Infond ShortTerm Bond – Euro, obvezniški podsklad, pretežni delež (oz. najmanj 80 %) sredstev investira v kratkoročne državne in podjetniške obveznice.

Povprečno modificirano trajanje portfelja naložb sklada je od 1 do 3 let.

Sredstva sklada so tako naložena v državne in podjetniške obveznice ter druge dolžniške vrednostne papirje, katerih je najmanj 70 % sredstev izpostavljenih do evropske valute evro (EUR).

Sklad kratkoročnih obveznic Infond ShortTerm Bond – Euro je primeren predvsem za prenos sredstev iz višje tveganih delniških in mešanih skladov:
– za zavarovanje doseženih donosov v času pred načrtovanim izplačilom ali
– ob pričakovanju večjih nihanjih na kapitalskih trgih.

Priporočljivo obdobje varčevanja tem skladu je najmanj 1 leto.

Infond ShortTerm Bond – Euro, obvezniški podsklad, se je preoblikoval 1.marca 2019 iz podsklada Infond Money – Euro, podsklad denarnega trga.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
16. 10. 2013
Skrbnik sklada
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
Revizor
Ernest & Young d.o.o., Ljubljana
TRR sklada
SI56 1010 0005 6546 533

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
2/7
Priporočena doba vlaganja
najmanj 1 leto
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Infond Kratkoročne obveznice - EUR 11,9395 EUR 13. 7. 2023 0,33 -0,90 -3,94 -4,58

10 Najpomembnejših naložb

CZECH REPUBLIC - CZECH 3.875 3,39%
REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 4.625 3,35%
MOL - MOLHB 2.625 3,30%
SANTANDER - SANTAN 1.375 3,20%
COMMUNITY OF MADRID - MADRID 0.727 3,16%
RCI BANQUE - RENAUL 0.75 2,90%
FRANCE - FRTR 3 2,87%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK - MAGYAR 2.375 2,81%
CESKE DRAHY - CESDRA 1.875 2,77%
REPUBLIC OF LATVIA - LATVIA 2.625 2,76%

Stroški sklada

Vstopna provizija

Max 1,5%

 • Do 4.000,00 EUR 1.50 %
 • od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 1,25 %
 • od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 1,00 %
 • od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 0,75 %
 • od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 0.50 %
 • od vklj. 200.000,00 EUR do vklj. 400.000,00 EUR 0,25 %
 • nad 400.000,00 EUR 0,10 %
Izstopna provizija

0%

Provizija ob prestopu
0%
Upravljalska provizija
0,40%
Celotni stroški
0,51%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni 10 EUR
nadaljni 10 EUR
Obračun
nakup T do 9:00
prodaja T do 9:00
Infond Kratkoročne obveznice – EUR, obvezniški podsklad, pretežni delež (oz. najmanj 80 %) sredstev investira v kratkoročne državne in podjetniške obveznice.

Povprečno modificirano trajanje portfelja naložb sklada je od 1 do 3 let.

Sredstva sklada so tako naložena v državne in podjetniške obveznice ter druge dolžniške vrednostne papirje, katerih je najmanj 70 % sredstev izpostavljenih do evropske valute evro (EUR).

Sklad kratkoročnih obveznic Infond ShortTerm Bond – Euro je primeren predvsem za prenos sredstev iz višje tveganih delniških in mešanih skladov:
–    za zavarovanje doseženih donosov v času pred načrtovanim izplačilom ali
–    ob pričakovanju večjih nihanjih na kapitalskih trgih.

Priporočljivo obdobje varčevanja  tem skladu je najmanj 1 leto.

Infond Kratkoročne obveznice – EUR, obvezniški podsklad, se je preoblikoval 1.marca 2019 iz podsklada Infond Money – Euro, podsklad denarnega trga.

Naložbena politika sklada

Infond Kratkoročne obveznice – EUR, obvezniški podsklad,  pretežni delež (oz. najmanj 80 %) sredstev investira v kratkoročne državne in podjetniške obveznice.  Povprečno modificirano trajanje portfelja naložb sklada je od 1 do 3 let.

 • Sklad je splošni sklad kratkoročnih obveznic – EUR, saj ima več kot 70% sredstev izpostavljenih do evropske valute evro.
 • Delež obveznic z bonitetno oceno zunaj naložbenega razreda (ang. non-investment grade) ne presega 30% sredstev sklada, od tega ima lahko največ 10% sredstev izpostavljenih do trgov v razvoju.
 • Sredstva sklada so naložena v državne in podjetniške obveznice ter druge dolžniške vrednostne papirje, ki s svojo naložbeno politiko ustrezajo naložbenim omejitvam podsklada.
 • Sklad ne bo izplačeval dividend, temveč bo dobiček v celoti reinvestiral.
 • Sredstva sklada so aktivno upravljana.

Komu je sklad namenjen?

Podsklad je namenjen vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj konzervativnega portfelja. Primeren je za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti nizko naložbeno tveganje, takšnim, ki želijo zavarovati dotlej dosežene donose z umikom sredstev v nizkotvegani podsklad bodisi v času pred izplačilom bodisi ob pričakovanih negativnih trendih na borzah. Namenjen je varčevanju za čas najmanj enega leta.