Najmanj 70 % sredstev sklada je izpostavljenih evru.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Skrbnik sklada
Abanka Vipa d.d.
Revizor
Ernest & Young d.o.o., Ljubljana
TRR sklada
SI56 0510 0801 1959 607

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Datum razvrstitve
10. 3. 2005
Upravljalčeva ocena tveganja
3
Priporočena doba vlaganja
vsaj dve do tri leta
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
KD Bond 19,2800 EUR 2019-07-16 0,08 4,43 7,43 18,62

10 Najpomembnejših naložb

UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D. - DEPOZIT 8,42%
ŠPANSKA I/L OBVEZNICA 1.8% 30/11/2024 - OBVEZNICA 5,26%
ITALIJA 2.35% 15/09/2024 - OBVEZNICA 4,62%
LATVIJA 2.875% 30/04/2024 - OBVEZNICA 3,97%
ITALIJA 3.25% 01/09/2046 - OBVEZNICA 3,77%
PORTUGALSKA 3.875% 15/02/2030 - OBVEZNICA 3,68%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. 2.875% 03/07/2017 - OBVEZNICA 3,38%
ŠPANIJA 1.6% 30/04/2025 - OBVEZNICA 3,35%
ISHARES BARCLAYS EURO INF. LIN. GOV. BOND - SKLAD 3,06%
PETROL D.D. LJUBLJANA 3.25% 24/06/2019 - OBVEZNICA 2,85%

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 2,00%

  • 2,00% za enkratna vplačila do 1.999,99 EUR
  • 1,75% za 2.000,00 do 3.999,00 EUR
  • 1,50% za 4.000,00 do 12.499,99 EUR
  • 1,25% za 12.500,00 do 29.999,99 EUR
  • 1,00% za 30.000,00 do 39.999,99 EUR
  • 0,75% za 40.000,00 do 99.999,99 EUR
  • 0,50% za 100.000,00 do 199.999,99 EUR
  • 0,00% za 200.000,00 EUR in več
  • pri obročnem vplačevanju se provizija določi glede na celotni predvideni znesek vplačil v obdobju varčevanja - preberite prospekt!
Izstopna provizija

brez

Provizija ob prestopu
ni provizije, če vlagatelj prehaja iz drugega podsklada istega krovnega sklada, ki ima vstopno provizijo.Prehod med podskladi krovnega sklada KD Krovni sklad NI obdavčen.
Upravljalska provizija
0,850% letno
Skrbniška provizija
0,05 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni:
ena točka; pri obročnem varčevanju pa obrok krat število obrokov v letu - najmanj 500 EUR
nadaljnji:
ena točka; pri obročnem varčevanju najmanj 40 EUR za mesečna, 125 za četrtletna, 250 za polletna, 500 EUR za letna vplačila
Obračun
nakupa do 00:01 T
prodaje do 00:01 T; izplačilo največ 5 dni po dnevu obračuna

Naložbeni cilj podsklada, je kapitalska rast, dosežena z obrestmi iz dolžniških naložb in z dobički iz naslova kapitalske rasti naložb. Naložbena politika podsklada je opredeljena kot politika doseganja varnosti in likvidnosti investiranih sredstev z nalaganjem pretežno v obveznice in druge dolžniške vrednostne papirje, s katerimi se trguje na področju držav članic Evropske unije in EFTE, ob upoštevanju ustrezne donosnosti naložb.
Več v dokumentih.