska provizija
0,500% letno
Skrbniška provizija
0,04 %
Celotni stroški
0,59%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni:
ena točka; pri obročnem varčevanju pa obrok krat število obrokov v letu - najmanj 500 EUR
nadaljni:
ena točka; pri obročnem varčevanju najmanj 40 EUR za mesečna, 125 za četrtletna, 250 za polletna, 500 EUR za letna vplačila
Obračun
nakupa do 00:01 T
prodaje do 00:01 T

Naložbeni cilj sklada je ohranitev glavnice in donosnost, skladna z obrestnimi merami na denarnem trgu. Dosegali ga bomo z aktivnim upravljanjem kratkoročnih naložb. Sredstva so naložena v depozite ter državne in podjetniške instrumente denarnega trga. Sklad ima tehtano povprečno zapadlost od 30 do 180 dni in je v celoti izpostavljen evru.

Opozarjamo, da lahko naložimo do 100 % sredstev sklada v instrumente denarnega trga enega samega izdajatelja, če gre za državo, lokalno in regionalno skupnost ali mednarodno organizacijo, ki ji pripada vsaj ena država članica. Sklad mogoče ni ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar prej kot v 30 dnevih.