Generali Corporate Bonds investira v obveznice, vključno z zamenljivimi obveznicami in obvezniškimi ciljnimi skladi.

Najmanj 70 odstotkov sredstev bo naloženih v podjetniške obveznice in enak delež sredstev bo izpostavljenih evru.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Datum ustanovitve
5. 1. 2017
TRR sklada
05100-8015620872

Razvrstitev in ocena tveganja

Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
2
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Generali Corporate Bonds 0,9100 EUR 25. 9. 2023 -0,10 0,67 -8,79 -7,77

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 2,00%

Izstopna provizija

0%

Provizija ob prestopu
0%
Upravljalska provizija
1,00 %
Celotni stroški
1,1%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni ena točka + vstopni stroški (provizija)
nadaljni ena točka
Obračun
nakupa do 10:00 T
prodaje do 10:00 T

 

Ena izmed varnejših oblik investiranja s fiksnim donosom, podobno kot Generali MM in Generali Bond. Dolg podjetij v povprečju nudi višjo donosnost kot naložbe v varne državne obveznice. Podjetniške obveznice imajo višji kreditni pribitek in krajšo ročnost kot državne obveznice.

Generali Corporate Bonds investira v obveznice, vključno z zamenljivimi obveznicami in obvezniškimi ciljnimi skladi. Najmanj 70 odstotkov sredstev bo naloženih v podjetniške obveznice in enak delež sredstev bo izpostavljenih evru.

Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast.

Dosegali jo bomo z aktivnim upravljanjem portfelja podjetniških obveznic, ki predstavljajo vsaj 70 %, skupaj z državnimi obveznicami pa vsaj 90 % sredstev sklada.

Največ 30 % je takšnih obveznic, ki bonitetne ocene nimajo ali jo imajo nižjo kot BBB- (pri bonitetnih agencijah S&P in Fitch) oziroma kot Baa3 (pri bonitetni agenciji Moody’s).

Obveznic s trgov v razvoju je največ 30 %, od katerih je lahko največ 10 % brez zadostne bonitete. Sredstva lahko naložimo tudi v zamenljive obveznice, vendar ne več kot 20 %. Manj kot 10 % sredstev je naloženih v enote drugih skladov.

Za varovanje premoženja sklada pred padci vrednosti lahko uporabljamo izvedene finančne instrumente (opcije in standardizirane terminske pogodbe).

Njihova uporaba praviloma zmanjša tveganje, lahko pa zmanjša tudi donos sklada. Sklad mogoče ni ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar prej kot v treh letih.