K podskladu KD Galileo, mešani fleksibilni sklad, sta se 14. 1. 2013 pripojila podsklada KD Severna Amerika, delniški in KD Finance, delniški.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
1. 1. 1992
Skrbnik sklada
Abanka Vipa d.d.
Revizor
Ernest & Young d.o.o., Ljubljana
TRR sklada
SI56 0510 0801 1959 898

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Datum razvrstitve
23. 6. 2005
Upravljalčeva ocena tveganja
4
Priporočena doba vlaganja
5 let ali več
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
KD Galileo 11,2000 EUR 2019-07-18 0,10 -3,82 6,36 15,56

10 Najpomembnejših naložb

US TREASURY N/B 1.125% 31/01/2019 - OBVEZNICA 4,83%
LYX ETF JPX-NIKKEI 400 DR - SKLAD 3,30%
UNICREDIT SPA - NAVAD. DELNICA 2,69%
ŠPANSKA I/L OBVEZNICA 1.8% 30/11/2024 - OBVEZNICA 2,58%
ITALIJA 4.0% 01/09/2020 - OBVEZNICA 2,54%
PORTUGALSKA ZAKLADNA MENICA 19/05/2017 - INST.DEN.TRGA 2,26%
CINKARNA CELJE D.D. - NAVAD. DELNICA 2,22%
ALLIANZ SE - NAVAD. DELNICA 2,20%
PAYPAL HOLDINGS INC - NAVAD. DELNICA 2,06%
DBXII MARKITI JAPAN SOVEREIGN UCITS ETF - SKLAD 1,75%

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 3,00%

  • 3,00% za enkratna vplačila do 1.999,99 EUR
  • 2,50% za 2.000,00 do 3.999,99 EUR
  • 2,00% za 4.000 do 12.499,99 EUR
  • 1,50% za 12.500,00 do 29.999,99 EUR
  • 1,25% za 30.000,00 do 39.999,99 EUR
  • 1,00% za 40.000,00 do 99.999,99 EUR
  • 0,75% za 100.000,00 do 199.999,99 EUR
  • 0,00% za 200.000,00 EUR in več
  • pri obročnem vplačevanju se provizija določi glede na celotni predvideni znesek vplačil v obdobju varčevanja - preberite prospekt!
Izstopna provizija

največ 2,50%

Provizija ob prestopu
ni provizije, če vlagatelj prehaja iz drugega podsklada istega krovnega sklada, ki ima vstopno provizijo. Prehod med podskladi krovnega sklada KD Krovni sklad NI obdavčen.
Upravljalska provizija
2,000% letno
Skrbniška provizija
0,05 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni:
ena točka; pri obročnem varčevanju pa obrok krat število obrokov v letu - najmanj 500 EUR
nadaljni:
ena točka; pri obročnem varčevanju najmanj 40 EUR za mesečna, 125 za četrtletna, 250 za polletna, 500 EUR za letna vplačila
Obračun
nakupa do 00:01 T
prodaje do 00:01 T

Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Dosegali jo bomo z aktivnim upravljanjem različnih vrst naložb. Portfelj, sestavljen iz delnic, državnih in podjetniških obveznic, instrumentov denarnega trga, zamenljivih obveznic, enot drugih skladov, depozitov in denarja, se lahko v vsakem trenutku brez omejitev spremeni in prilagodi novim tržnim razmeram. Sklad je globalen. Za varovanje premoženja sklada pred padci vrednosti lahko uporabljamo izvedene finančne instrumente (prodajne opcije). Njihova uporaba praviloma zmanjša tveganje, zmanjša pa tudi donos sklada. Sklad mogoče ni ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar prej kot v petih letih.