Infond 2040, podsklad ciljnega datuma, investira sredstva v delnice, ciljne sklade, obveznice in druge oblike olastninjenega dolga brez panožne omejitve iz vsega sveta, instrumente denarnega trga, denarne depozite, denar in denarne ustreznike.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Skrbnik sklada
NLB, d.d.
Revizor
Ernest & Young d.o.o., Ljubljana
TRR sklada
SI56 0290 5026 2181 449

Razvrstitev in ocena tveganja

Geografska usmeritev
Datum razvrstitve
9. 1. 2017
Upravljalčeva ocena tveganja
5
Priporočena doba vlaganja
najmanj 5 let
SkladVEPValutaDatum obračunaDanes %1-letna %3-letna %5-letna %
Infond 20409,8279EUR2018-02-200,05-2,740,000,00

Stroški sklada

Vstopna provizija

največja 0,00%

Izstopna provizija

max 3,00 %

Skrbniška provizija
0,00 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni ena točka + vstopni stroški (provizija)
nadaljni ena točka
Obračun
nakupa do 09:00 T
prodaje do 09:00 T
Infond 2040 je podsklad ciljnega datuma, namenjen varčevanju za pokojnino oz. kateremukoli drugemu dolgoročnemu finančnemu cilju. Primarno je namenjen vlagateljem, ki nameravajo sredstva dvigniti v obdobju okoli leta 2040 ali kasneje.
  • Brez vstopnih stroškov.
  • Brez izstopnih stroškov (v obdobju treh let po vplačilu).
  • Zelo ugodna, postopno padajoča upravljavska provizija.
  • Možnost varčevanja z nizkimi zneski (od 50 EUR dalje).
  • Vaš denar lahko izplačate kadarkoli želite! Brez vezave sredstev.
  • Sami določite, kako pogosto, kolikšen znesek in na kakšen način varčujete.
  • Enostavno in priročno. Izberete in vplačate v sklad. Ostalo naredimo mi s prilagajanjem sredstev sklada do ciljnega datuma 2040.