Generali Jugovzhodna Evropa investira v delniške naložbe na Balkanu. Najmanj 85 % sredstev sklada je naloženih v delnice, vsaj 80 % pa v delnicah naslednjih držav: Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora, Makedonija, Romunija, Bolgarija, Grčija in Turčija. Manj kot 10 % sredstev je naloženih v enote drugih skladov.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Datum ustanovitve
24. 2. 2006
TRR sklada
SI56 0510 0801 2129 066

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Upravljalčeva ocena tveganja
5
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Generali Jugovzhodna Evropa 3,5800 EUR 25. 9. 2023 0,23 28,55 53,07 35,42

10 Najpomembnejših naložb

PIVOVARNA LAŠKO D.D. - NAVAD. DELNICA 8,57%
TELEKOM SLOVENIJE D.D. - NAVAD. DELNICA 8,53% POZAVAROVALNICA SAVA D.D. - NAVAD. DELNICA 7,06%
PETROL D.D. - NAVAD. DELNICA 6,76%
LUKA KOPER D.D. - NAVAD. DELNICA 6,48%
TRANSGAZ SA MEDIAS - NAVAD. DELNICA 4,89%
ROMGAZ SA - NAVAD. DELNICA 4,88%
KRKA D.D. - NAVAD. DELNICA 4,82%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. - NAVAD. DELNICA 4,80%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE - NAVAD. DELNICA 4,76%

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 3,00%

  • 3,00% za enkratna vplačila do 1.999,99 EUR
  • 2,50% za 2.000,00 do 3.999,99 EUR
  • 2,00% za 4.000 do 12.499,99 EUR
  • 1,50% za 12.500,00 do 29.999,99 EUR
  • 1,25% za 30.000,00 do 39.999,99 EUR
  • 1,00% za 40.000,00 do 99.999,99 EUR
  • 0,75% za 100.000,00 do 199.999,99 EUR
  • 0,00% za 200.000,00 EUR in več
  • pri obročnem vplačevanju se provizija določi glede na celotni predvideni znesek vplačil v obdobju varčevanja - preberite prospekt!
Izstopna provizija

0%

Provizija ob prestopu
0%
Upravljalska provizija
2,49 %
Celotni stroški
2,83%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
ačetni:
ena točka; pri obročnem varčevanju pa obrok krat število obrokov v letu - najmanj 500 EU
nadaljnji:
ena točka; pri obročnem varčevanju najmanj 40 EUR za mesečna, 125 za četrtletna, 250 za polletna, 500 EUR za letna vplačila
Obračun
nakupa do 00:01 T
prodaje do 00:01 T; izplačilo največ 5 dni po dnevu obračuna

Vložite v regijo z velikim potencialom za rast! To regijo upravitelji sklada zelo dobro poznamo, saj podjetja obiskujemo tudi na terenu. Balkanski trgi spadajo med relativno mlade, t. i. »mejne« trge, a vključevanje držav v enotno unijo s skupno valuto pomeni skupno zakonodajno okolje z usklajeno politiko. To se kaže v odpiranju finančnih trgov, dostopu do kapitala, liberalizaciji trgovine in večji učinkovitosti trga. Sklad Jugovzhodna Evropa lahko vlagatelj uporabi kot »začimbo« v svojem portfelju skladov.

Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Dosegali jo bomo z aktivnim upravljanjem delniških naložb na Balkanu.

Sklad ima najmanj 85 % sredstev naloženih v delnicah, vsaj 80 % pa v delnicah v regiji, ki obsega Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno goro, Makedonijo, Romunijo, Bolgarijo, Grčijo in Turčijo. Manj kot 10 % sredstev je naloženih v enote drugih skladov.

Za varovanje premoženja sklada pred padci vrednosti lahko uporabljamo izvedene finančne instrumente (opcije in standardizirane terminske pogodbe). Njihova uporaba praviloma zmanjša tveganje, lahko pa zmanjša tudi donos sklada. Prihodek iz dividend ponovno vložimo.

Sklad mogoče ni ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar prej kot v petih letih.