Sklad Generali MM investira v depozite ter v državne in podjetniške instrumente denarnega trga. Višjo donosnost lahko pričakujemo z aktivnim upravljanjem naložb sklada. Sklad je v celoti izpostavljen evru.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Datum ustanovitve
16. 5. 2005
TRR sklada
SI56 0510 0801 1973 866

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Upravljalčeva ocena tveganja
1
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Generali MM 53,9800 EUR 1. 2. 2024 0,02 2,46 1,07 0,18

10 Najpomembnejših naložb

BKS BANK AG - DEPOZIT 19,60%
ITALIJANSKA ZAKLADNA MENICA 14/09/2015 - INST.DEN.TRGA 13,07%
ŠPANSKA ZAKLADNA MENICA 22/1/2016 - INST.DEN.TRGA 13,06%
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D. - DEPOZIT 9,30%
ITALIJANSKA ZAKLADNA MENICA 14/10/2015 - INST.DEN.TRGA 8,71%
ITALIJANSKA ZAKLADNA MENICA 14/04/2015 - INST.DEN.TRGA 4,36%
ŠPANSKA ZAKLADNA MENICA 18/09/2015 - INST.DEN.TRGA 4,36%
ITALIJANSKA ZAKLADNA MENICA 14/05/2015 - INST.DEN.TRGA 4,36%
ŠPANSKA ZAKLADNA MENICA 18/09/2015 - INST.DEN.TRGA 4,35%
ABANKA VIPA D.D. - DEPOZIT 2,64%

Stroški sklada

Vstopna provizija

0%

Izstopna provizija

0%

Provizija ob prestopu
0%
Upravljalska provizija
0,50%
Celotni stroški
0,17%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni:
ena točka; pri obročnem varčevanju pa obrok krat število obrokov v letu - najmanj 500 EUR
nadaljni:
ena točka; pri obročnem varčevanju najmanj 40 EUR za mesečna, 125 za četrtletna, 250 za polletna, 500 EUR za letna vplačila
Obračun
nakupa do 00:01 T
prodaje do 00:01 T

Varčujte bolj donosno kot v banki! Naložba v sklad Generali MM je alternativa bančnim depozitom. Sredstva so naložena v depozite najboljših in najvarnejših bank ter v instrumente denarnega trga. V času pretresov na kapitalskih trgih varčevalcu omogoča umik iz bolj tveganih v varno naložbo in ohranitev davčnega ščita. Namenjen je vsem, ki želite imeti za krajši čas zelo varno naložbo in za vse, ki niste zadovoljni z bančnimi obrestnimi merami, hkrati pa želite imeti svoje prihranke vedno pri roki.

Naložbeni cilj sklada je ohranitev glavnice in doseganje donosnosti v višini obrestnih mer na denarnem trgu.

Portfelj sestavljajo kratkoročne evrske naložbe (državni in podjetniški instrumenti denarnega trga ter depoziti).

Sklad ima tehtano povprečno zapadlost do 6 mesecev, tehtano povprečno trajanje pa do 12 mesecev. Njegovo premoženje upravljamo aktivno.

Opozarjamo, da lahko naložimo do 100 % sredstev sklada v instrumente denarnega trga, ki jih izdajo ali za katere jamčijo Evropska unija, nacionalni, regionalni in lokalni upravni organi držav članic ali njihove centralne banke, Evropska centralna banka, Evropska investicijska banka, Evropski investicijski sklad, Evropski mehanizem za stabilnost, Evropski instrument za finančno stabilnost, centralni organ ali centralna banka tretje države, Mednarodni denarni sklad, Mednarodna banka za obnovo in razvoj, Razvojna banka Sveta Evrope, Evropska banka za obnovo in razvoj, Banka za mednarodne poravnave ali katera koli druga ustrezna mednarodna finančna institucija ali organizacija, v katero so včlanjene ena ali več držav članic.

Sklad mogoče ni ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar prej kot v 30 dnevih.