Sklad KD Amerika zajema prav vsa podjetja različnih sektorjev in lahko različno obteži posamezen sektor. V njem bodo zbrana podjetja, ki zaposlujejo največje svetovne talente. Ta imajo tudi najhitrejši dostop do kapitala in nove ideje se lahko hitro uresničijo. Njihov trg pa v zadnjih letih postaja ves svet.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Skrbnik sklada
Abanka Vipa d.d.
Revizor
Ernest & Young d.o.o., Ljubljana
TRR sklada
05100-8014229310

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
5
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
KD Amerika 1,4000 EUR 2019-07-16 -0,04 10,47 32,25 0,00

10 Najpomembnejših naložb

BKS BANK AG - DEPOZIT 45,05%
GOOGLE INC - NAVAD. DELNICA 3,49%
CONSUMER DISCRETIONARY SELT - SKLAD 3,49%
APPLE INC - NAVAD. DELNICA 2,98%
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR - SKLAD 2,98
MICROSOFT CORPORATION - NAVAD. DELNICA 2,53%
PFIZER INC - NAVAD. DELNICA 2,50%
EXXON MOBIL CORPORATION - NAVAD. DELNICA 2,47%
GENERAL ELECTRIC CO - NAVAD. DELNICA 2,00%
INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR FUND - SKLAD

Stroški sklada

Vstopna provizija

največja 3,00%

Izstopna provizija

ni stroškov

Provizija ob prestopu
ni stroškov
Upravljalska provizija
1,70 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni ena točka + vstopni stroški (provizija)
nadaljni ena točka
Obračun
nakupa do 00:01 T
prodaje do 00:01 T; izplačilo največ 5 dni po dnevu obračuna

Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Dosegali jo bomo z aktivnim upravljanjem ameriških delniških naložb. Sklad ima najmanj 85 % sredstev naloženih v delnicah, vsaj 80 % pa v delnicah družb iz ZDA. Manj kot 10 % sredstev je naloženih v enote drugih skladov. Za varovanje premoženja sklada pred padci vrednosti lahko uporabljamo izvedene finančne instrumente (opcije in standardizirane terminske pogodbe). Njihova uporaba praviloma zmanjša tveganje, lahko pa zmanjša tudi donos sklada. Prihodek iz dividend se ponovno vloži. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar prej kot v petih letih.