Infond ShortTerm Bond – Euro, obvezniški podsklad, pretežni delež (oz. najmanj 80 %) sredstev investira v kratkoročne državne in podjetniške obveznice.

Povprečno modificirano trajanje portfelja naložb sklada je od 1 do 3 let.

Sredstva sklada so tako naložena v državne in podjetniške obveznice ter druge dolžniške vrednostne papirje, katerih je najmanj 70 % sredstev izpostavljenih do evropske valute evro (EUR).

Sklad kratkoročnih obveznic Infond ShortTerm Bond – Euro je primeren predvsem za prenos sredstev iz višje tveganih delniških in mešanih skladov:
– za zavarovanje doseženih donosov v času pred načrtovanim izplačilom ali
– ob pričakovanju večjih nihanjih na kapitalskih trgih.

Priporočljivo obdobje varčevanja tem skladu je najmanj 1 leto.

Infond ShortTerm Bond – Euro, obvezniški podsklad, se je preoblikoval 1.marca 2019 iz podsklada Infond Money – Euro, podsklad denarnega trga.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
16. 10. 2013
Skrbnik sklada
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
Revizor
Ernest & Young d.o.o., Ljubljana
TRR sklada
SI56 1010 0005 6546 533

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
1/7
Priporočena doba vlaganja
od 30 dni do enega leta
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Infond ShortTerm Bond–Euro 12,5644 EUR 2019-07-16 0,01 0,41 0,01 0,05

10 Najpomembnejših naložb

BKS - DEPOZIT 16,02%
ADDIKO - DEPOZIT 15,90%
SKB - DEPOZIT 15,46%
NLB - DEPOZIT 13,92%
SPARKASSE - DEPOZIT 5,88%
KINGDOM OF SPAIN - SGLT 4,34%
REPUBLIC OF PORTUGAL - PORTB 4,33%
ISHARES EB.REXX MONEY MARKET 4,09%
REPUBLIC OF ITALY - BOTS 3,71%
GEN-I - GEN07 3,08%%

Stroški sklada

Vstopna provizija

Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v podsklad oziroma več podskladov krovnega sklada. Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov

  • Do 4.000,00 EUR 1.50 %
  • od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 1,25 %
  • od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 1,00 %
  • od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 0,75 %
  • od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 0.50 %
  • od vklj. 200.000,00 EUR do vklj. 400.000,00 EUR 0,25 %
  • nad 400.000,00 EUR 0,10 %
Izstopna provizija

ni stroškov

Upravljalska provizija
0,40%
Skrbniška provizija
0,05%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni 10 EUR
nadaljni 10 EUR
Obračun
nakup T do 9:00
prodaja T do 9:00
Infond ShortTerm Bond – Euro, obvezniški podsklad, pretežni delež (oz. najmanj 80 %) sredstev investira v kratkoročne državne in podjetniške obveznice.

Povprečno modificirano trajanje portfelja naložb sklada je od 1 do 3 let.

Sredstva sklada so tako naložena v državne in podjetniške obveznice ter druge dolžniške vrednostne papirje, katerih je najmanj 70 % sredstev izpostavljenih do evropske valute evro (EUR).

Sklad kratkoročnih obveznic Infond ShortTerm Bond – Euro je primeren predvsem za prenos sredstev iz višje tveganih delniških in mešanih skladov:
–    za zavarovanje doseženih donosov v času pred načrtovanim izplačilom ali
–    ob pričakovanju večjih nihanjih na kapitalskih trgih.

Priporočljivo obdobje varčevanja  tem skladu je najmanj 1 leto.

Infond ShortTerm Bond – Euro, obvezniški podsklad, se je preoblikoval 1.marca 2019 iz podsklada Infond Money – Euro, podsklad denarnega trga.