Komu je sklad namenjen?
Podsklad je namenjen vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj konzervativnega portfelja. Primeren je za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti nizko naložbeno tveganje, takšnim, ki želijo zavarovati dotlej dosežene donose z umikom sredstev v nizkotvegani podsklad bodisi v času pred izplačilom bodisi ob pričakovanih negativnih trendih na borzah. Namenjen je varčevanju ne glede na nameravano ročnost.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
16. 10. 2013
Skrbnik sklada
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
Revizor
Ernest & Young d.o.o., Ljubljana
TRR sklada
SI56 1010 0005 6546 533

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
1/7
Priporočena doba vlaganja
od 30 dni do enega leta
SkladVEPValutaDatum obračunaDanes %1-letna %3-letna %5-letna %
Infond Money – Euro12,4862EUR2019-02-060,00-0,35-0,69-0,44

10 Najpomembnejših naložb

BKS - DEPOZIT 16,88%
ADDIKO - DEPOZIT 16,71%
SKB - DEPOZIT 16,46%
NLB - DEPOZIT 10,55%
SPARKASSE - DEPOZIT 8,02%
REPUBLIC OF ITALY - BOTS 6,34%
KINGDOM OF SPAIN - SGLT 6,34%
GEN-I - GEN06 3,36%
ISHARES EB.REXX MONEY MARKET 3,21%
SIJ - SIK04 2,26%

Stroški sklada

Vstopna provizija

Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v podsklad oziroma več podskladov krovnega sklada. Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov

 • Do 4.000,00 EUR 1.50 %
 • od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 1,25 %
 • od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 1,00 %
 • od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 0,75 %
 • od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 0.50 %
 • od vklj. 200.000,00 EUR do vklj. 400.000,00 EUR 0,25 %
 • nad 400.000,00 EUR 0,10 %
Izstopna provizija

ni stroškov

Upravljalska provizija
0,40%
Skrbniška provizija
0,05%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni 10 EUR
nadaljni 10 EUR
Obračun
nakup T do 9:00
prodaja T do 9:00
Infond Money – Euro investira sredstva v instrumente denarnega trga in denarne depozite. Tovrstni skladi veljajo za najbolj varne med vsemi oblikami skladov in imajo donosnost, primerljivo depozitom, krajšim od enega leta.
 • Naložba ponuja zmerno in enakomerno rast ob minimalnem tveganju s poudarkom na zaščiti glavnice.
 • Donosi so primerljivi kratkoročnim obrestnim meram depozitov.
 • Ker imajo vlagatelji denar na računu v petih dneh od zahteve za izplačilo, je naložba zelo likvidna.
 • Naložba je primerna tudi za kratek rok (od 30 dni do enega leta).
 • Donosi na srednji rok pokrivajo inflacijo.