Sklad Generali Galileo usmerja naložbe predvsem v globalne razvite trge. Sklad sestavljajo delnice, državne in podjetniške obveznice, instrumenti denarnega trga in drugi skladi. Portfelj se lahko v vsakem trenutku prilagodi novim razmeram na trgu.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Datum ustanovitve
1. 1. 1992
TRR sklada
SI56 0510 0801 1959 898

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Upravljalčeva ocena tveganja
4
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Generali Galileo 13,5500 EUR 1. 2. 2024 0,29 9,41 14,38 23,11

10 Najpomembnejših naložb

US TREASURY N/B 1.125% 31/01/2019 - OBVEZNICA 4,83%
LYX ETF JPX-NIKKEI 400 DR - SKLAD 3,30%
UNICREDIT SPA - NAVAD. DELNICA 2,69%
ŠPANSKA I/L OBVEZNICA 1.8% 30/11/2024 - OBVEZNICA 2,58%
ITALIJA 4.0% 01/09/2020 - OBVEZNICA 2,54%
PORTUGALSKA ZAKLADNA MENICA 19/05/2017 - INST.DEN.TRGA 2,26%
CINKARNA CELJE D.D. - NAVAD. DELNICA 2,22%
ALLIANZ SE - NAVAD. DELNICA 2,20%
PAYPAL HOLDINGS INC - NAVAD. DELNICA 2,06%
DBXII MARKITI JAPAN SOVEREIGN UCITS ETF - SKLAD 1,75%

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 3,00%

  • 3,00% za enkratna vplačila do 1.999,99 EUR
  • 2,50% za 2.000,00 do 3.999,99 EUR
  • 2,00% za 4.000 do 12.499,99 EUR
  • 1,50% za 12.500,00 do 29.999,99 EUR
  • 1,25% za 30.000,00 do 39.999,99 EUR
  • 1,00% za 40.000,00 do 99.999,99 EUR
  • 0,75% za 100.000,00 do 199.999,99 EUR
  • 0,00% za 200.000,00 EUR in več
  • pri obročnem vplačevanju se provizija določi glede na celotni predvideni znesek vplačil v obdobju varčevanja - preberite prospekt!
Izstopna provizija

0%

Provizija ob prestopu
0%
Upravljalska provizija
2,00%
Celotni stroški
2,07%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni:
ena točka; pri obročnem varčevanju pa obrok krat število obrokov v letu - najmanj 500 EUR
nadaljni:
ena točka; pri obročnem varčevanju najmanj 40 EUR za mesečna, 125 za četrtletna, 250 za polletna, 500 EUR za letna vplačila
Obračun
nakupa do 00:01 T
prodaje do 00:01 T

investirajte v prvi slovenski vzajemni sklad, ustanovljen že leta 1992! Pametna izbira za vsakega vlagatelja, saj prilagaja portfelj razmeram na trgu. Med rastjo delniških trgov investira v delnice, v manj ugodnih razmerah pa premoženje prerazporedi v varnejše oblike naložb. Zaradi njegove globalne usmeritve in fleksibilnosti zagotavlja stabilen dolgoročen donos, zato ga v vaš portfelj priporočamo kot blažilnik tveganja.

Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast.

Dosegali jo bomo z aktivnim upravljanjem različnih vrst naložb. Portfelj, sestavljen iz delnic, državnih in podjetniških obveznic, instrumentov denarnega trga, zamenljivih obveznic, enot drugih skladov, depozitov in denarja se lahko v vsakem trenutku brez omejitev spremeni in prilagodi novim tržnim razmeram.

Naložbe so usmerjene pretežno v globalne razvite trge.

Za varovanje premoženja sklada pred padci vrednosti lahko uporabljamo izvedene finančne instrumente (opcije in standardizirane terminske pogodbe). Njihova uporaba praviloma zmanjša tveganje, lahko pa zmanjša tudi donos sklada. Prihodek iz dividend ponovno vložimo.

Sklad mogoče ni ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar prej kot v petih letih.