Infond Money – Euro je denarni podsklad Infond krovnega sklada, ki investira v instrumente denarnega trga in denarne depozite izključno v valuti EUR.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
16. 10. 2013
Skrbnik sklada
NLB d.d.
Revizor
Ernest & Young d.o.o., Ljubljana
TRR sklada
SI56 0291-3026-0608-008

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
1/7
Priporočena doba vlaganja
od 30 dni do enega leta
SkladVEPValutaDatum obračunaDanes %1-letna %3-letna %5-letna %
Infond Money-Euro12,5283EUR2018-02-220,00-0,21-0,390,00

10 Najpomembnejših naložb

BKS - DEPOZIT 17,23%
ADDIKO - DEPOZIT 16,77%
NLB - DEPOZIT 14,55%
SKB - DEPOZIT 14,55%
SPARKASSE - DEPOZIT 11,06%
GEN-I - GEN05 4,66%
KINGDOM OF SPAIN - SGLT 3,50%
REPUBLIC OF ITALY - BOTS 3,50%
SIJ - SIK03 2,13%
GORENJE - GRV05 2,11%

Stroški sklada

Vstopna provizija

Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v podsklad oziroma več podskladov krovnega sklada. Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov

  • Do 4.000,00 EUR 1.50 %
  • od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 1,25 %
  • od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 1,00 %
  • od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 0,75 %
  • od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 0.50 %
  • od vklj. 200.000,00 EUR do vklj. 400.000,00 EUR 0,25 %
  • nad 400.000,00 EUR 0,10 %
Izstopna provizija

ni stroškov

Upravljalska provizija
0,40%
Skrbniška provizija
0,05%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni 10 EUR
nadaljni 10 EUR
Obračun
nakup T do 9:00
prodaja T do 9:00

Zakaj Infond Money – Euro?
naložba je primerna za kratek rok (do enega leta),
ponuja zmerno in enakomerno rast ob minimalnem tveganju s poudarkom na zaščiti glavnice,
donosi so primerljivi kratkoročnim obrestnim meram bančnih depozitov,
ker so naložbe sklada visoko likvidne oz. hitro izplačljive,
donosi pokrivajo inflacijo na srednji rok.

Kdaj investirati v Infond Money – Euro?
v času negativnega trenda na kapitalskih trgih (npr. za umik iz delniških podskladov in kasneje ponovno vrnitev – prehajanje med podskladi krovnega sklada);
za postopen vstop na delniške trge (npr. postopno prehajanje iz podsklada denarnega trga v delniške podsklade – zmanjša se tveganje kratkoročne volatilnosti delniških trgov);
za zavarovanje donosov oz. glavnice naložbe (npr. v času pred načrtovanim izplačilom sredstev ali za postopen izstop iz delniških podskladov oz. krovnega sklada);
v času, ko se čaka potek 5-letnega davčnega obdobja zaradi ugodnejše obdavčitve.